4 tips til en grønnere bilpark

Det er ingen hemmelighet at bilbruk er en stor bidragsyter til dagens forurensningsutfordringer, og at vi bedrifter bør se på hvordan vi kan bidra med å redusere forurensingen ved å bruke bilen mindre, eller i alle fall mer effektivt. Det finnes mange grep man kan ta, men noen er enklere å komme i gang med enn andre. Her lister vi opp 4 steg du kan starte med allerede i dag, ved hjelp av din elektroniske kjørebok.

Person using the driving behaviour interface

Reduser råkjøring

ABAX Driving Behaviour gir deg innsikt i dine sjåførers kjøredata, og hjelper deg forbedre hvordan dine sjåfører bruker bedriftens kjøretøy på daglig basis. En flåte som kjøres effektivt og trygt har lavere drivstoff- og servicekostnader, er involvert i færre ulykker og er mer miljøvennlig.

ABAX Driving Behaviour lager et sammendrag av all nøkkelinformasjon om dine sjåførers kjøring. Dette gir deg mulighet til å lage visuelle oversikter som kan sammenligne sjåførenes prestasjoner og sette inn nødvendige tiltak og trening der det trengs.

Les mer om ABAX Driving Behaviour. 

Effektiviser logistikken

Med "Location" som er ABAX sin løsning for flåtekontroll, har du sanntidsoversikt over alle bedriftens biler i et digitalt kart, slik at du enkelt finner sjåføren som er nærmest neste oppdrag. Med en mer effektiv utnyttelse av bilflåten kan dere tilby kundeservice på en smidigere måte hvilket hjelper deg redusere drivstoffkostnader og CO2-utslipp.

Reduser privat bruk av bedriftens biler

Ved å benytte deg av våre automatiske rapporter får du en klar oversikt over bruken av dine firmabiler, og kan ta grep for å redusere privat bruk etter arbeidstid. Våre kunder reduserer faktisk sitt drivstofforbruk med opp til 20% takket være bedre oversikt over bilbruken. 

Få oversikt over din bedrifts CO2 utslipp – NYHET!

Vår nye Miljørapport gjør det enkelt å få oversikt over CO2-utslippet på alle bilene i bedriftens bilflåte, samt sammenligne med tidligere perioder. Rapporten gjør det tydelig for deg hvilke biler som står for større andel utslipp enn andre, slik at du kan du kan ta grep for å endre dette. Ved å redusere CO2-utslippet reduseres i tillegg drivstoffkostnadene, samt at du får en grønnere bilpark.  

 

Jeg vil vite med om ABAX Driving Behaviour