ABAX Worker - Veiledning for mobilapp

Benytter du ABAX Worker på mobilen? I denne brukermanualen finner du svar på spørsmålene du måtte ha.

Thumbnail

App oversikt

Logg inn

Logg inn med brukernavn og passord opprettet i My ABAX. Husk retningsnummer (f.eks +47) før telefonnummer.


Mine oppgaver

Før vi dykker dypere inn i hva som er mulig på en oppgave skal vi se litt på hvordan oppgaver er fordelt i appen. Oppgaver vil legge seg på tre forskjellige steder. Helt nederst i appen vil du se tre valg: Mine oppgaver, Utført og For alle. Her kan du enkelt trykke deg mellom de forskjellige statusene en oppgave kan ha.

Mine oppgaver er det første som treffer deg etter at du har logget inn. I dette bilde er oppgavene du har fått tildelt listet nedover. Trykk hvor som helst i oppgaven for å åpne. Dersom du holder fingeren på oppgaven og skyver til en av sidene blir hurtigvalg tilgjengelig.

Det er hurtigvalg for:

Fullfør oppgave
Registrer tid
Fyll ut dokumentasjon
Ta bilde

For alle

For alle er oppgaver som ligger tilgjengelig for alle ansatte. Det vil si at du kan trykke deg inn på oppgaven. Der har du et menyvalg som heter Ta oppgaven.

Ved å ta oppgaven vil den flytte seg til Mine oppgaver. Selv om du nå har tatt oppgaven kan andre ansatte i bedriften også ta den, slik at flere arbeidere kan jobbe med samme oppgave.


Utført

Utførte oppgaver legger seg i en egen liste. Selv om oppgaven ligger som fullført er det mulig å lese og fylle ut dokumentasjon på oppgaven. Mye av funksjonaliteten det er mulig å gjennomføre kommer vi tilbake til senere.


Byggeplasser

Byggeplasser leder deg til en oversikt over mannskapslistene på alle de forskjellige prosjektene. Det første bildene lister opp alle prosjektene med adresse. Dersom du er sjekket inn vil prosjektet du er sjekket inn på vises øverst.

Klikk på prosjektet for å se en detaljert liste over Mennesker på byggeplassen. Trykk på den blå flyteknappen for mulighet til å sjekke inn deg selv eller for å sjekke inn en ikke-ansatt.

Sjekk inn ikke-ansatt lar deg registrere en som ikke er ansatt eller som ikke har lisens til ABAX Worker på mannskapslisten til prosjektet.   Husk at denne personen også må sjekkes ut av mannskapslisten.

Note: I tillegg til å kunne sjekke inn og ut av prosjektet manuelt, kan også en automatisert versjon brukes. Ved automatisering til vi bruk din telefons GPS til å sjekke om du er innenfor området til prosjektet og sjekke deg både inn og ut basert på dette. Avtal med sjefen hvilken av disse to bruksmetodene dere skal benytte. For at vi automatisk skal sjekke dere inn og ut av byggeplassen må appen være åpnet og i det minste være gående i bakgrunnen på telefonen din.


Flyteknappen

Flyteknappen er en snarvei til en del nyttige funksjoner.


Legg til ny oppgave

Gir mulighet for å legge til en ny oppgave på et prosjekt.

Felt Beskrivelse
Oppgavenavn Navn på oppgave. Obligatorisk felt
Beskrivelse Beskrivelse av oppgaven. Obligatorisk felt
Tilgjengelig Hvem oppgaven skal være tilgjengelig for
Estimat i timer Estimat på hvor lang tid oppgaven tar å gjennomføre
Start Startdato for oppgaven
Deadline Deadline for oppgaven

Ved opprettelse med tilgjengelighet For meg legger den seg i Mine oppgaver.  Den vil da ikke være tilgjengelig for andre ansatte med tilgangsnivå Arbeider. Ved opprettelse av oppgave med tilgjengelighet For alle legger den seg i Mine oppgaver for den som oppretter oppgaven. Den vil også være tilgjengelig for resten av de ansatte under For alle fanen.


Registrer timer

Registrer timer fører deg til samme visning og har samme funksjonalitet som vi har sett ved sanntidsregistrering. Den eneste forskjellen her er at starttid og stopptid er satt til en full arbeidsdag.

Rapportèr avvik

For å rapportere et avvik velger man Rapportér avvik, vi har en rekke felter, enkelte er obligatoriske.

Felt Beskrivelse
Dato og tid for saken Dato og tid for saken. Som standard henter systemet nåværende tidspunkt og dato
Kategori Kategori for avviket. Kategori må velges
Alvorlighetsgrad Alvorlighet på avvik. Valget her påvirker deadline for å løse saken. Jo høyere alvorlighet, jo kortere blir deadline
Personer involvert Tillater spesifisering av personer som ble påvirket av avviket
Beskrivelse Beskrivelse av hva som skjedde. Dette feltet er påkrevd
Adresse, postnummer og poststed Adressen for stedet avviket skjedde
Midlertidig løsning iverksatt Beskrivelse av midlertidig løsning
Foreslått løsning Beskrivelse av løsning foreslått av innsender
Opplastede filer Mulighet for å laste opp filer som skal knyttes til avviket

Når et avvik er opprettet får det status venter på validering. Avviket er da tildelt en av de ansvarlige for avvik i bedriften.

Når avviket har status Venter på validering har ansvarlig muligheten til å endre eller legge til informasjon på saken. Det er også mulig å legge til flere bilder/filer. Merk, alle endringer gjort blir registrert.

Saken ligger nå på den ansvarlige for dette. Dersom den ansvarlig etterspør mer informasjon på det aktuelle avviket vil det dukke opp i Mine oppgaver.


Sjekklister / Les artikler

For å fylle ut sjekklister eller lese hms-artikler klikk på den blå flyteknappen og Sjekklister / Les artikler

For å lese, se eller fylle ut et dokument er det bare å trykke på det.

Ved å trykke på ikonet med i-en kan man se hvem som har lagt inn det aktuelle dokumentet.

Ser vi mot toppen av appen har vi tre valg:

Felt Beskrivelse
Vedlagte Dokumenter lagt til oppgave
Fyll ut Sjekklister som er utfyllbare
Artikler Artikler som er lagt til oppgaven eller prosjektet av prosjektleder eller administrator

Appen vil automatisk åpne seg på vedlagte dokumenter.

Trykker vi videre på Fyll ut åpner det seg en liste over alle utfyllbare dokumenter som er lagt ved oppgaven. I visning her er det også mulig å legge til egne sjekklister. Om vi trykker på ikonet med et plusstegn i øverst i høyere hjørne åpner hele HMS-biblioteket seg slik at du kan finne det dokumentet du måtte ønske. Til slutt har du Artikler som viser alle vedlagte artikler.


Legg til eller ta bilde

Legg til bilde på den aktuelle oppgaven. Ved valg av Legg til bilde fra bildebibliotek åpnes bildebiblioteket på mobilen seg og du kan velge hvilke bilde som skal lastes opp på oppgaven. Ved valg av Ta bilde åpner mobilens kamerafunksjon seg og du kan ta en bilde direkte med telefon som laster seg opp på oppgaven. Etter at bilde er lastet opp på oppgaven vil det umiddelbart være tilgjengelig for alle ansatte på oppgaven, samt administrasjon.

Marker som ferdig

Setter oppgaven i status ferdig. Merk: Når oppgaven blir satt til status ferdig fjernes den fra listen til alle ansatte.

Timeliste

Uke

Under timelister i sidemenyen får du oversikt over hvilke dager og hvor mange timer du har registrert timer for uken. Det er mulig å trykke på < og > i toppen av appen for å gå en uke fram, eller tilbake i tid.

Man kan også trykke på dagen for å etterregistrere ytterligere timer.


Måned

I samme visning har vi også månedsstatistikk. Her ser vi at arbeidsdager viser hvor mange mulige dager det har vært å registrere tid på i inneværende måned. Dager med registrert tid viser antall dager registrert tid denne måneden. Arbeidsdager uten registrert tid viser antall dager med manglende tidsregistrering. Denne er det også mulig å trykke på. Da blir du ledet til følgende oversikt.

I bilde ser vi visning av de dagene det mangler registrering. Her er det bare å trykke på den dagen du ønsker å registrere timer på. Se avsnittet "Timeregistrering" for beskrivelse av hvordan dette utføres.

I månedsstatikk er det også oversikt over det totale antall timer som er registrert i inneværende måned. Etter dette er det oversikt over hvilke    forskjellige lønnsarter timene er registrert på.

Mine HMS-avvik

Fra menyen er det et valg som heter Mine HMS-avvik. Som vi ser av bilde har du oversikt over avvikene du som bruker har sendt inn. Du kan se hvilken status de har og det er mulig å trykke seg inn på avviket for å se hva som er gjort. Fra dette vinduet er det også mulig å rapportere et nytt avvik. Hvordan dette fungerer er forklart her.

Min profil

Min profil er din egen profil i ABAX Worker. Du har selv mulighet til å redigere innholdet og informasjonen her er tilgjengelig for prosjektleder og administrator på web. Prosjektleder og administrator har også muligheten til å endre eller legge til informasjon på din profil. Som vi ser i menyen nederst er det tre valg i Min profil – Min informasjon, Min adresse og Min familie. Min informasjon inneholder informasjon om fødselsdato, telefonnummer og e-post. Min adresse inneholder adresseinformasjon og Min familie har informasjon om nærmeste pårørende.

HMS-bibliotek

Menyvalget bibliotek tar deg til det komplette HMS/KS biblioteket. Her kan det leses og søkes på alle artikler og sjekklister i appen.

Oppgaver

Som forklart tidligere åpner appen seg i Mine oppgaver her er oppgavene listet opp i forhold til deadline. Oppgaven med kortest tid igjen til deadline vill ligge øverst. Trykker vi på oppgaven åpnes det en ny visning.


Oppgavedetaljer

Under kartet og play knappen er seksjon for beskrivelse. Oppgave beskrivelsen er lagt ved oppgaven og skrevet av prosjektleder eller administrator

Oppgave progresjon eller utført viser i prosent hvor langt dere er kommet på selve oppgaven. Den tar ikke hensyn til timer brukt og er satt av dere som ansatte.

Felt Beskrivelse
På byggeplassen Se byggeplassens mannskapsliste
Sjekk inn Sjekk inn på mannskapsliste
Naviger Åpner ekstern navigasjonsapp for navigering til prosjekt.
Dager til deadline Antall dager til deadline
Description Beskrivelse av oppgave
Utført Prosentsats for utførelse av oppgave
Dokumenter Dokumenter lagt til eller fyllt ut på prosjektet
Materiale Materiale brukt på prosjektet
Ressurser Interne og eksterne ressurser som jobber med oppgaven.

Registrer timer

For å starte sanntidsregistrering av tid på oppgaven trykk og hold inne play knappen.

Etter 2 sekunder vil en teller som viser tid brukt på oppgaven til nå.

For å stopp, trykk igjen på det som nå er en stop knapp i 2 sekunder. Et nytt vindu vil åpne seg der du kan se over at alt er riktig, samt sette lunsj, lønnsart osv.

Felt Beskrivelse
Startid/Sluttid Tid registrert, kan redigeres
Varighet Viser totaltid registrert for denne registreringen
Lunsj
 
Tid brukt på lunsj. Ingen lunsj, 30 min, 45 min og 60 min
Lønn Gjeldende lønnsart for timene registrert
Utført Prosentsats for utførelse av oppgave
Kommentar Kommentar for timeregistreringen
Rapporter Lagrer timeregistrering

For å se dine totale timer for dag, uke eller måned gå til Mine timer.


Map

I det du åpner en oppgave er karte det første som møter deg. Kartet viser hvor arbeidet skal utføres. Over kartet er det tre valg På byggeplassen, sjekk inn og naviger.

På byggeplassen viser deg hvem som er registrert inn på mannskapslisten

Sjekk inn – lar deg manuelt sjekk inn på mannskapslisten for byggeplassen. Om du allerede har sjekket inn på mannskapslisten vil den endre seg til sjekk ut og lar deg manuelt sjekke ut av mannskapslisten.

Naviger åpner standard navigasjonsapp for din telefon (Google maps or Apple maps) med veidireksjoner til adresen for hvor arbeidet skal utføres.

Note: Navigasjonsappen som åpner seg har ingen tilknytning til ABAX Worker.


Dokumenter

De fem siste dokumentene lastet opp eller fylt ut vil bli listet opp. Dette kan være dokumenter fra andre arbeidere, prosjektleder eller administrator. Bilder tatt og lagt ved oppgaven vil også legge seg i denne listen. For å se alle dokumentene lagt til på oppgaven trykk Se alle.


Materiale

Under dokumenter vil de fem sist registrerte materialene brukt på oppgaven listes.

For å legge til materiale på oppgaven finnes det to forskjellige måter å gjøre dette på.
Bruk enten menyen nederst i høyre hjørne og klikk mer og velg deretter materiale eller klikk på den blå plussknappen og velg Legg til materiale.

Ved bruk av den blå plussknappen kommer du direkte til valg for å legge til nytt materiale på oppgaven. Velg materiale som skal legges til, skriv deretter inn mengde. Når mengde er lagt til vil du bli ledet til oversikt over alt forbruk av materiale på oppgaven.

Ved valg av Mer og deretter Materiale kommer du direkte til oversikt over forbrukt materiale på oppgaven i sin helhet. Trykk på plussknappen for legge til nytt forbruk. Se avsnitt over for oversikt over hvordan dette skal legges til.

Når det skal legges til nytt materiale er det øverst et søkefelt som kan brukes for å søke opp eksisterende materiale. Dersom det materiale som skal legges til ikke eksistere. Velg Ny, navngi materiale som skal legges til og velg hvilken type enhet det skal måles i. Trykk Lagre. Du vil nå bli ledet til vindu for å legge til en mengde av enheten. Trykk igjen Lagre og du er ferdig. 


Ressurser

Ressurser er listet helt nederst i oppgaveoversikten. Trykk på Se alle for å se alle menneskene koblet til denne oppgaven.

Ressurser er en oversikt personene som er involvert i denne oppgaven. Den vil liste opp hvem som er prosjektleder for hele prosjektet. Kontaktinformasjon til kunde og en liste over de personene som er tildelt oppgaven.

Ved å trykke på meldingsikonet vil telefonen åpne din meldingsklient slik at du enkelt kan sende melding. Dersom du trykker på telefonikonet ringer telefonen vedkommende.