Dette må du vite om de nye skattereglene for bruk av bil i arbeid

1.PNG
Som vi tidligere har skrevet om, vil det komme endringer i regelverket for yrkesbiler fra januar 2016. Regelendringene vil ikke gjelde alle som benytter yrkesbil, eller alle biler.

I forslaget til de nye regelendringene vil det være mulig å velge mellom 2 nye modeller.

Det åpnes nå for at yrkesbiler kan skattlegges for faktisk private kjørte kilometer, eller etter sjablonmetoden for firmabiler, men da med et bunnfradrag.

Vilkåret for å benytte seg av de nye reglene er at den ansatte har et tjenstlig behov for en varebil klasse 2, eller en lastebil. For eksempel vil en snekker ha et tjenstlig behov for en varebil klasse 2 for å utføre sitt daglige arbeid, mens ansatte i administrasjonen ofte ikke vil ha et slikt behov.

Bilene som vil bli omfattet av det nye regelverket er:

Varebiler klasse 2 (jf. Forskriftenes §2-3)

Lastebiler med totalvekt under 7 501 kg (jf. Forskriftenes § 2-6)

Modell 1 – firmabilbeskatning

Det nye regelverket innebærer en vesentlig billigere beskatning for firmabiler. Dersom man har et tjenstlig behov for yrkesbil og velger å beskatte denne som firmabil, vil man med de nye reglene få et bunnfradrag på 50% av bilens listepris som ny, men ikke over 150 000. Det vil si at dersom man disponerer en bil med nyprisverdi på 300 000, vil man ta utgangspunkt i en verdi på 150 000. Har bilen en nyprisverdi på 450 000, vil den nye verdien være 300 000.

Modell 2 – beskatte faktisk privat bruk

Den andre modellen åpner for at man kan beskatte for de turene man faktisk kjører privat. Dersom man benytter yrkesbilen til moderat privat bruk, vil denne modellen lønne seg for de aller fleste.

Tidligere har det vært mulig å beskatte arbeidsreiser (reiser hjem – fast arbeidssted) med en sats på 3,40 per kilometer opp til 4 000 km, og 1,50 for kjøring over dette.

Fra 2016 vil man også kunne benytte yrkesbilen til all privat kjøring, satsen for dette vil da være 3,40 flatt. Forutsetningen for dette er at all kjøring da dokumenteres med en elektronisk kjørebok.

Hvorvidt man bør gå for modell 1 eller modell 2 avhenger av hvor mye man vil bruke bilen privat.

I eksempelet under har jeg tatt utgangspunkt i en yrkesbil med nyprisverdi på 300 000 kr.

Med modell 1 vil den ansatte da måtte betale 19 890 kr, dersom vedkommende betaler toppskatt. Bedriften må betale arbeidsgiveravgift av den skattepliktige fordelen som her utgjør 6 345 kr.

Dersom vedkommende benytter modell 2 i stede, og kjører 5 000 km privat i året, må den ansatte betale 7 514 i skatt og arbeidsgiver 1 052 kr. Så i dette tilfellet vil det være vesentlige besparelser for begge parter.

Benytter man yrkesbilen mye privat, vil det etter hvert lønne seg å gå over på modell 1. I eksempelet med en nyprisverdi på bilen på 300 000, kan man faktisk kjøre 13 235 km i året privat, før det vil lønne seg å fullbeskatte bilen. Benytter man en dyrere bil vil man kunne kjøre lenger og det motsatte med en billigere bil:

Sporadisk privat bruk

Tidligere har det vært mulig å benytte yrkesbilen til sporadisk privat bruk, men ikke med den bilen man normalt disponerer. Det var heller ingen klare grenser for hva sporadisk bruk er. Med de nye reglene vil man kunne benytte en yrkesbil til sporadisk bruk 10 dager i året, eller 1 000km. Den første av disse som inntreffer avgjør om grensen for sporadisk bruk er brutt eller ikke.

Standard firmabilbeskatning

For de som skatter for firmabil men som ikke benytter en yrkesbil, eller ikke har et tjenstlig behov for en slik bil, vil dagens regler gjelde. Den eneste endringen er at dersom man kjører over 40 000 km i næring og vil ha fradrag på nyprisverdien på bilen (25%), må dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok.

Kjøregodtgjørelse

Den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse inntill 10 000 km settes ned fra 4,10 kroner til 3,80 kroner per kilometer.

Reisefradrag

Egenandelen i reisefradraget øker fra 16. 000 til 22.000 kroner. Det betyr at man må ha en reisevei til jobb på minst 32 kilometer for å få fradrag.

/Geir Andre