Brukermanual for ABAX Triplog (mobil)

Denne bruksanvisningen er laget for kunder med yrkesbil kun for yrkeskjøring og kunder som har en yrkesbil godkjent for privatbruk. Har du en yrkesbil kun for yrkeskjøring gjelder ikke de to siste avsnittene ('Korteste vei og egendefinert avstand' samt 'Omvei med stopp'). ABAX Triplog App er et støtteverktøy til kjøreboken du har fastmontert i bilen. Appen gir deg tilgang til basisfunksjoner, webløsningen gir deg tilgang til alle funksjoner (se brukermanual for web). Logg deg inn på www.abax.com/no for å benytte webløsningen. 

Nedlastning

Appen lastes ned i App Store eller Google Play ved å følge knappene under, eller ved å søke etter "ABAX Triplog".

App Store Google Play

Login

Ved førstegangsinnlogging klikk på “logg inn”
Skriv inn brukernavn og passord som du har fått av den som er ansvarlig for kjørebøkene

Dashboard

Det første du får opp når du logger inn er et dashboar
Her vises din posisjon i kart, klokkeslett, dato og turer i dag

For å komme til menyen klikker du på de tre hvite strekene øverst til venstre i bildet

Screenshot av dashboard i triplog app

 

Hovedmeny

Dette finner du i hovedmenyen utover dashboard:

 1. Dine turer – her får du full oversikt over alle dine turer
 2. Innstillinger – Her kan du redigere opplysninger og endre på personverninnstillinger
 3. Om ABAX – Kort informasjon om vår app og vår kontaktinformasjon
screenshot av hovedmeny i triplog app

Dine turer

 1. Du kan navigere deg fra turlisten i dashboardet og fra menyen
 2. I turlisten får du oversikt over alle turer du har kjørt mens enheten har logget turer
screenshot av turoversikt i triplog app

Turstatus

 1. Turstatus finner du ved å klikke på en enkelt tur
 2. Turstatusen gir deg mer detaljer om turen. Du kan endre turtype, legge til formål og legge til eventuelle tillegg og kommentere turen
 3. Klikk på funksjonen du eventuelt ønsker å endre og fyll inn ny informasjon
screenshot av turstatus i triplog app

Endre turstatus

 1. For å endre status på en tur kan du holde fingeren over en tur og dra til venstre slik som på bildet til høyre. Du kan nå endre turtype og formål på turen
 2. Dersom du klikker på turen en gang, vil du få opp turstatus
screenshot av ABAX triplog app - hvordan endre turstatus

Formål på turene

 1. For å sette formål må du sveipe til venstre
 2. Trykk på formål
 3. Du vil nå få opp en liste med forslag til formål, velg en av disseNB! Du kan også sette egne formål. Se neste avsnitt ('Legge inn formål manuelt')
screenshot av ABAX Triplog app: sette formål på turer

Legge inn formål manuelt

 1. Trykk på plusstegnet nederst i høyre hjørne
 2. Skriv inn ditt nye formål
 3. Ønsker du å sette ditt nye formål som standardformål må du aktivere knappen til høyreNB! Standard formål betyr at du ønsker å ha det samme formålet hele tiden!
Screenshot av abax triplog app: hvordan legge inn formål manuelt

Slå sammen turer

 1. For å slå sammen turer trykker du på “rediger”, deretter markerer du turene som skal slås sammen (maks to turer)
 2. Trykk deretter på redigeringssymbolet og deretter "slå sammen"
screenshot av abax triplog app: slå sammen turer manuelt

Kilometeravlesning

 1. Trykk på «innstillinger» for å registrere kilometerstand
 2. Trykk på "kilometerstand" for å komme i gang
 3. Trykk på plusstegnet nederst til høyre
 4. Tast ny kilometeravstand
 5. Avslutt med å klikke "lagre"
Screenshot av abax triplog app - kilometerstand

Beskatt privat merreise på en yrkestur

NB! De neste avsnittene er kun aktuelle for deg som kjører yrkesbil godkjent for privatbruk.

I enkelte tilfeller kan man ha en omvei på en yrkesreise med et privat formål. Da skal omveien beskattes. Dette gjøres ved at man klikker på turen (turen må være satt som næringstur), og så på «avstand» i turdetaljene. Marker så for «korteste vei». 
Hvis for eksempel avstanden er 6 km og korteste vei er 5,7 km, kan man klikke på «korteste vei» og lagre. Kun 0,3 km vises i administratorrapporten som privat del. Turen vil fortsatt stå som en næringstur i turoversikten, ettersom hoveddelen av turen er næringskjøring. 
Dersom man ønsker å legge til ekstra informasjon om turen, gjøres dette også under turdetaljer. Her kan man legge til formål for turen, tillegg i form av utgifter som bom, parkering og ferge og man kan også skrive inn en kommentar på turen dersom man ønsker det.

Korteste vei og egendefinert avstand

Ønsker du å godtgjøre korteste vei, se her! 

 1. Trykk på turen det gjelder
 2. Trykk deretter på avstand
screenshot av abax triplog - korteste vei

Ved å trykke på “korteste vei velger du den veien som defineres som kortest på kart, omvei du eventuelt har kjørt blir da borte. Velg denne hvis du vet at avstanden er riktig.

Hvis du ønsker å definere avstanden selv, trykk på “egendefinert avstand” og legg avstanden inn.

Screenshot av ABAX triplog app - korteste vei

 

Omvei med stopp

 1. Dersom du kjører en omvei med stopp må du slå sammen turen før du kan godtgjøre korteste vei. For eksempel: Dersom du har kjørt fra kunde til kjøpesenter og fra kjøpesenter og hjem. Da må turene slås sammen slik at omveien til kjøpesenteret kan tas bort
 2. Hvis du ønsker å definere avstanden selv, trykk på “egendefinert avstand” og legg avstanden inn

 

Screenshot av ABAX triplog app - omvei med stopp