Knowledge base > User guides > ABAX DB

ABAX Rijstijlanalyse

INDEX

Overzicht

Overzicht ABAX Rijstijlanalyse

ABAX Rijstijlanalyse geeft u de informatiedie u nodig heeft om het dagelijkse rijgedrag van uw chauffeurs te bewaken en te verbeteren. Een wagenpark dat op efficiënte en veilige wijze gereden wordt kost minder aan brandstof en onderhoud, is groener, ondervindt minder ongevallen en is goedkoper in de verzekering.

ABAX Driving Behavior bewaakt vijf kernfactoren van het rijden: optrekken, remmen, rechts insturen, links insturen en stationair draaien. Elke factor krijgt een score van maximaal 100: hoe hoger de score, des te veiliger en voordeliger wordt er gereden. De score per factor kan worden bekeken op het niveau van de individuele chauffeur of samengevat voor uw gehele wagenpark. Ook kunt u trends in het rijgedrag vergelijken, door de tijd heen of ten opzichte van het nationaal gemiddelde.

Rijscores hebben invloed op de voertuigkosten, uw milieu-impact, de veiligheid, uw bedrijfsimago, de kans op een incident en de verzekeringspremies; streef er dus naar de scores zo hoog mogelijk te houden!

Een beheerder kan het rijgedrag bewaken vanuit het menu van Rijstijlanalyse, Rapporten, Geplande rapporten of rechtstreeks vanuit de ritten in de Map.

Chauffeurs kunnen hun eigen scores ook in het oog houden via de ABAX Driving app, met handige tips om de rijstijl te verbeteren.


Bedrijfsscore

Hoe krijg ik een overzicht van het rijgedrag van mijn wagenpark?

 • Open het menu van Rijstijlanalyse https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • De bedrijfsscores zijn de gemiddelde scores van al uw chauffeurs.
 • Deze scores worden berekend aan de hand van vijf kernfactoren van het rijgedrag, voor alle chauffeurs over de laatste zeven dagen waarop ritten plaatsvonden. De maximale score voor elke factor is 100.

Let op: Een verbeterde rijscore voor het bedrijf heeft een positief effect op de voertuigkosten, het milieu en de veiligheid van uw chauffeurs.


Hoe kan ik snel zien of het rijgedrag van mijn wagenpark beter geworden is?

 • Open het menu van Rijstijlanalyse https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Scroll omlaag naar het menu ‘Trend’.
 • Om snel te zien of uw maatregelen een positief effect hebben kunt u de trend van uw bedrijfsscores bekijken over een voortschrijdend venster van de laatste 7 dagen, 30 dagen of 1 jaar. (Dagen zonder ritten worden niet meegeteld.)
 • Elke factor kan aan of uit worden gezet.

Hoe kom ik te weten of mijn wagenpark het beter doet dan gemiddeld?

 • Open het menu van Rijstijlanalyse https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Scroll omlaag naar het menu ‘Vergelijking’.
 • Om uw eigen gemiddelde score in de context te zien kunt u deze vergelijken met het nationaal gemiddelde voor een voortschrijdend venster van de laatste 7 dagen, 30 dagen of 1 jaar.

Chauffeursscores

Hoe krijg ik een overzicht van het rijgedrag van een chauffeur?

 • Open het menu van Rijstijlanalyse https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Ga naar het tabblad ‘Bestuurders’.
 • In de lijst ziet u een overzicht van al uw chauffeurs met hun rijscores voor elke kernfactor van het rijgedrag over de laatste 7 dagen met ritten . Voor rijscores over een langere periode gebruikt u het ‘Rapportage bestuurders score’ of klikt u op de knop ‘Go to report’ in de rechter bovenhoek.
 • U kunt zoeken op een specifieke chauffeur, diens naam in de lijst opzoeken of sorteren op iedere gewenste kolom door op de kolomtitel te klikken.
 • Wanneer u de gewenste chauffeur heeft gevonden, klikt u op de om diens chauffeursscores uit te klappen.
 • De verzamelde informatie is dezelfde als op bedrijfsniveau. De scores worden berekend aan de hand van vijf kernfactoren van het rijgedrag over de laatste zeven dagen waarop ritten plaatsvonden. De maximale score is 100.
 • De ‘Bestuurder's functie in het bedrijf’ laat zien hoe de scores van een chauffeur zich verhouden tot de rest van het bedrijf.
 • U kunt ook klikken op de rechts naast elke rijgedragfactor voor meer informatie, onder meer op welke plaats in de rangvolgorde de chauffeur staat voor die rijgedragfactor.

Hoe kan ik snel zien of het rijgedrag van een chauffeur beter geworden is?

 • Open het menu van Rijstijlanalyse https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Ga naar het tabblad ‘Bestuurders’ en scroll omlaag naar het menu ‘Trend’.
 • Om snel te zien of uw maatregelen een positief effect hebben kunt u de trend van uw chauffeursscores bekijken over een voortschrijdend venster van de laatste 7 dagen, 30 dagen of 1 jaar. (Dagen zonder ritten worden niet meegeteld.)
 • Elke factor kan aan of uit worden gezet.

Hoe kom ik te weten of mijn chauffeur het beter doet dan gemiddeld?

 • Open het menu van Rijstijlanalyse https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Ga naar het tabblad ‘Bestuurders’ en scroll omlaag naar het menu ‘Vergelijking’.
 • Om de gemiddelde score van uw chauffeur in de context te zien kunt u deze vergelijken met het bedrijfsgemiddelde en het nationaal gemiddelde voor een voortschrijdend venster van de laatste 7 dagen, 30 dagen of 1 jaar.

Rapporten

Wat is een ‘Rapportage bestuurders' score’-rapport?

Het rapport ‘Rapportage bestuurders' score’ geeft een samenvatting van de rijgedragscores voor elke chauffeur over een bepaalde periode.

 • Vul allereerst een ‘Vanaf datum’ en een ‘Tot datum’ in, bijvoorbeeld de gehele maand augustus.
 • U kunt ook met behulp van de tekstzoekfunctie een  specifieke chauffeur of afdeling opzoeken.
 • Klik op ‘Rapport genereren’ wanneer u klaar bent.
 • U kiest een specifieke afdeling, sorteert op iedere gewenste kolom door op de kolomtitel te klikken of exporteert de gegevens als PDF, Excel, CSV of XML.

Gouden tip: Sorteren op ‘Bestuurders' score’ is een prima manier om uw chauffeurs van goed naar slecht te rangschikken, zodat u de beste chauffeurs kunt belonen of de slechtste kunt aanwijzen om maatregelen te nemen. 

 • Dit rapport is ook beschikbaar als ‘Geplande rapporten’.

Wat is een ‘Rapport stationair’?

Het ‘Rapport stationair’ geeft een gedetailleerd overzicht van elk incident met stationair draaien per chauffeur over een bepaalde periode. Hiertoe behoren de duur, de brandstofkosten en de locatie.

 • Vul allereerst een ‘Vanaf datum’ en een ‘Tot datum’ in, bijvoorbeeld de gehele maand augustus.
 • U kunt ook met behulp van de tekstzoekfunctie een  specifieke chauffeur of afdeling opzoeken.
 • Klik op ‘Rapport genereren’ wanneer u klaar bent.
 • U kiest een specifieke afdeling, sorteert op iedere gewenste kolom door op de kolomtitel te klikken of exporteert de gegevens als PDF, Excel, CSV of XML.

Gouden tip: U kunt uw stationaire brandstofverbruik instellen via het menu ‘Bedrijfsinstellingen’ https://abax.cloud/triplog/settings/company

Als standaardwaarden wordt uitgegaan van het nationaal gemiddelde.

 • Dit rapport is ook beschikbaar als ‘Geplande rapporten’.

Wat is een ‘Rapport rij-incidenten’?

Het ‘Rapport rij-incidenten’ geeft een lijst van elk incident in het rijgedrag met de locatie over een bepaalde periode.

 • Vul allereerst een ‘Vanaf datum’ en een ‘Tot datum’ in, bijvoorbeeld de gehele maand augustus.
 • U kunt ook met behulp van de tekstzoekfunctie een  specifieke chauffeur of afdeling opzoeken.
 • Klik op ‘Rapport genereren’ wanneer u klaar bent.
 • U kiest een specifieke afdeling, sorteert op iedere gewenste kolom door op de kolomtitel te klikken of exporteert de gegevens als PDF, Excel, CSV of XML.
 • Dit rapport is ook beschikbaar als ‘Geplande rapporten’.

Gouden tip: U kunt elk rij-incident ook op de kaart bekijken. Zie: “Hoe gebruik ik mijn Rijstijlanalyse-dienst op de kaart?” voor meer informatie.


Gebruik van de kaart

Hoe gebruik ik mijn rijstijlanalyse-dienst op de kaart?

How do I use my driving behaviour service in the map?


Veelgestelde vragen

Hoe worden de rijscores berekend en wat houden ze in?

De ABAX-unit in elk voertuig maakt gebruik van uitgebreid geteste algoritmen en robuuste parameters om incidenten in het rijgedrag te detecteren voor elk van de vijf kernfactoren. Snel optrekken, hard remmen en scherp insturen worden gemeten met behulp van een accelerometer in de unit die de zwaartekracht meet. Stationair draaien wordt gemeten met behulp van een combinatie van een bewegingssensor en GPS.

Een score van 81 tot 100 duidt op consequent goed rijgedrag. Deze rijstijl vormt de standaard voor groen, veilig en voordelig rijden en voor gezonde voertuigen. Wij adviseren u deze chauffeur te belonen

Een score van 41 tot 80 duidt op incidenteel slecht rijgedrag.  De rijstijl is vaak groen, veilig en voordelig en helpt het voertuig gezond te houden. Deze chauffeur kan nog verbeteren door consequenter te zijn. Wij adviseren u de chauffeur te stimuleren om de Driving Analyser in de Driver App te gebruiken.

Een score van 0 tot 40 duidt op consequent slecht rijgedrag. Verbeteringen in de rijstijl zullen een grote invloed hebben op de voertuigkosten, uw milieu-impact, de veiligheid en uw bedrijfsimago. Deze score kan ook duiden op agressief of onveilig rijgedrag, met meer kans op ongevallen en hogere verzekeringspremies. Wij adviseren u deze chauffeur te begeleiden en te zorgen dat hij/zij de Driving Analyser in de Driver App gebruikt.


Wat is het verband tussen de rijscores en de kosten en veiligheid van het wagenpark?

Score
Rijgedragfactor 0-4041-8081-100
OptrekkenVerhoog de brandstof- en onderhoudskosten aanzienlijk.

Kan ook een indicator zijn van agressief of onveilig rijgedrag met een grotere kans op een incident en hogere verzekeringspremies.
Enigszins hogere brandstof- en onderhoudskosten.De standaard voor groen en voordelig rijden om het voertuig gezond te houden.
RemmenAanzienlijk hogere onderhoudskosten.

Kan ook een aanwijzing zijn voor te laat remmen of onveilig rijden met een grotere kans op een incident en hogere verzekeringspremies
Enigszins hogere onderhoudskosten.De standaard voor veilig rijden en om het voertuig gezond te houden.
InsturenAanzienlijk hogere onderhoudskosten.

Kan ook een indicator zijn van agressief of onveilig rijgedrag met een grotere kans op een incident en hogere verzekeringspremies.
Enigszins hogere onderhoudskosten.De standaard voor veilig rijden en om het voertuig gezond te houden.
StationairAanzienlijk hogere brandstofkosten en CO2-uitstoot.

Frequente stationaire draaien kan ook de onderhoudskosten verhogen.
Enigszins hogere brandstofkosten en CO2-uitstoot.De standaard voor groen en voordelig rijden om het voertuig gezond te houden.

Waarom wordt een bepaalde chauffeursscore niet weergegeven?

De gegevens over het rijgedrag moeten gedurende een aantal dagen gekalibreerd worden om een score te kunnen rapporteren. Is die periode reeds verstreken, dan is de score van de chauffeur mogelijk door andere oorzaken niet te zien. Wij adviseren u het volgende te proberen:

 • Controleer of de unit actief is door een gerapporteerde positie of een logmelding op te zoeken.
 • Controleer of er een chauffeur aan het voertuig is toegewezen.

Waarom is mijn chauffeursscore zo laag?

Voor informatie over de berekening van de rijscores zie “Hoe worden de rijscores berekend en wat houden ze in?

Als u vermoedt dat de unit onjuiste gegevens rapporteert, adviseren wij het volgende te proberen:

 • Controleer of de unit correct geplaatst is.
 • Als u de plaats van de unit onlangs veranderd heeft, reset dan de unit.