Knowledge base > User guides > Live map

Kart

INDEX


Bruk av kartet

Se videoen under for å få en omvisning i kartet

Hvordan søker jeg i kart på best mulig måte?

 • Du kan søke etter deler av en adresse, fører, kjøretøy, reg.nr, avdeling, utstyr eller serienummer.
 • Hvis du søker adresse, får du opp en oversikt over utstyr som ligger nærmest og estimert ankomsttid som tar hensyn til trafikkbildet
 • Hvis du søker på et sted og klikker på et kjøretøy fra listen får du opp raskeste vei
 • Dine siste søk lagres og kan fjernes ved å velge “fjern” knappen eller markere og slette

Hvordan kan jeg se varighet på en tur?

 • Åpne kartet https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Søk etter destinasjon i søkefeltet
 • Kjøretøy kommer til syne i det venstre feltet
 • Velg ønsket kjøretøy og se varighet og avstand  

Hvordan ser jeg oversikt over bedriftens eiendeler?

 • Klikk på det kjøretøyet eller utstyret du vil vite mer om

Hvordan ser jeg mer informasjon om bedriftens eiendeler?


Hvordan ser jeg siste rapporterte posisjon?


Hvordan får jeg tilgang til kjøretøy – eller førerdetaljer via kartet?

 • Åpne kartet https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Klikk på et hvilket som helst kjøretøy for å få mer info
 • Klikk på kjøretøynavn (her: Montasje) for å få info om kjøretøy
 • Klikk på fører (her: HP Bjerck) for å få info om fører

Hvordan ser jeg dagens kjøretøyhistorikk (eller mer)?

 • Åpne kartet https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Klikk på et hvilket som helst kjøretøy for å få mer info
 • Dersom kjøretøyet har fullført en tur vil den vises under «mer info», klikk på «vis mer» for å se andre dagens turer i kartet
 • Du kan også klikke på “tur” ikonet øverst
 • Bruk kalenderikonet til å endre dato
 • Ved å klikke på en tur vil du se turens rute i kartet

Hvordan sender jeg SMS til fører direkte fra kartet?

 • Åpne kartet https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Klikk på et hvilket som helst kjøretøy for å få mer info
 • Hvis SMS funksjonen er tilgjengelig for kjøretøyet vil du se ikonet nederst til høyre
 • Klikk på ikonet, skriv melding og send
 • Hvis føreren har ugyldig mobilnummer får du en beskjed med nye instruksjoner

Hvordan bruker jeg føreratferd i kartet?

 • Åpne kartet https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Klikk på et hvilket som helst kjøretøy for å få mer info
 • Dersom kjøretøyet har fullført en tur vil den vises under «mer info», klikk på «vis mer» for å se andre dagens turer i kartet
 • Du kan også klikke på “tur” ikonet øverst
 • Bruk kalenderikonet til å endre dato
 • Ved å klikke på en tur vil du se turens rute i kartet
 • Hvis det er registrert hendelser på turen, vil disse bli vist i ruten på kartet, i eksempelet her ser vi tre kraftige venstresvinger

Hvordan kan jeg bruke bompengetjenesten i kartet?

 • Åpne kartet https://abax.cloud/triplog/map-v2
 • Klikk på et hvilket som helst kjøretøy for å få mer info
 • Dersom kjøretøyet har fullført en tur vil den vises under «mer info», klikk på «vis mer» for å se andre dagens turer i kartet
 • Du kan også klikke på “tur” ikonet øverst
 • Bruk kalenderikonet til å endre dato
 • Ved å klikke på en tur vil du se turens rute i kartet
 • Ikonet som viser et kamera indikerer at du har passert en bomstasjon
 • Klikk på kameraikonet for å se tid, sted og kostnad

Muligheter i kartet

Hvordan viser og skjuler jeg merkelapper i kartet?

Merkelappene beskriver eiendelene dine i kartet

 • Aktiver og deaktiver det du ønsker i innstillinger, valget du gjør lagres automatisk
 • Kryss av i boksene for å velge om merkelappene for navn på kjøretøy og/eller navn på sjåfør skal vises
 • Navn på kjøretøy kan redigeres fra menyen for kjøretøy https://abax.cloud/triplog/triplog/vehicle - trykk på et kjøretøy i listen, endre navnet i feltet hvor det står "navn på kjøretøy" og trykk på "lagre"
 • Du kan også få tilgang til menyen for sjåfører og kjøretøy direkte inne i kartet ved å følge denne guiden.

Hvordan grupperer jeg eiendelene mine sammen i klynger?

Du kan gruppere eiendeler for å få et renere uttrykk i kartet.

 • Aktiver og deaktiver det du ønsker i innstillinger, valget du gjør lagres automatisk

Hvordan viser jeg trafikkbildet?

Trafikkbildet legger seg som et farget lag over kartet med farge på veien og vise trafikkbildet i sanntid. Grønne veier er frie, og røde viser kø.

 • Aktiver og deaktiver det du ønsker i innstillinger, valget du gjør lagres automatisk selv om du logger ut

Kartfilter

Hvordan filtrerer jeg i kartet basert på kjøretøystatus?

 • Velg en eller flere statuser for å filtrere søket
  • I bevegelse
  • Parkert
  • Tomgang
 • Bruk “fjern” for å fjerne alle tidligere søk og filtreringer eller “x”

Hvordan filtrere i kartet basert på eiendeler?

 • Velg en eller flere statuser for å filtrere søket
  • Kjøretøy
  • Utstyr
 • Bruk “fjern” for å fjerne alle tidligere søk og filtreringer eller “x”

Hvordan filtrerer jeg på avdeling?

 • Klikk på “avdeling”
 • Velg en eller flere avdelinger du ønsker å se på kartet
 • Bruk “fjern” for å fjerne alle tidligere søk og filtreringer eller “x”

Kartvisning

Hvordan endrer jeg karttype?

The appearance of the map can be changed to suit your preferences.

 • Velg en av kartvisningene:
  • Standard
  • Mørkt
  • Satelitt
  • Terreng
  • Norgeskart

Hvordan zoomer, tilter, flytter og roterer jeg kartet?

Det er ulike måter å orientere seg rundt i kartet på.

Du kan bevege deg sidelengs og opp og ned i kartet ved å holde ned venstre museknapp og dra, eller bruke pilene på tastaturet.

Du kan zoome inn og ut ved scrolle eller klikke på + / - nede til høyre.

For å tilte kartet holder du ned høyre museknapp og beveger musepekeren opp eller ned.

Du kan rotere kartet ved å holde ned høyre museknapp og bevege musepekeren sidelengs.

For tilbakestille kartvisningen kan du klikke på «se alle» nederst til høyre.


Hva betyr de ulike ikonene på kartet?

Ulike ikoner indikerer de ulike kjøretøy og utstyr du har i din flåte.

Kjøretøyikonet indikerer at det er en ABAX Triplogenhet – mest brukt for kjøretøy som varebiler, personbiler og motorsykler.

Fargen på kjøretøyet varierer ut i fra status:

Kjøretøy parkert:

Kjøretøy på tomgang:

Kjøretøy i bevegelse:

Tannhjulikonet indikerer at det er enheter med ABAX Utstyrskontroll, mest brukt for større utstyr som traktor, tungtransport, gravmaskiner o.l.

Ikonet som viser en M indikerer at det er en enheter med ABAX Mini, mest bruk for verktøy og bærbart utstyr som drill, verktøykasse o.l.