Hva er kjørebok?

En kjørebok er en dokumentasjonsform for bruk av kjøretøy i arbeidstid. Det kan dreie seg om bil, lastebil eller annen type kjøretøy. Den viktigste grunnen til at man fører kjørebok er krav fra arbeidsgiver, eier av kjøretøy eller skattemyndighetene. Andre grunner for å føre kjørebok kan være eget regnskap og dokumentasjon, eller for å få kompensasjon for egne utgifter ved kjøring.

 

KRAV TIL GODKJENT KJØREBOK

En godkjent kjørebok for tjenestekjøring (bruk av privatbil i jobbsammenheng) må inneholde følgende: 

  • Startadresse og klokkeslett for dagens kjøring
  • Hvilket firma, byggeplass, eller lignende som blir besøkt
  • Formål med turen
  • Sluttadresse 
  • Kjørelengden ifølge kilometertelleren (eller elektronisk via GPS)

Å føre en korrekt kjørebok kan være tidkrevende. For å spare tid og unødvendig administrasjon velger derfor mange bedrifter i dag å gå over til en elektronisk løsning. Med en elektronisk kjørebok registreres kjøreturer automatisk via en GPS-sender, slik at bedriften til enhver tid er sikret korrekt dokumentasjon i henhold til Skatteetatens krav.  

Ute etter elektronisk kjørebok, og lurer på hva du skal velge?

Last ned gratis guide om elektronisk kjørebok

Kilder: Wikipedia - kjørebok, Skatteetaten - Bil - fradrag for bilkostnader