Knowledge base > Installation guides > ABAX6U Maskin

ABAX6U - En mobil USB-enhet for maskiner og utstyr

Installasjonsguide

ABAX USB-C GPS sporingsenhet

IoT-verktøyet ABAX6U er ideell for midlertidig overvåking av alle typer kjøretøy, varebiler, tunge maskiner og verdifulle mobile eiendeler og er laget for raskt å gi avkastning på investeringen. Enheten er en del av ABAX globale IoT-nettverk, som kombinerer utstyrskontroll, flåtestyring og løsninger for kjøregodtgjørelse i en og samme plattform.

ABAX6U kan bli brukt for kjøregodtgjørelse eller som et nav for å spore alle verktøyene dine med ABAX MINI2.

Bruk ABAX6U som et nav for å få kontroll over alle eiendeler og utstyr, og for å gjenfinne forsvunne utstyr.

Bærebar USB-C

ABAX6U tekniske spesifikasjoner:

 • Mål: 32x56x15.5mm
 • Vekt: 26g
 • Driftstemperatur: -20°C til +60°C
 • Forsyningsspenning: 5 V / 1 A USB C- til USB A-plugg
 • Sensorer: Gyro, GNSS og akselerometer
 • GPS- og GSM-posisjoner
 • Livstidsgaranti
 • Sporer utstyr med strømtilførsel

GPS- og GSM-signalstyrke

GPS og GSM-signaler blir hemmet av metall, og enheten burde derfor ikke monteres på steder hvor metallet på kjøretøyet kan forstyrre signalstyrken.

Det avanserte posisjoneringssystemet mottar data samtidig fra flere uavhengige satellittsystemer, herunder de globale navigasjonssatellittsystemene GPS, Glonass, Galileo og BeiDou


Å installere ABAX6U kunne ikke vært enklere. Sett enheten inn i en USB-port kjøretøyets dashbord, eller bruk 12V adapteren for å sette den inn i en stikkontakt – deretter vil du være klar for å spore hver eneste kilometer.

Installasjon

 • Finn en passende USB-port eller 12V plugg på maskin eller utstyr, dersom den blir brukt i et lager eller brakke kan en USB-lader benyttes
 • Bruk kabelen som følger med i pakningen. Enheten er ikke typegodkjent, og garantien vil derfor ikke gjelde hvis du bruker en annen type ledning.
 • ABAX6U er klar til bruk, men enheten kommer med ca. 50% batteriladenivå og må derfor lades.
 • Enheten sporer kun når det er koblet til strøm.

Download EU Declaration of conformity

EU Declaration 04.03.21