Voertuigcategorieën

Het categoriseren van voertuigen die voor het werk worden gebruikt, kan ingewikkeld zijn. Zowel het type voertuig als het type gebruik wijzigen de zienswijze van de Belastingdienst ten aanzien van de indeling. 

Thumbnail

Bedrijfswagen - Grijs kenteken 

Bedrijfswagens worden ingedeeld als voertuigen die meer dan 3,5 ton wegen of in staat zijn een nuttige lading van meer dan 1 ton te verplaatsen. 

  • Vrachtwagen
  • Tractor
  • Bestelbus
  • Pick-up Truck
  • Van personenauto afgeleide bestelauto 

Bedrijfsauto's worden doorgaans gezien als 'bedrijfswagens uitsluitend voor zakelijke doeleinden'. Wanneer de bedrijfswagens uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, wordt noch de werkgever, noch de werknemer belast en hoeft er geen kilometeradministratie bijgehouden te worden. Wanneer de werknemer de wagen ook privé mag gebruiken, zal er belasting worden geheven. Persoonlijk gebruik wordt geclassificeerd als gebruik buiten de grenzen van het zakelijke, inclusief het woon-werkverkeer naar een vaste werkplaats, zoals kantoor.
Als de brandstof voor de werknemer volledig wordt vergoed door het bedrijf, is ook een brandstofheffing van toepassing. Wanneer de kosten van de zakelijk verbruikte brandstof worden vergoed door de werkgever, is kilometerregistratie vereist.

 

 

Personenauto - Geel kenteken 

Wanneer een werknemer een zakelijke auto in gebruik krijgt als onderdeel van zijn of haar functie en deze tevens privé mag gebruiken, is er een fiscale bijtelling van toepassing. Als de werknemer de auto privé gebruikt, zoals voor woon-werkverkeer, is een bijtelling van toepassing, als een 'waarde gelijk aan contanten', bovenop het belastbare inkomen van de werknemer.

De bijtelling wordt als volgt berekend:
Catalogusprijs auto x X % (gebaseerd op CO2 - uitstoot)

Wanneer de werknemer de kosten van de zakelijk verbruikte kilometers indient bij de werkgever, is kilometerregistratie vereist. Indien het voertuig niet privé mag worden gebruikt, moet worden aangetoond dat de bestuurder maximaal 500 kilometer privé rijdt op kalenderbasis. In dit geval is het bijhouden van een kilometeradministratie vereist.

 

 

Eigen auto 

Een privé voertuig die voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt, is een goedkope oplossing voor bedrijven waar niet veel zakelijke kilometers worden gereden. Door de eigen auto voor de zaak te gebruiken, hoeven noch de werkgever, noch de werknemer zich te bekommeren om heffingen die worden geheven op de auto of de brandstof. De werknemer kan de kosten voor de brandstof terugvragen aan de werkgever op basis van een bedrag van € 0,19 per zakelijke kilometer. In dit geval is het bijhouden van een kilometeradministratie vereist.