Knowledge base > User guides > Vehicle

Brukerveiledning for ABAX Triplog

INDEX


Installasjon

Dashboard

Ved innlogging er et dashboard med dine preferanser det første som møter deg. Dashboardet er nytt og gjør hverdagen enda mer oversiktlig for deg som administrator. Du velger selv hvilke moduler som funker best for deg og får disse samlet på én side. Dashboardet lages for hver enkelt administrator i hvert enkelt selskap.

Modulene du kan legge på ditt dashboard for ABAX Triplog er følgende:

ModulBeskrivelse Formål
Turer dette året Oversikt over turer inneværende år  Oversikt som skiller privatreiser og yrkesreiser. Viser total kilometer per turtype inneværende år. Dette er en snarvei til menypunktet "Turer". 
Turer siste året Oversikt over fjorårets turer  Oversikt som skiller privatreiser og yrkesreiser. Viser total kilometer per turtype for fjoråret. Dette er en snarvei til menypunktet "Turer". 
Kjørebøker til godkjenning  Oversikt over kjørebøker som ligger til godkjenning  Oversikt over alle kjørebøker til godkjenning, for enklere å holde oversikt og ikke misse en kjørebok som skal godkjennes.  Dette er en snarvei til hver enkelt kjørebok.  
Turer utenfor normal arbeidstid  Antall turer som er kjørt utenfor normal arbeidstid og uten formål siste 30 dager  Utbedrer kontrollen over turer utenfor normal arbeidstid som også ikke har formål. De vil vises på dashboard ved hver login fremfor kun ved rapportering.  
Status enhet  Oversikt over enhetens strømstatus og GPS-status  Oversikt over alle enheter slik at man sikrer at de virker som de skal og utnyttes maksimalt. 
CO2 utslipp  Oversikt over CO2 utslipp (miljørapport)  Oversikt over CO2 utslipp som bidrar til bevisstgjøring og støtter miljøtiltak i bedriften.
Turer uten fører  Antall turer uten fører siste 12 måneder  Oversikt for å påse at alle turer har en fører, både for kontroll men også for å ivareta skattereglene. 
Utnyttelse kjøretøy  Oversikt over utnyttelse av kjøretøyet  Oversikt som hjelper deg å sikre en god utnyttelse av bilparken. Dette er en snarvei til menypunktet "Rapporter" og "Utnyttelse av kjøretøy". 
ABAX Triplog Dashboard

Førere

Det første som må gjøres er å opprette alle førerne i bedriften. Dette gjøres under menypunktet «ABAX Triplog» og «Førere». Har man allerede førere i systemet vil det ligge en oversikt over alle førere slik som i kjøretøyoversikten. Du kan også søke etter fører i søkefeltet.


Opprett fører

For å opprette en ny fører klikker du på «Opprett ny fører» øverst i høyre hjørne. Legg inn relevant informasjon om føreren slik du gjør med kjøretøyet.

NavnNavnet til føreren av bilen
TelefonnummerMobilnummeret til føreren av bilen
HjemlandHvor føreren befinner seg
AvdelingAvdelingen som føreren tilhører (Avdelinger kan bli opprettet under Innstillinger > Avdelinger)
BrukernavnEt unikt brukernavn for føreren. Du kan velge å gi førere egen logg inn-informasjon. Dette blir vanligvis brukt hvis føreren bruker systemet for kjøregodtgjørelse.

Når all relevant informasjon er lagt inn, avslutt med «Lagre» øverst i høyre hjørne.

Hvis føreren trenger tilgang til en fører bruker i Driver appen (for eksempel hvis de trenger dette for kjøregodtgjørelse), trykk på flreren for å hente ut informasjon om føreren. Mer at dersom telefonnummer ikke blir lagt inn, må passord opprettes manuelt. Legges telefonnummer inn, vil systemet generere et passord og sende det til bruker når du klikker på «Send passord».

ABAX Training | How to add a driver

Opprett et nytt passord for fører

Hvis føreren har glemt passordet sitt, kan du opprette et nytt passord for en administrator. Naviger til undermenyen for fører i Triplog-menyen, og velg den føreren som trenger et nytt passord. Trykk på "Send passord" knappen og brukeren vil motta en SMS med instruksjoner og nye innloggingsdetaljer.

ABAX Training | Reset a drivers password

Kjøretøy

Kjøretøy

For å se en oversikt over alle kjøretøyene i flåten, klikker du på menypunktet «ABAX Triplog» og velger deretter «Kjøretøy» i nedtrekksmenyen. Du vil da få opp et oversiktsbilde over alle kjøretøyene i flåten.

Ved å klikke på en avdeling vises det en liste med oversikt over kjøretøy i den avdelingen. Dersom det ikke er en avdelingsstruktur vises umiddelbart en liste over alle kjøretøy.

Trykk på utropstegnet (!) som befinner seg på slutten av alle radene. Da vil du få et sammendrag om detaljene for kjøretøyet.


Legg til et nytt kjøretøy

Ved førstegangsoppsett vil det kun være en liste over alle kjørebøkene i bedriften som kun viser om den er satt opp som en privatbil eller en av to typer yrkesbil. For å legge til relevant informasjon for hver bil, klikker du på en av bilene/kjørebøkene. Du vil da få feltet der du kan fylle inn informasjon. Her bør alle opplysninger fylles inn så nøyaktig som mulig. Her en oversikt over informasjonen:

Reg.nr Her legger du inn bilens registreringsnummer (husk å legge inn reg.nr uten mellomrom)
Navn på kjøretøy Du kan gi navn til kjøretøyet slik at du får bedre oversikt hvis du ønsker det
ModellHvilken type modell bilen er
Type Legg inn rett biltype, enten privatbil / fri bil (firmabil), bil til disposisjon for yrkeskjøring eller yrkesbil til disposisjon for privatkjøring. 
BompengeprofilDen type drivstoff kjøretøyet bruker
Valgt førerHer skal føreren for bilen legges inn

Når all informasjonen om kjøretøyet er fylt inn, kan du trykke på "Lagre" øverst i høyre hjørne. Når du registrerer et kjøretøy for første gang vil det komme opp en boks som spør om du har byttet kjøretøy. Da dette er første gang du installerer kjørebok på kjøretøyet, trykk "Nei". Hvis enheten var byttet fra et annet kjøretøy til dette kjøretøyet, trykk "Ja".


Kilometerstand

Bilens kilometerstand skal i henhold til Skatte-ABC avleses og føres inn i kjøreboken en gang i måneden. Det kan gjøres under menyvalget «Kilometerstand». Her fylles verdien inn og lagres. Alle tidligere avlesninger vil komme frem i listen.

Det er også mulig for brukeren å legge inn kilometerstand ved å sende inn en SMS. Beskrivelse av dette står i brukerveiledningen for brukergrensesnittet. Om man har lagt inn feil verdi kan denne slettes ved å holde musepekeren over verdien man vil slette og klikke på den røde X-knappen som da vises.


Leasing, forsikring, service og EU-kontroll

Du kan legge til flere opplysninger om kjøretøyet som gir deg oversikt over leasing, forsikring, service og EU-kontroll. Ved å legge til disse opplysningene kan du enkelt hente ut verdifull informasjon, ta ut rapporter og motta automatiske varsler på SMS eller e-post. Dette sørger for god oppfølging på alle kjøretøy, og unngår at du misser for eksempel en service på bilen.  

Leasing Legg inn navn på leasingselskapet, avtalenummer, startdato, avtalt kjørelengde, avtaleperiode og kilometerstand ved start av leasingavtalen.

En leasingrapport gir deg en god oversikt over din bilpark og nåværende leasingstatus.
Forsikring Legg inn navn på forsikringsselskap, avtalenummer, startdato, kjørelengde, forsikringsperiode, kilometerstand ved start av forsikringsavtale, dekning.  

En forsikringsrapport gir deg en oversikt over din bilpark og nåværende forsikringsstatus.
Service Lag en serviceplan ved å legge inn dato og kilometerstand for siste service. Deretter legger du inn intervall (dato/km) mellom servicene dine for automatisk varsling.

Du kan velge mellom varsel på SMS eller e-post for neste service.  

Servicerapporten gir deg oversikt over bilparken og serviceintervaller. Rapporten kan filtreres ned til kommende servicer om 1, 2 eller 3 måneder. 
EU-kontroll Legg til dato for siste EU-kontroll og dato for neste EU-kontroll.  
 
En rapport for EU-kontroll gir en god oversikt over din bilpark og kommende EU-kontroller. 

Opprett ny valgt fører

Hvis en fører bytter kjøretøy må du oppdatere detaljene som en administrator. Trykk på menyen for kjøretøy under Triplog-menyen og velg kjøretøyet som har en ny fører. Fjern "Valgt fører". Deretter søk etter den nye føreren, velg fører og trykk på "Lagre".

ABAX Training | Update associated driver

Overføre kjørebøker mellom kjøretøy

Dersom du ønsker å overføre en kjørebok fra et kjøretøy til et annet må du oppdatere detaljene som administrator. Finn det opprinnelige kjøretøyet i Kjøretøy-menyen under Triplog-menyen. Oppdater kjøretøysdetaljene som du finner under Legg til et nytt kjøretøy og trykk på "Lagre". Det vil det komme opp en boks som spør om du har byttet kjøretøy. Trykk "Ja" hvis du har overført kjøreboken til et nytt kjøretøy. Hvis det er første gang du installerer kjørebok på kjøretøyet, trykk "Nei".

ABAX Training | Transferring Triplog units between vehicles

Innstillinger

Innstillinger

I innstillinger kan du tilpasse funksjoner i grensesnitt for administrator.


Avdelinger

Under innstillinger (tannhjulet) kan du opprette avdelinger.  For å opprette en ny avdeling klikker du på knappen «Legg til avdeling» øverst til venstre. Når du klikker på opprett ny får du opp et nytt vindu. Her fyller du inn ønsket informasjon, minimum navn på avdelingen.

Avdelingen vil da legge seg i oversikten for avdelinger som vist i bildet under. Tildeling av kjøretøy i en avdeling gjøres under kjøretøyinnstillinger som omtalt tidligere.

ABAX Training | How to create departments

Normal arbeidstid

Å sette arbeidstid gjør du enkelt inne i tjenesten, ved hjelp av setupguiden. 

Under dette valget kan virksomheten definere det tidsrommet hvor virksomhetens biler normalt benyttes i tjeneste. I henhold til Skatte-ABC skal arbeidsgiver ha tilfredsstillende kontroll med at bilene ikke benyttes privat. Ved å fylle inn her kan man under «Triplog» «Turer» enkelt få frem en liste over kjøring utenfor ordinær arbeidstid. Tilsvarende søk har man i rapporten «Turrapport».

ABAX Training | Work hours

Periodiske rapporter

Opprette periodiske rapporter får du hjelp til inne i tjenesten, ved hjelp av setupguiden. 

Under periodiske rapporter kan du sette opp et utvalg av rapporter som systemet automatisk sender til en e-post adresse for å lette administrasjonen av kjørebøkene. Rapportene kan sendes daglig, ukentlig eller månedlig. Oppsettet er tilsvarende oppsettet for avdelinger. Klikk «Legg til ny», velg rapport, frekvens og hvilke e-post rapporten skal sendes til. Sett så rapporten som aktiv og velg om du vil få rapporten i HTML eller i PDF. Avslutt med «Lagre». Rapporten vil da vises i oversikten.

ABAX Training | Scheduled reports

Formål

Under «Formål» kan du sette opp de mest brukte formålene for hele bedriften, eller for en enkelt avdeling. Disse formålene vil vises som forslag når man klikker på formål på en tur fra f.eks. turrapporten. Som standard ligger formålene som er vist under.

For å legge til et nytt formål, eller endre på de som ligger inne som standard klikker du på «Legg til ny» og et nytt vindu åpnes. Her kan du velge hvilken avdeling formålet gjelder for, og hva formålsteksten skal være.

ABAX Training | How to add predefined purposes

Firmainnstillinger

Under firmainnstillinger kan du gjøre endringer for hva som skal vises i forskjellige funksjoner. Du kan velge kartmotor, labelinnhold (hva som vises i flåtekontrollen), hvorvidt disse skal være live eller ikke som standard og Clustering. Dersom du markerer for clustering vil det vises et ikon som forteller hvor mange biler som er innenfor et område. Dersom man har mange biler innenfor samme område vil dette gi deg en bedre oversikt i flåtekontrollen.

ABAX Training | Company Settings


Turer

Turer

Når du velger «Turer» i undermenypunktet «ABAX Triplog» kommer du til et søkevindu. Her legger du inn de søkeelementer som er relevante. Vil du se turer for en spesifikk bil eller for en bestemt avdeling, kan du starte et søk i fritekstfeltet. Skriv inn deler av søkebegrepet (avdelingsnavn, registreringsnummer, brukernavn e.l.).

Etterhvert som du skriver kommer det opp en liste som tilfredsstiller søket. Når du ser den enheten eller avdelingen du er ute etter i listen, velger du denne ved å klikke på den, valget legges da i feltet «legg til filter». Dernest kan du angi ønsket datoperiode og eventuelt tidsrom på døgnet.

Det er ikke krav til formål på turer kjørt med yrkesbil, men det er å anbefale, spesielt på yrkesturer som er kjørt på kveldstid/i helger.

Det er også mulig å spesifisere søket mer, til f.eks. å bare vise gitte tidsrom i løpet av dagen. Har du definert virksomhetens normalarbeidstid under «Innstillinger», kan du også velge å søke etter turer kjørt utenfor denne normalarbeidstiden. Dette gjøres ved å klikke på «Legg til filter».

Her kan du enten velge å vise turer innenfor klokkeslett, turer utenfor klokkeslett og turer utenfor arbeidstid. For at «Turer utenfor arbeidstid» skal fungere, må normal arbeidstid settes opp under innstillinger. Dersom du eksempelvis velger turer utenfor klokkeslett og setter klokkeslettet fra 06:00 til 16:00, vil kun turer mellom 16:00 og 06:00 vises. Legger du i tillegg til «Mangler formål» vil kun turene som ikke har formål i dette tidsrommet vises.

Når du har lagt til ønskede innstillinger for søket klikker du på «Legg til filter» og «Søk». Du vil da få opp alle turene som tilfredsstiller ditt søk.

Det er to forskjellige symboler på turene, en med en vertikal strek over, den andre uten. Den vertikale streken indikerer at det har vært et stopp på turen og den er derfor sammenslått. Ved å klikke på en av turene åpnes et vindu med detaljerte opplysninger om turen. Disse opplysningene er tilgjengelig også for bruker, og det er bruker som i første rekke skal vedlikeholde opplysningene i dette bildet fra sin egen kjørebok. Det vil imidlertid være mulig for administrator å legge inn opplysninger under «Formål» og «Kommentar» samt under menypunktene «Førergjenkjenning» og «Tillegg».

ABAX Training | Show trips

Områder

Administrere områder

Administrator i en virksomhet kan opprette områder i kartet som gjøres gjeldende for alle kjørebøker i virksomheten. Områder som er opprettet i kartet kan benyttes til automatisk å fylle ut navnet på området i formålsfeltet på turer som starter eller slutter innenfor området. I tillegg kan områder brukes til å overstyre adresseinformasjon. Dersom man angir en spesifikk adresse for et område, vil denne adressen legges inn som adresse på turen. Fra kartverket hentes det f.eks. inn gateadresse, men via denne funksjonen kan man også få inn husnummer.


Opprett nytt område

For å opprette nye områder flytter man først kartet til der området skal være. Deretter klikker man knappen «Opprett nytt område» på toppen av listen på venstre side. Deretter trekker man ut en firkant i kartet for å definere området. Så fyller man i detaljopplysningene og lagrer området. La adresse felte stå tomt, når du lager et nytt område, med mindre Google Maps gir feil/manglende adresse for det.

ABAX Training | How to create a Geo-tag

Oppdater område

En liste over områder som er opprettet av administrator vises til venstre. Når du klikker på et av områdene vil det komme opp informasjon om området og kartet blir flyttet til området. Her kan du slette eller endre området. Du kan ikke endre på omrisset av området, og du må derfor slette det og lage et nytt område hvis det er feil.


Triplog

Leverte kjørebøker

Leverte kjørebøker er en funksjon for bedrifter med kjøregodtgjørelse og privatbiler. Leverte kjørebøker finner du i Triplog-menyen. Her får du en oversikt over alle tidligere leverte kjørebøker. Du kan trykke på en fører for å se en liste over vedkommende sine leverte kjørebøker.

Ved å trykke på en av de leverte kjørebøkene vil du få opp et bilde med mer informasjon over leverte kjørebøker, inkludert ‘Detaljer’, ‘Godtgjørelse og utgifter’ og ‘Turer’. Her kan du også printe ut kjøreboken eller fjerne den hvis den ikke er korrekt.

ABAX Training | Digital mileage claim administration

Kjørebøker til godkjenning

Kjørebøker til godkjenning ligger under Triplog-menyen, og er en funksjon for bedrifter med kjøregodtgjørelse og privatbiler. Kjørebøkene inneholder all nødvendig informasjon for skattegrunnlaget ditt.

Når en fører leverer en kjørebok vil administratorer få en varsel på e-post. Administrator må deretter bearbeide og godkjenne kjøreboken. For å godkjenne kjørebøker må administrator sjekke at yrkesreisene for forsikre seg om at de er riktige og i henhold til skattereglene. Deretter kan administrator godkjenne kjørebok eller avvise kjørebok med kommentarer. En godkjent kjørebok blir lagret under ‘Leverte kjørebøker’ i opptil 6 år. En avvist kjørebok blir sendt tilbake til føreren, slik at føreren kan sende inn kjørebok på nytt.

ABAX Training | Digital mileage claim administration

Førere

Historiske førere

Historiske førere finner du i Triplog-menyen. Her får du full oversikt over hvilke biler de forskjellige førerne har disponert og du kan gjenopprette førere. Hvis en fører har blitt slettet ved uhell kan du gjenopprette dem ved å velge dem og trykke på OK.


Rapporter

Rapporter

Under menyvalget «ABAX Triplog» og «Rapporter» kan du velge fra et utvalg rapporter. Hvilke rapporter som er tilgjengelig vil avhenge av hvilke tjenester som er bestilt.
Rapportene er satt opp på samme måte, men man kan gjøre mer innstillinger på enkelte rapporter.
Velg først den rapporten du ønsker og legg så inn parametere som til og fra dato, søk på avdeling osv. slik som beskrevet under «TURER».


Arbeidsreise

Arbeidsreiserapporten viser distanse, antall arbeidsreiser samt skattepliktig godtgjørelse for hver sjåfør.


Statusrapport

Denne rapporten viser en oversikt over nøkkeldata for hvert kjøretøy. I fritekstfeltet kan man velge å søke på en spesifikk avdeling dersom man ønsker det.


Turrapport

Turrapporten viser oversikt over turer som er kjørt totalt for flåten, per avdeling og per ansatt. Her kan du få samme informasjon som fra undermenyen, men du kan også eksportere turer.

ABAX Training | How to use the Trip report

Fakturagrunnlag

Denne rapporten kan brukes til å fakturere kunder for faktisk kjøring og utgifter på turen. Velg ønsket sats og du vil få oversikt over hvor mye som skal faktureres per tur, formål, avdeling mm. Rapporten kan filtreres etter dato eller du kan søke etter rapporter.

ABAX Training | How to use the Invoice basis report

Varselrapport

Varselrapporten viser antall varsler som er mottatt fra systemet per bruker og avdeling.


Kjørelengderapport (Kjøretøy)

Kjørelengderapporten viser antall kilometer kjørt privat, antall private turer, kjørelengde næringsturer, total kjørelengde, antall turer totalt og tid brukt i bil. Rapporten kan filtreres etter dato eller du kan søke i rapporten.

ABAX Training | How to use the Distance report (vehicle)

Kjørelengderapport (Fører)

Kjørelengderapporten viser hvilke biler som er kjørt, og viser antall kilometer kjørt privat, antall private turer, kjørelengde næringsturer, total kjørelengde, antall turer totalt og tid brukt i bil.


Tid i område rapport

Denne rapporten viser timer brukt i hvert område per ansatt. Rapporten kan filtreres etter dato eller du kan søke i rapporten.


Stopptidrapport

Denne rapporten viser total stopptid for flåten og per tur. Rapporten kan filtreres etter dato eller du kan søke i rapporten.


Skatt privat bruk yrkesbil (p)

Denne rapporten viser antall private turer og antall dager bilen er benyttet privat. Dersom antall dager overstiger 10 dager, eller kjørt distanse overstiger 1000 km, vil det komme opp en rød varselboks ved siden av sjåførnavnet. Denne indikerer at man er over sporadisk privat bruk og alle turer må beskattes.


Privat

Denne rapporten viser antall private turer og antall dager bilen er benyttet privat. Dersom antall dager overstiger 10 dager, eller kjørt distanse overstiger 1000 km, vil det komme opp en rød varselboks ved siden av førernavnet. Denne indikerer at man er over sporadisk privat bruk og alle turer må beskattes.


Administrator brukslogg

I denne rapporten får du en oversikt over bruk og hvilken bruker som har gjennomført en tur. Rapporten kan filtreres etter dato eller du kan søke i rapporten.


Status leverte kjørebøker

Her får du en oversikt over kjørebøker levert per fører.

ABAX Training | How to use the Delivered triplog report

Utnyttelse av kjøretøy

Viser antall turer, antall dager kjøretøyet har vært i bruk og utnyttelse av kjøretøyet i prosent. Rapporten vil automatisk fjerne nasjonale helligdager. Denne rapporten er tilgjengelig for yrkesbiler og firmabiler.  

Denne rapporten er tilgjenglig for yrkesbiler. Sett opp periodiske rapporter for å være sikker på at du aldri glemmer en dato!


Turstopprapport

Viser detaljert turrapport for hver fører, inkludert stopptid mellom turer. Privatturer skjermes ved at administrator ikke ser adresser.


Send SMS til fører

Send SMS til fører

Under 'Send SMS til fører' i Triplog-menyen kan du sende en SMS til en fører eller en gruppe førere. Velg fører(e) som du vil sende en melding til fra listen, skriv meldingen din og trykk på 'Send melding' øverst i det høyre hjørnet.

ABAX Training | Send SMS to driver

Spotsøk

Spotsøk

Du finner ABAX Spotsøk i Triplog-menyen. Med Spotsøk kan du se en reprise av kjøremønsteret til førerene dine innenfor et spesifert omeråde og tidspunkt. En administrator kan bruke denne informasjonen til å optimalisere ruter og verifisere turer i sanntid.

Flytt sirkelen på kartet til det området du vil se på. For å gjøre dette så presist som mulig, kan du zoome inn og ut i kartet. Du kan bruke den røde markøren for å dra sirkelen rundt, og den sorte markøren for å endre størrelsen på sirkelen. Når du har fått riktig posisjon, kan du bruke søkefeltet til å velge dato og tid for spotsøket. Når du er klar, trykk på 'Søk'.

Alle kjøretøy som kjører gjennom sirkelen vil komme opp i 'Valgte kjøretøy'. Du kan ta bort navnene som ikke er aktuelle ved å krysse de bort. Du kan også endre tidspunktet. Når du har funnet riktig tid og kjøretøy, trykk på play-symbolet, og dagen vil gå i reprise. Du kan pause og endre kjøretøy eller sirkelen når som helst. Hvis du går ut av Spotsøk vil ikke kriteriene du har satt bli lagret.

ABAX Training | ABAX Tags

Varsler

Varsler

Varsler forteller administrator hvis noe ikke stemmer eller hvis en grense som har blitt satt har blitt overskredet av et kjøretøy.

Du finner varsler ved å trykke på Varsel-ikonet øverst i det høyre hjørnet. Det finnes to alternativer: 'Varsler' og 'Varseloppsett'. I 'Varsler' kan du se alle ubehandlede varsler og du kan søke etter ubehandlede og behandlede varsler. I 'Varseloppsett' kan du velge hvilke varsler du ønsker å få og endre terskler som ikke skal overskrides av førere.

Det finnes syv forskjellige varsler for Triplog, fem for utstyrskontroll og en for maks hastighet. Bare varslet om maks hastighet kan skrus av.

Hvis du har noen ubehandlede varsler, vil det komme opp i rødt ved varsel-ikonet. Alle typer varsler vil komme opp her, men du kan bare motta en SMS eller e-mail umiddelbart om viktige varsler.

ABAX Training | How to setup notifications

Varseloppsett

Du kan velge å få tilsendt varsler på e-mail eller SMS. Dette er for å sikre at du mottar varsler umiddelbart, selv om du ikke er logget inn i systemet. Varslene som er tilgjengelige finner du under "Varseloppsett".

Du kan legge inn SMS eller e-post å motta varsler på. For å legge til en ny adresse eller et nytt telefonnmmer, klikke du på det varselet du vil motta og fyller ut feltene i vinduet som åpnes.


Typer varsler

Høyt avvik mellom kjørt og avlest distanse - 10+ prosent avvik

Hvis det er et avvik på over 10 prosent mellom kjørt og avlest distanse som er registrert på enheten, vil administrator få et varsel om dette. Det kan indikere at enheten har vært frakoblet slik ta turer ikke ble registrert. Varselet kan bli sendt direkte til e-post eller SMS.


Høy fart - Over 150 km/t

Det er mulig å sette opp et varsel som informerer om et kjøretøy har kjørt fortere enn 150 km/t. Varselet kan ikke settes lavere, men det kan settes høyere.


Mistet kontakt

Hvis det går mer enn tre døgn uten at enheten har sendt inn en GPS-posisjon, vil du motta et varsel om mistet kontakt. Dette varselet forsvinner med en gang enheten rapporterer igjen. Varselet kan bli sendt direkte til e-post eller SMS.


Mistet strømtilkobling

Hvis en enhet mister strømtilkoblig, vil det umiddelbart bli sendt ut et varsel om dette. Dette skjer mest sannsynlig hvis noen har tuklet med enheten. Enheten har et oppladbart batteri internt som tar over, men dette har en begrenset varighet. Varselet kan bli sendt direkte til e-post eller SMS.


Ingen ny tur på 14+ dager

Hvis det har gått mer enn 14 døgn siden et kjøretøy har blitt brukt, vil du få tilsendt et varsel. Dette varselet vil bli borte med en gang enheten registrerer og rapporterer en ny tur. Varselet kan bli sendt direkte til e-post eller SMS.


Ingen ny tur på 7+ dager

Hvis det har gått mer enn 7 døgn siden et kjøretøy har blitt brukt, vil du få tilsendt et varsel. Dette varselet vil bli borte med en gang enheten registrerer og rapporterer en ny tur. Varselet kan bli sendt direkte til e-post eller SMS.


Bil uten fører

Dette varselet kommer hvis det er et kjøretøy som kjører uten en tildelt fører. Dette må rettes opp i hvis du skal følge skattereglene. Varselet kan bli sendt direkte til e-post eller SMS.


Varsel ved overskridelse av makshastighet

Hvis dette varselet er aktivert, vil systemet sende deg et varsel når det registreres hastigheter over fartsgrensen du har valgt. Denne innstillingen gjelder for alle kjøretøy, og kan bli aktivert eller deaktivert.


Nye varsler

Alle nye varsler vil vises fra nyest til eldst i "Varsler". Når du trykker på et varsel som er ubehandlet kan du legge til kommentarer og markere de som behandlet. Hvis du velger å behandle varsler, men problemet ikke er løst, vil varselet komme opp på nytt.

Du må behandle et varsel for å motta et varsel av samme type. For eksempel, hvis Fører A overskrider fartsgrensen og varselet ikke blir behandlet på dag en, vil du ikke få et nytt varsel hvis Fører A overskrider fartsgrensen igjen på dag to.

ABAX Training | Handling notifications

Alle varsler

Under "Alle varler" kan du søke etter varsler per bil, avdeling eller for hele flåten. Du kan også søke etter varsler som er behandlet eller ubehandlet. Varselrapporter kan skrives ut eller eksporteres i PDF, Excel, CSV og XML format.


Passord for administrator

Slik oppdaterer du passord for administrator

For å endre passord må du være logget in i brukeren som er administrator for å endre passord. Trykk på profil-ikonet øverst i høyre hjørnet og trykk på "Endre passord". Ditt nye passord burde være minst 8 karakterer langt, og inkludere minst et nummer og en stor bokstav.

Hvis du har glemt passordet til brukeren din, kontakt kundeservice som er åpent 24 timer i døgnet.

ABAX Training | How to update the admin password

ABAX Tags

ABAX Tags

ABAX Tags er en tilleggstjeneste som er tilgjengelig for ABAX Triplog. Med ABAX Tags kan du legge til navn på kjøretøy og utstyr med nøkkelord som er til hjelp når du sorterer, filtrerer og organiserer i rapportene eller i kartet. Dette gjør det enkelt å kategorisere og søke etter søkeord, som for eksempel "minigraver", "dieselbil", "4x4" og til og med prosjektnummer eller prosjektnavn.

Du kan legge inn egne navn ved å skrive i feltet "Trykk eller skriv i søkelinjen". Når du begynner å skrive, vil feltet automatisk foreslå navn som du har benyttet tidligere. Hvis det er et nytt navn, kan du trykke på "Legg til" for å opprette en ny tag. En tag fjernes ved å trykke på X ikonet.

Man kan velge å ta bort navnene på kjøretøyene ved å huke av «Label» fra firmainnstillinger i hoved menyen og velge hva som skal vises i kartet (fører eller objektnavn eller begge deler). Det kan være praktisk dersom det er mange biler innenfor et område.

Når du har gitt navn til biler eller utstyr, kan du benytte disse nøkleordene/tags når du søker i rapporter.

ABAX Training | Live map overview

ABAX Fleet Management

Fleet Management

I ABAX Fleet Management har du tilgang til kjøretøyene i kart.

Aktivt kart er en funksjon som er beregnet for virksomheter hvor det å kjøre bil er hovedoppgaven. Dette vil være spesielt aktuelt for budfirmaer, transportselskaper og lignende. Det forutsettes at selskapet har en effektiviseringsgevinst ved å bruke systemet.

I kartvisningen vil du se alle kjøretøy og utstyr som har denne funksjonen. Grønn og rød pil i kartet indikerer om kjøretøy står stille eller er i bevegelse og viser retning. På navnelappen står det om føreren har satt seg som ledig eller opptatt. Gul pil viser tomgang dersom du også har kjøpt tjenesten ABAX Driving Behvaiour. Svart tannhjul indikerer utstyr. Firkant indikerer ABAX Mini.

I kartet vil posisjonen på enhetene som vises i kartet bli oppdatert etterhvert som bilene flytter seg. Oppdateringsfrekvens er som standard hvert minutt. Kartposisjonen blir imidlertid stående, så man kan oppleve at en bil kjører ut av kartet. Da må man tilpasse kartvisningen enten ved å zoome ut, eller ved å flytte posisjonen på kartet. Å flytte posisjonen på kartet kan gjøres ved å holde høyre musetast nede i kartet og trekke i dette med musen. Man kan også markere en bil og følge kjøretøy med å vise Google Street View bilde av posisjon samtidig som adresse oppdateres løpende.

Dersom du f.eks. får inn et innkommende oppdrag og ønsker å finne ut hvem som er i nærheten, søker du opp adressen i søkefeltet. Du vil da få opp en liste over de fem nærmeste kjøretøyene og hvor langt disse er fra adressen. I eksempelet under er det søkt på «Lysaker torg» og kartbildet viser hvor enhetene er.

Ved å markere for «Vis trafikk» vil kartvisningen vise trafikkflyten i området. Røde streker markerer stillestående kø, gule noe kø og grønne streker indikerer fri flyt i trafikken.


Kart

Se Brukerveiledning for ABAX kart for å få mer informasjon om kartet