Knowledge base > User guides > ABAX DB

ABAX Driving Behaviour

INDEX

Oversikt

Oversikt over ABAX Føreradferd

ABAX Føreradferd gir deg den kontrollen du trenger for å overvåke og forbedre hvordan førerne dine kjører til daglig. En flåte som drives på en effektiv og trygg måte, koster mindre i drivstoff og service, har færre uhell og er billigere å forsikre.

ABAX Føreradferd overvåker fem viktige faktorer ved kjøringen: akselerasjon, bremsing, høyresvinging, venstresvinging og tomgangskjøring. Hver faktor gis opptil 100 poeng – jo høyere poeng, desto tryggere og mer økonomisk er kjøringen. Den enkelte poengsummen for hver faktor kan vises på enkeltførernivå eller som et sammendrag for hele flåten. Du kan også sammenligne kjøretrender over tid internt eller mot det nasjonale gjennomsnittet.

Poengsummen for føreradferd påvirker kjøretøysrelaterte kostnader, miljøavtrykk, sikkerhet, bedriftens omdømme, ulykkesrisiko og forsikringspremier – så hold den høyest mulig!

En administrator kan overvåke føreradferden fra menyen Driving behaviour, Reports, Scheduled Reports eller direkte fra turene på kartet.

Førerne kan også følge med på sin egen poengsum gjennom ABAX Driving-appen, der de får intuitive tips til hvordan de kan forbedre kjørestilen sin.


Poengsum bedrift

Hvordan får jeg oversikt over føreradferden til min flåte?

 • Åpne menyen Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Poengsum bedrift er gjennomsnittspoengene til alle førerne dine.
 • Poengene beregnes med utgangspunkt i 5 føreradferdsfaktorer for alle førere for de siste sju dagene med turer. Høyeste poeng for hver faktor er 100.

Merk: Når bedriftens poengsum bedres, vil dette ha en positiv innvirkning på kjøretøyrelaterte kostnader, miljøet og førerens sikkerhet.


Hvordan kan jeg raskt se om føreradferden i min flåte er bedret?

 • Åpne menyen Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Rull ned til menyen «Trend».
 • Du kan raskt se om tiltakene deres har hatt en positiv innvirkning ved å se på trenden for bedriftens poengsum over de siste 7 eller 30 dagene eller det siste året. (Dager uten turer telles ikke.)
 • Hver enkelt faktor kan slås på eller av.

Hvordan vet jeg om flåten min er bedre enn gjennomsnittet?

 • Åpne menyen Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Rull ned til menyen «Sammenligne».
 • Du setter gjennomsnittspoengene i perspektiv ved å sammenligne med det nasjonale gjennomsnittet for de siste 7 eller 30 dagene eller det siste året.

Førerpoeng

Hvordan får jeg oversikt over føreradferden til en fører?

 • Åpne menyen Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Bytt til arkfanen «Førere».
 • Listen viser deg en oversikt over alle førerne dine og deres førerpoeng for hver enkelt kjørenøkkelfaktor for de siste 7 dagene med turer. For førerpoeng over lengre tid, bruker du «Førerpoeng»-rapporten eller klikker på knappen «Gå til rapport» øverst til høyre.
 • Du kan søke etter en bestemt fører, finne navnet på listen eller sortere en kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften.
 • Når du har funnet føreren, klikker du på for å vise førerens poeng.
 • Det er samme informasjon som samles inn om føreren som den som samles inn på bedriftsnivå. Poengene beregnes med utgangspunkt i fem føreradferdsfaktorer for de siste sju dagene med turer. Høyeste poengsum er 100.
 • «Førerposisjon for bedriften» viser hvordan føreren rangeres i forhold til resten av bedriften.
 • Du kan også klikke på til høyre for hver kjørefaktor for mer informasjon, også hvordan de er rangert for akkurat den kjørefaktoren.

Hvordan kan jeg raskt se om føreradferden til en fører er bedret?

 • Åpne menyen Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Bytt til fanen «Førere» og rull ned til menyen «Trend».
 • Du kan raskt se om tiltakene deres har hatt en positiv innvirkning ved å se på trenden for førerpoeng over de siste 7 eller 30 dagene eller det siste året. (Dager uten turer telles ikke.)
 • Hver enkelt faktor kan slås på eller av.

Hvordan vet jeg om en fører er bedre enn gjennomsnittet?

 • Åpne menyen Driving Behaviour https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Bytt til arkfanen «Førere» og rull ned til menyen «Sammenligne».
 • Du setter førerens gjennomsnittspoeng i perspektiv ved å sammenligne med det nasjonale gjennomsnittet for de siste 7 eller 30 dagene eller det siste året.

Rapporter

Hva er rapporten «Førerpoeng»?

Rapporten «Førerpoeng» gir et sammendrag av den enkelte førers poengsum for føreradferd i et gitt tidsrom.

 • Begynn med å angi «Fra dato» og «Til dato» – for eksempel hele august måned.
 • Du kan også bruke tekstsøk for å søke etter en bestemt fører eller avdeling.
 • Klikk «Generer rapport» når du er klar.
 • Du velger en bestemt avdeling, sorterer etter kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften eller eksporterer dataene i PDF-, Excel,- CSV- eller XML-format.

Tips: Å sortere etter «Førerpoeng» er en god måte å rangere førerne dine fra best til verst – slik at du kan belønne de beste førerne eller se hvilke du må gjøre noe med. 

 • Denne rapporten er også tilgjengelig som «Periodisk rapport».

Hva er rapporten «Tomgang rapport»?

Rapporten «Tomgang rapport» gir deg en detaljert visning av alle forekomster av tomgangskjøring for hver enkelt fører i et gitt tidsrom. Den inneholder varighet, drivstoffkostnad og sted.

 • Begynn med å angi «Fra dato» og «Til dato» – for eksempel hele august måned.
 • Du kan også bruke tekstsøk for å søke etter en bestemt fører eller avdeling.
 • Klikk «Generer rapport» når du er klar.
 • Du velger en bestemt avdeling, sorterer etter kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften eller eksporterer dataene i PDF-, Excel,- CSV- eller XML-format.

Tips: Du kan angi verdier for drivstofforbruk ved tomgangskjøring på menyen «Firmainnstillinger» https://abax.cloud/triplog/settings/company

Standardverdiene er det som anses som det nasjonale gjennomsnittet.

 • Denne rapporten er også tilgjengelig som en «Periodisk rapport».

Hva er rapporten «Rapport kjørehendelser»?

Rapporten «Rapport kjørehendelser» gir deg en liste over alle føreradferdshendelser og hvor de inntraff, i et gitt tidsrom.

 • Begynn med å angi «Fra dato» og «Til dato» – for eksempel hele august måned.
 • Du kan også bruke tekstsøk for å søke etter en bestemt fører eller avdeling.
 • Klikk «Generer rapport» når du er klar.
 • Du velger en bestemt avdeling, sorterer etter kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften eller eksporterer dataene i PDF-, Excel,- CSV- eller XML-format.
 • Denne rapporten er også tilgjengelig som en «Periodisk rapport».

Tips: Du kan også se hver enkelt kjørehendelse på kartet. Se «Hvordan bruker jeg føreratferd i kartet?» for mer informasjon.


Bruk av kartet

Hvordan bruker jeg tjenesten for føreradferd på kartet?

Se Hvordan bruker jeg føreratferd i kartet?


FAQ's

Hvordan beregnes førerpoeng og hva betyr de?

ABAX-enheten i det enkelte kjøretøy bruker grundig testede algoritmer og robuste parametere for å påvise føreradferdshendelser for hver av de 5 sentrale adferdsfaktorene. Hurtig akselerasjon, kraftig nedbremsing og skarpe svinger måles med et akselerometer i enheten som måler g-krefter. Tomgangskjøring måles med en kombinasjon av bevegelsessensor og GPS.

En poengsum på 81–100 tyder på en konsekvent, god føreradferd. denne kjørestilen setter standarden for miljøvennlig, trygg, og øknomisk kjøring som bidrar til godt vedlikehold av kjøretøyet. Slike førere bør belønnes!

En poengsum på 41–80 tyder på føreradferd som til tider er dårlig.  Kjørestilen er ofte miljøvennlig, trygg og økonomisk som bidrar til å ivareta kjøretøyet. De kan forbedre seg ved å være mer konsekvent. Vi anbefaler at du oppmuntrer føreren til å bruke ABAX Driver app for å forbedre føreradferden.

En poengsum på 0–40 tyder på en føreradferd som er konsekvent dårlig. En forbedring av deres kjørestil vil i betydelig grad påvirke kjøretøykostnadene, miljøavtrykket, sikkerheten og bedriftens omdømme. Poengsummen kan også være en indikator på aggressiv eller farlig kjøring med større ulykkesrisiko, som kan gi høyere forsikringspremier. Vi anbefaler at du veileder denne føreren og forsikrer deg om at vedkommende bruker kjøreanalyser i Driver-appen.


Hvordan er førerpoengene knyttet til flåtekostnader og sikkerhet?

Poengsum
Kjørerfaktor0-4041-8081-100
Akselerasjon Øker drivstoff- og servicekostnadene betraktelig.

Poengsummen kan også være en indikator på aggressiv eller farlig kjøring med større ulykkesrisiko, som kan gi høyere forsikringspremier.
Gir en viss økning i drivstoff- og servicekostnadene. Referanseområdet for miljøvennlig, økonomisk kjøring som ivaretar kjøretøyet.
BremsingØker servicekostnadene betraktelig.

Poengsummen kan også være en indikator på for sen bremsing eller farlig kjøring med større ulykkesrisiko, som kan gi høyere forsikringspremier.
Gir en viss økning i servicekostnadene. Referanseområdet for trygg kjøring og ivaretakelse av kjøretøyet.
SvingingØker servicekostnader i stor grad.

Poengsummen kan også være en indikator på aggressiv eller farlig kjøring med ulykkesrisiko, , som kan gi høyere forsikringspremier.
Gir en viss økning i servicekostnadene.Referanseområdet for trygg kjøring som ivaretar kjøretøyet.
TomgangskjøringØker drivstoffkostnader og CO2-utslipp betraktelig.

Utstrakt tomgangskjøring øker også servicekostnadene betraktelig.
Gir en viss økning i drivstoffkostnader og CO2-utslipp. Referanseområdet for miljøvennlig, økonomisk kjøring som ivaretar kjøretøyet.

Hvorfor vises ikke poengsummen til en fører?

Dataene for føreradferd trenger noen dagers kalibrering før poengsummen rapporteres. Hvis det allerede har gått noe tid, kan det være et par andre årsaker til at poengsummen til en fører ikke vises. Vi anbefaler at du prøver følgende:

 • Kontroller at enheten er aktiv ved å sjekke om posisjon har blitt rapportert, eller en tur har blitt registrert.
 • Kontroller at en fører er knyttet til kjøretøyet.

Hvorfor er førerpoengsummen min så dårlig?

Hvis du vil vite hvordan førerpoengene beregnes, kan du se «Hvordan beregnes førerpoeng og hva betyr de?»

Hvis du mener at enheten rapporterer feilaktige data, anbefaler vi at du prøver følgende:

 • Sjekk om enheten er korrekt montert.
 • Hvis du nylig har flyttet på enheten, prøv å tilbakestille den.