Brukerveiledning for ABAX Equipment Control

I denne brukerveiledningen vil du finne svar på dine spørsmål oppsett og bruk av ABAX Equipment Control, og tilleggstjenesten Asset Tracking. Hvis du har flere spørsmål er vår kundeservice tilgjengelig døgnet rundt på tlf. 22 22 22 99. 

Installasjon

Se hvordan du installerer ABAX Equipment Control.

Sporings- og gjenfinningssystem (FG)

ABAX samarbeider med AS Skan-kontroll om FG-godkjent søke og gjenfinningstjeneste for ABAX Triplog, ABAX Fleet Management og ABAX Equipment Control. Ved tyveri av objekt utstyrt med et av ovennevnte produkter, plikter kunden iht. forsikringsvilkårene å snarest melde dette til politiet, vaktsentral og forsikringsselskap. Ved å melde tyveriet til Skan-kontroll sin vaktsentral på tlf. 07526, vil Skan-Kontroll også varsle politiet. Formell politianmeldelse og tapsmelding til forsikringsselskap må allikevel utføres av kunde. Bekreftelse fra politiet på anmeldt forhold fakses til AS Skan-kontroll på faks. nr. 22 17 05 54.


Når et objekt meldes stjålet til Skan-Kontroll plikter kunden å kunne legitimere seg på tilfredsstillende måte. Den som melder må derfor besvare de spørsmål som stilles. Ved utilfredsstillende legitimasjon vil Skan-Kontroll ta kontakt med oppgitt kontaktperson hos kunde.

Mens en alarm er aktiv og et søk er i gang vil brukers tilgang til kjøreboken sperres, iht. FG-krav. I søket vil det kunne benyttes både GPS, GSM og radiopeiling som posisjoneringsteknologi. Dersom det avdekkes at utstyret ikke fungerer som det skal, meldes det til ABAX.

På kundes oppfordring kan ABAX utstede FG-installasjonserklæring.

Installasjon av FG-godkjent utstyr

Dersom tillegget FG-godkjenning er bestilt, skal utstyres monteres så skjult som mulig, man skal også variere plasseringen dersom man har en større flåte.

Vaktsentral ved tyveri:

AS Skan-Kontroll
Alf Bjerckes vei 1
0582 Oslo

Tlf: 07526 (0-SKAN) – døgnbemannet vaktsentral
Faks: 22 17 05 54
E-post vaktsentral: vaktsentralen@skan-kontroll.no

Varsler for ABAX Equipment Control

Geofence: utstyr utenfor område 

Dette varselet er knyttet til utstyrskontroll. Det kan settes opp et geografisk «gjerde» (geofence) i kartet som enheten skal holde seg innenfor. Dersom enheten fraktes utenfor dette området, vil dette varselet bli sendt inn.

Ingen GPS-posisjon mottatt på 10 dager 

Dette varselet gjelder også utstyrskontroll, og kommer dersom en enhet ikke har rapportert GPS-posisjon på 10 døgn. Varselet forsvinner når det innsendes ny posisjon. Dersom det er bestilt FG-godkjenning på enheten, SKAL dette varselet legges inn. Felles for varslene over er at de antyder at noe kan være galt, og det må da foretas en undersøkelse. Dersom en bil står ubrukt, er parkert i et garasjeanlegg eller er på verksted, vil det ofte være naturlige forklaringer. Er bilen derimot i daglig bruk må saken følges opp  for å få rettet dette. Dersom man mistenker at det er noe galt med selve enheten, ta kontakt med ABAX kundesenter på telefon 22 22 22 99, som vil bistå med feilsøking.

Ingen kontakt (GSM) på 25 dager 

Dette varselet gjelder utstyrskontroll, og kommer dersom en enhet ikke har posisjonert seg på GSM-nettet på 25 døgn. Varselet forsvinner når ny posisjon kommer. Dersom det er bestilt FG på enheten, SKAL dette varselet legges inn.

Lavt batteri 

Dette er et varsel om at det må skiftes batteri i enheten. Enheten må da sendes til ABAX for batteriskifte og service. Dersom det er bestilt FG-godkjenning på enheten, SKAL dette varselet legges inn.

Vedlikeholdsvarsel (under 1 mnd til vedlikehold) 

Dersom man har satt opp vedlikeholdsvarsel under innstillinger av utstyret vil dette varselet vises når det er under 1 måned til vedlikehold skal utføres.

Varsel ved overskridelse av makshastighet 

Hastighetsvarselet kan aktiveres eller deaktiveres. Velg «Aktiver» dersom du ønsker å motta varselet.

Rapporter

Her finner du en oversikt over hva slags rapporter du kan hente ut.

Bruksrapport Kun for utstyr med brukslogging. Viser antall timer utstyret har vært i bruk.
Varselrapport Oversikt over alle varsler på alt utstyr.
Enheter innenfor området Viser hvilke enheter som har vært innenfor områder.
Vedlikeholdsrapport Oversikt over vedlikehold på utstyr.
Temperaturhistorikk Her finner du en oversikt over temperaturen målt siste døgn. Du kan selv velge når du skal motta varsling. 
Tid i området rapport Viser enhetenes tidspunkt for innkjøring i området og tidspunkt for utkjøring i området. I tillegg viser den total tid i området samt tid siden forrige besøk.  
Screenshot of time in area report

 

Geofence-områder

Her vises alle dine geofence-områder. Du kan også opprette nye områder, som omtalt tidligere.

Kart

I kartet vil du finne alle dine ABAX Equipment Control-enheter. Du kan også her søke opp adresser, utstyr per avdeling og spesifikt utstyr.

Utstyr

Utstyret vises på samme måte som oversikten over kjørebøker. Informasjon om utstyret legges inn ved å klikke på en enhet og legge inn informasjon slik som på en kjørebok.

Opplysninger om utstyret

Navn Her legger du inn navnet på ditt utstyr
Reg.nr. Her legger du inn registreringsnummer dersom du skal plassere din ABAX Equipment Control på en enhet som har reg.nr
Type Legg inn hva slags type utstyr du ønsker å spore
Info Her kan du forklare utstyret ytterligere, eller for eksempel legge inn hvor ABAX-enheten er montert
Objektbeskrivelse Her kan du legge inn spesifikasjoner om utstyret
Avdeling / tjenestested Her legger du inn hvilken avdeling / hvilket tjenestested  kjøretøyet skal tilhøre
Kunde referanse Dette er et fritekstfelt hvor du kan fylle inn en kundereferanse hvis ønskelig
Kontroll intervall (mnd) Her kan du selv definere hvor ofte du vil ha kontroll
Siste kontroll (dato) Her kan du legge inn dato for siste kontroll
Neste kontroll (dato) Neste kontroll genereres automatisk basert på kontrollintervall
Status Her velger du status i henhold til om enheten skal være aktiv eller ikke
Serienr. Legg inn serienummeret for din hardware, dette finner du på esken

 

Aktiver/deaktiver geofence - områdekontroll

Her kan du legge til eller fjerne geofence-områder. Et geofence-område er et elektronisk gjerde du kan sette opp rundt enheten. Når enheten går utenfor området vil dette aktivere en alarm som sendes på SMS eller mail. Ved førstegangsoppsett må du først sette opp et geofence-område. Dette kan gjøres her ved å klikke på «Geofenceområder».

Du vil da få opp et kart hvor du kan søke opp en adresse du ønsker å sette opp et område rundt. Når du har søkt opp adressen og kartet har zoomet seg inn på adressen, klikker du på «Opprett geofence-område».

Et geofence-område vises da i kartet. Du kan forstørre og forminske område ved å klikke og dra med musen på de hvite prikkene. For å flytte på området klikker du og drar inne i området. Legg inn informasjon om området og hvilke(t) utstyr som skal være i området og avslutt med «lagre». La adressefeltet stå tomt, når du lager et nytt område, med mindre Google Maps gir feil/manglende adresse for området. Området vil nå legge seg i oversikten til venstre i kartvisningen.

Varsler For å bli varslet når utstyr går utenfor området må det settes opp varslingsmetode under utstyrsinnstillinger. Her kan du velge mellom SMS eller mail varsel.
Aktiv sporingsmodus  Dersom enheten blir stjålet er det mulig å få hyppigere posisjoneringer fra utstyret. Klikk på knappen «Sett i aktiv sporingsmodus» og enheten vil rapportere oftere.
Merkelapper

Med ABAX Tags (merkelapper) kan du legge til merkelapper på kjøretøy og utstyr i kart og rapporter, hvis du har en Triplog/Equipment Control Pro eller Premium pakke. Du kan bruke disse merkelappene til å gruppere, sortere, filtrere og organisere bilparken og utstyr. Dette gjør det enkelt ved å kategorisere og søke etter søkeord som «hengerfeste», «dieselbil», «4x4», «minigraver», og til og med prosjektnummer eller prosjektnavn. ABAX Tags er svært nyttig når du jobber med rapporter eller når man skal holde oversikt i digitale kart.

Du kan legge til dine egne merkelapper ved å skrive i feltet «Klikk her for å søke eller skrive». Når du begynner å skrive, vil feltet automatisk foreslå merkelapper du har benyttet tidligere. Dersom det er en ny merkelapp, så klikker du på «Legg til» for å opprette den nye merkelappen. Merkelappen kan fjernes med X. Du står fritt til å benytte så mange merkelapper du trenger for å organisere dine biler og utstyr på en effektiv måte.

Når du har lagt til merkelapper på dine biler eller ditt utstyr kan du benytte disse nøkkelordene/merkelappene når du søker i rapportene (fritekstsøk). Merkelapper er søkbare i «Turrapporten». I tillegg vil søkefeltet i det digitale kartet, samt statistikken på ditt dashboard, også støtte merkelapper.

Se hvordan ABAX Tags fungere

 

Finn utstyr med appen

 

Find equipment map mini

Finn Minis

Ikonet nederst til høyre på skjermen lar deg søke etter ABAX Minis med telefonen. Ved din første bruk av denne funksjonen vil appen be om tillatelse til å få tilgang til Bluetooth, dette må godtas for å kunne bruke funksjonen. Telefonen vil begynne å lete etter Minis, og hvis det er noen i nærheten, vil de vises som en liste på skjermen.

 

 

 

 

 

 

 

details find equipment app

Finn utstyr og søk etter Minis

Fra kartet sveiper du bare opp "Dra opp for liste" for å se hvor bedriftens utstyr er. Klikk på et utstyr for å se et mer presist sted, og få veibeskrivelse til det via telefonens navigasjonsapp.

For å søke etter ABAX Minis med telefonen, klikk på kartet og velg ikonet nederst til høyre på skjermen. For å bruke denne funksjonen, må du gi tilgang til telefonens Bluetooth. Appen søker automatisk etter nærliggende Minis, og viser funnene på skjermen din.