Hvorfor bruke ABAX Triplog?

Hva er ABAX Triplog? 

ABAX Triplog er en elektronisk kjørebok som dokumenterer all kjøring automatisk via GPS. Vår egenutviklede ABAX GPS-enhet er alltid tilkoblet vår server. Det innebærer at enheten kontinuerlig og automatisk sender posisjoner og data til vår server, og vil alltid være oppdatert med den nyeste software. 

 

Missing media item.

Hvorfor bruke ABAX Triplog?

ABAX Triplog gjør hverdagen enklere for den ansatte og bedriften ved effektivt og enkelt å dokumentere yrkesbilens bevegelser, noe som igjen eliminerer risikoen for feilaktig ilagt tilleggsskatt. Samtidig er personvernet tillagt stor vekt, slik at den enkelte arbeidstakers rettigheter og interesser ivaretas.

Med en elektronisk kjørebok fra ABAX kan du: 

  • Sikre korrekt rapportering og pålitelig posisjonering av bilparken
  • Ivareta og forenkle prosessen av det dokumentasjonskrav myndighetene stiller til bedriften og den ansatte
  • Bidra til besparelser og mer effektiv utnyttelse av kjøretøy som brukes på jobben

Les mer om ABAX Triplog her

Usikker på hvilken kjørebok du skal velge? Last ned vår gratis kjørebok-guide her.