Gebruikershandleiding Administrator (Web)

Vehicle with GPS tracker

ABAX Triplog - Gebruikershandleiding Administrator (Web)

 1. Installatie
 2. Accountinstellingen (persoon-icoon)
 3. Instellingen (tandwieltje)
 4. Bestuurders
 5. Voertuigen
 6. Ritten
 7. Geofences
 8. Verwerkte rittenregistraties
 9. Rapporten
 10. Rittenregistratie goedkeuren
 11. Voertuig beheer (optie)
 12. Sms naar bestuurder versturen
 13. Spot search
 14. Meldingen
 15. Meldingsinstellingen
 16. RFID
 17. ABAX Fleet Management (kaart)

1. Installatie

 • Open de motorkap
 • Maak de accupolen los en plaats de stroomdraden ernaast. De rode draad bij de pluspool en de zwarte bij de minpool (de gele kabel is alleen voor speciale doeleinden).
 • Draai de polen dan weer vast.
 • Gebruik het schoonmaakdoekje en maak de plek op de buitenkant van de voorruit schoon waar u de unit gaat bevestigen.
 • Verwijder de sticker van de achterkant van de triplog en bevestig deze op de plek die u zojuist heeft schoongemaakt. De triplog is nu geïnstalleerd!
 • Ter verificatie knippert het lampje op de triplog. Het rode lampje knippert gedurende 60 seconden, en het groene gedurende 9 minuten. Als er geen lampjes meer knipperen, betekent dit dat de triplog geactiveerd is.  

Installatie

 

2. Accountinstellingen (persoon-icoon)

Onder het persoon-icoon rechts bovenin kunt u het account instellen:

Account instellen

Wachtwoord veranderen

Factuuroverzicht

Unit-overzicht

3. Instellingen (tandwieltje)

Onder het tandwiel-icoon vindt u het volgende keuzemenu:

VELD

OMSCHRIJVING

Afdelingen

 

Nieuwe afdeling toevoegen of afdelingsgegevens wijzigen.

Werktijden

 

Tijd waarin ritten als zakelijk geregistreerd worden (daarbuiten als privé). De bestuurder in zijn account de optie ´Markeer de ritten tijdens normale arbeidsuren als zakelijke ritten´ aan te vinken.

Geplande rapporten

 

Geef hier aan welke rapporten u wanneer automatisch wenst te ontvangen.

Project

Projecten toevoegen, wijzigen of verwijderen.

Bedrijfs-instellingen

 

Hier kunt u alle gewenste algemene instellingen aangeven. Indien de rittenregistratie wordt bijgehouden voor de Belastingdienst, is het vereist dat de huisnummers getoond worden.

Afdelingen

Werktijden

Geplande rapporten

Project

4. Bestuurders

VELD

OMSCHRIJVING

Nieuwe bestuurder aanmaken

Klik op een afdeling en “nieuwe bestuurder aanmaken” rechts bovenin. U kunt ook gegevens van bestaande bestuurders wijzigen.

Onder het submenu voertuigen kunt u vervolgens de nieuwe bestuurder koppelen aan een voertuig.

Login-informatie

Wachtwoord versturen naar bestuurder. Denk eraan de landcode in te vullen (+316….)

Kilometer-vergoeding

Kies voor automatisch aangepaste tarieven of eigen gedefinieerde tarieven.

Rittenregistratie aanleveren

Geef aan welke informatie u op de rittenregistratie wenst te zien.

Werktijden

Hier ziet u binnen welke tijden de ritten worden geregistreerd (zie ook Instellingen).

Meldings-instellingen

Hier ziet u welke meldingen er wanneer verstuurd worden (zie ook Meldingsinstellingen).

Bestuurder koppelen aan voertuig

5. Voertuigen

VELD

OMSCHRIJVING

Voeg ritten samen

De ABAX-unit beëindigt de rit nadat het voertuig 2,5 minuut stilstaat. In sommige gevallen kan het nodig zijn om twee ritten samen te voegen. Als u bijvoorbeeld langs de weg stopt om te eten, maar u wilt de reis als één rit zien in uw rittenregistratie. U kunt deze stoptijd hier aanpassen.

Bestuurders-identificatie (optie)

 

Het systeem stuurt de melding “voertuig zonder bestuurder” als er geen bestuurder is ingelogd. Heeft een voertuig een vaste bestuurder, zet dan bestuurdersidentificatie op “nee”. , dan wordt de melding ook niet meer verstuurd.

Bestuurder toewijzen of wijzigen

 

Type de naam van gewenste bestuurder in onder “geselecteerde bestuurder” en koppel deze aan het voertuig.

Kilometerstand

 

Voor een sluitende rittenregistratie dient u minimaal eenmaal in de acht weken de kilometerstand in te voeren. Alle doorgegeven kilometerstanden worden in de lijst getoond.

Service-meldingen

 

Hier kunt u informatie over servicebeurten invoeren. U krijgt dan alle gegevens van alle auto’s in één overzicht.

Labels

 

Hier kunt u labels toevoegen aan uw voertuigen en materieel die in de kaart en in de rapporten zichtbaar zijn. Met deze labels kunt u groepen maken, sorteren en ordenen. Gebruik sleutelwoorden zoals “dieselauto”, “bestelbus”, “4x4”, of nummers/projectnamen. Voeg labels toe door te typen in de zoekbalk. Als het een nieuwe tag betreft, klik dan op “Toevoegen”.

U kunt de rapporten filteren op deze labels.

Opzet

Om de voertuigen te beheren klikt u op het hoofdmenu “Triplog” en vervolgens op “Voertuigen”. U ziet nu een lijst met afdelingen binnen het bedrijf. Door op een afdeling te klikken wordt een overzicht met gebruikers en units van de betreffende afdeling getoond. Als er geen afdelingsstructuur is, wordt er een lijst met alle gebruikers en units getoond.

De eenvoudigste manier om snel een specifieke gebruiker te vinden is het zoekveld boven de afdelingsstructuur. U kunt beginnen met typen en vervolgens op de juiste gebruiker klikken. U wordt vervolgens doorgelinkt naar de voertuiginformatie, hier kunt u de gegevens van het voertuig toevoegen en wijzigen.

Door op een voertuig uit de lijst te klikken, wordt er een scherm geopend met informatie over dat voertuig. Deze informatie dient zo volledig mogelijk te zijn. Het kenteken moet zonder spaties en met streepjes worden toegevoegd. Dit in verband met de sms-functie. De beschrijving en type zijn niet verplicht, maar u kunt hier bijvoorbeeld meer informatie kwijt over het voertuig waarin de unit is gemonteerd.

Sommige functies zijn erg belangrijk en moeten op de juiste manier worden ingesteld. Door de opties “privé-auto”, “bedrijfsauto” en “commerciële auto” wordt ingesteld hoe de ritgegevens verwerkt worden.

Privé-auto

Alle ritten worden standaard als privé gemarkeerd, dit kan de bestuurder natuurlijk wel wijzigen in zijn instellingen (zie gebruikershandleiding). Deze instelling wordt gebruikt voor bestuurders die hun rittenregistratie gebruiken voor de kilometervergoeding. Met andere woorden, alleen de ritten die de bestuurder als zakelijk heeft gemarkeerd en waarover de bestuurder dus een kilometervergoeding voor dient te ontvangen, zijn zichtbaar voor de administrator.

Bedrijfsauto

Als u een bedrijfsauto heeft waarover bijtelling wordt betaald, dient u te kiezen voor “bedrijfsauto”. Dan kan de bestuurder per rit aangeven of deze privé of zakelijk was.

Commerciële auto

Wanneer er geen bijtelling betaald wordt over de auto en er dus aangetoond moet worden dat er niet (of tot 500 km) privé gereden wordt, kiest u “commerciële auto”, dan worden alle ritten als zakelijk gemarkeerd en zijn ze direct zichtbaar voor de administrator.

Voertuiggegevens beheren

Labels

 

6. Ritten

Om toegang te krijgen tot de ritten selecteert u in het menu “Triplog” het kopje “ritten”. Vervolgens verschijnt er een zoekveld. Hier kunt u uw zoekopdracht intypen. Als u de ritten van alle voertuigen wilt inzien, past u alleen het tijdfilter aan en klikt u op zoeken.

Als u specifieke ritten wilt inzien, start dan met typen in het zoekveld (naam afdeling, kenteken, gebruikersnaam etc.) Door op het lege gedeelte in de filterbalk te klikken krijgt u de optie om bepaalde ritten buiten werktijden te selecteren of binnen / buiten een bepaalde tijd gespecificeerd door de administrator zelf of alleen ritten met een ontbrekende reden.

Als u hetgeen wat u zoekt vindt in de resultaten, kunt u hierop klikken. Door het toevoegen van een filter ontvangt u een specifieker zoekresultaat. Klik vervolgens op zoeken.

Aan de linkerkant van de rit staan verschillende symbolen voor:

 • Zakelijke rit
 • Buiten werktijd, met project
 • Binnen werktijd
 • Privérit
 • Buiten werktijd, ontbrekend project

In het menu “Instellingen”  kunnen de standaard werktijden worden ingesteld. Op basis hiervan wordt dan automatisch vastgesteld of het een rit buiten of binnen werktijd heeft plaatsgevonden.

Als u het symbool met twee rondjes en een streepje ertussen ziet staan, betekent dat dit een samengevoegde rit betreft. Dit zal het geval zijn als u bijvoorbeeld voor een spoorwegovergang of voor een brug een paar minuten stil heeft gestaan.

Door op een rit te klikken wordt de gedetailleerde ritinformatie getoond. Deze informatie is ook beschikbaar voor de gebruikers zelf, zij kunnen hier ook een project en / of opmerking aan toevoegen. Vervolgens kan de administrator hier ook nog gegevens aan toevoegen. Indien u iets toevoegt dient u vervolgens rechts bovenin op opslaan te klikken.

Als het voertuig is ingesteld met bestuurdersidentificatie, dan kan de administrator een bestuurder koppelen aan een gereden rit door te klikken op “bestuurdersidentificatie”. Dit is handig als een bestuurder vergeten is om in te loggen in de auto.

Parkeerkosten en veerpontkosten kunnen handmatig aan de rit worden toegevoegd onder “overig”.

Onderin vindt u nog de optie “rit op kaart”. Als u hierop klikt, wordt de gereden route getoond in de kaart.

Als u een specifiek punt in de rit wilt bekijken, bijvoorbeeld het aankomstadres. Zet u het oranje poppetje op de plaats die u wilt bekijken:

Ook kunt u de kaart in- en uitzoomen met de pijltjes of met het scrollwieltje.

7. Geofences (gebieden)

Via het menu “Geofences” kunt u gebieden in de kaart aanmaken, waar de voertuigen regelmatig komen. Op deze manier worden de projecten/ bestemmingen automatisch gekoppeld aan de rit.

VELD

OMSCHRIJVING

Nieuw gebied aangeven

 

Maak bijvoorbeeld een geofence aan rond het kantoor in te zien wanneer en hoe lang een auto hier heeft gestaan. Ga op de kaart naar het gebied dat u wilt gebruiken, d.m.v. de pijlen en zoomopties, of door een adres in te typen in de zoekbalk aan de linkerkant. Klik vervolgens op “Geofence-gebied maken” en pas het vierkant aan, voer de geofence naam, adres en categorie in en klik op “opslaan.” De Geofence overschijft het adres.

 

Gebied wijzigen

 

Hier kunt u een bestaand gebied wijzigen.

Gebied wijzigen

Kaart (zie Fleet management)

8. Verwerkte rittenregistraties

U ziet hier een lijst met afdelingen. Door te klikken op een afdeling en vervolgens op de gebruiker, vindt u de rittenregistraties van de gebruiker. Door op een bepaald rapport te klikken wordt een nieuw scherm geopend met de verwerkte ritten. Onderaan vindt u een samenvatting van iedere verwerkte rittenregistratie. U kunt deze gegevens ook opslaan en printen door op “afdrukken (PDF)” te klikken.

9. Rapporten

VELD

OMSCHRIJVING

Statusrapport

 

Basisinformatie van uw voertuigen, bijv. laatste rit, opgetelde kilometerstanden, serienummers, bestuurders etc.

Rittenrapport

 

Toont alle ritten in een door u aangegeven periode.

Factuurbasis

 

Rapport voor facturatie naar de klant. U kunt bepaalde ritten aan een klant koppelen en hiervan een rapport samenstellen. U kunt een kilometervergoeding (€/km) instellen om de totale vergoeding per project te laten genereren.

Notificatie-rapport

 

U kunt aangeven in welke gevallen u een automatische melding wilt ontvangen. Dit rapport toont welke meldingen wanneer zijn verstuurd.  

Afstandsrapport (voertuigen)

 

Dit rapport toont de gereden afstanden van uw voertuigen in een bepaalde periode. Filter om te zoeken naar een bepaald voertuig of afdeling. Dit rapport toont afstand, aantal ritten en de totale tijd doorgebracht in het voertuig.

Afstandsrapport (bestuurder)

 

Dit rapport toont de gereden afstanden per bestuurder in bepaalde periode. Filter om te zoeken naar een bepaalde bestuurder of afdeling. Dit rapport toont afstand, aantal ritten en de totale tijd doorgebracht in het voertuig.

Rapport tijd in gebied

 

Toont de tijd die uw bestuurders in bepaald gebied zijn geweest. U dient hiertoe gebieden (geofences) te hebben aangegeven.

Gebruikers-activiteitenrapport

 

Toont een overzicht van alle administratieve handelingen die in het systeem gedaan zijn.

Stoptijden rapport

 

Dit rapport toont alle stops per bestuurder en hoelang iedereen op een bepaalde locatie aanwezig was. Kan gebruikt worden om aan de klant te laten zien hoeveel tijd er is doorgebracht bij deze klant.

Fiscale rittenregistratie

 

Dit is het rapport waar de Belastingdienst om kan vragen en voldoet aan alle eisen die de Belastingdienst stelt aan een rittenregistratie,. Registreer minimaal eenmaal in de twee maanden de werkelijke kilometerstand (kilometerteller) voor een sluitende rittenregistratie.

Privégebruik bestuurders rapport

 

Dit rapport toont het aantal privéritten en privékilometers in de geselecteerde periode. U ziet hier bijvoorbeeld het aantal privékilometers per bestuurder. Hiermee kan voorkomen worden dat de bestuurders hun limiet overschrijden en er dus een boete betaald dient te worden aan de Belastingdienst.

Laatst ingezonden rittenregistratie

 

Toont de laatst ingezonden rittenregistratie.

Factuurbasis

Afstandsrapport

Fiscale rittenregistratie

Privégebruik bestuurders rapport

10. Rittenregistratie goedkeuren

Als een bestuurder een rittenregistratie verwerkt, wordt deze bij de administrator getoond in dit menu. De administrator kan vervolgens de rittenregistratie goedkeuren of afwijzen. Een afgewezen rittenregistratie wordt geannuleerd en de gebruiker moet de onjuistheden corrigeren en vervolgens opnieuw verwerken. Een goedgekeurde rittenregistratie wordt verstuurd naar “Verwerkte ritterenregistraties”.

Om een rittenregistratie goed te keuren of af te wijzen klikt u op de betreffende knop. Vervolgens wordt er een nieuw scherm geopend met rechts bovenin de optie, afwijzen, goedkeuren of printen.

Rittenregistratie goedkeuren

11. Voertuigbeheer (optie)

Deze functie vereenvoudigt de voertuigadministratie zoals lease-informatie, verzekeringen, benzine, overeenkomsten etc. ABAX Voertuigbeheer genereert ook nuttige CO2 rapporten, jaarrapportages etc.

In het overzicht krijgt u een snel overzicht van hoe uw voertuigen gebruikt worden in vergelijking met de leasevoorwaarden. U ziet hier het aantal toegestane kilometers binnen het leasecontract, hoeveelheid gereden kilometers, hoeveelheid kilometers nog over binnen de overeenkomst, of u onder of boven het aantal ingestelde kilometers zit en het aantal kilometers tot de volgende onderhoudsbeurt.

Als u zoekt op een specifiek voertuig en deze selecteert, dan wordt er een nieuw scherm geopend met de basisinformatie van het voertuig. Hier kunt u alle benodigde informatie invoeren zoals het kenteken en de autodealer, wanneer u op “Meer” klikt, kunt u meer informatie toevoegen over de dealerovereenkomst.

 • Leasing: Voeg de details toe van de leasepartner van ieder voertuig. U kunt hier ook informatie toevoegen over de serviceovereenkomsten.
 • Verzekering: Voeg informatie toe over de verzekering van uw voertuig.
 • Bedrijfskosten, Service en Machine: Voeg relevantie informatie, service en reparatiekosten toe. Dit vormt de basis voor het voertuig administratie rapport.
 • Rittenregistratie, Voertuig beheer en Rapporten: Geeft toegang tot een selectie van rapporten die het gemakkelijker maken om het wagenpark te beheren. De rapporten zijn gebaseerd op de actuele gereden afstanden van de voertuigen.
 • Rollen: Voeg nieuwe leverancier toe.
 • Import: Geeft u de mogelijkheid om uw eigen administratie in het systeem te importeren waardoor u het systeem als basis kunt gebruiken voor uw voertuigenadministratie.

12. Sms naar bestuurder versturen

Met de SMS-functie kunt u snel en gemakkelijk een sms naar meerdere bestuurders sturen. U typt de tekst in, selecteert de bestuurders naar wie u dit bericht wilt versturen en klikt op “Verstuur sms”. Deze functie is een optie, neem contact op met onze helpdesk voor meer informatie en de kosten.

Deze functie wordt hoofdzakelijk gebruikt om het “gedrag” te analyseren van het wagenpark op een bepaalde dag. U kunt elke positie in de kaart zien en nagaan hoe de voertuigen worden gebruikt.

Als u op “Spot search” klikt, wordt er een kaart geopend met een cirkel. U kunt deze cirkel op een bepaalde plaats in de kaart plaatsen en de grootte aanpassen. U kunt ook naar een specifiek adres zoeken in het zoekveld aan de linkerkant. Klik vervolgens op de datum en klik op zoeken. De cirkel bevat nu enkele groene of rode stippen. Deze tonen de voertuigen die in dat bepaalde gebied gereden hebben op die datum. U kunt de datum aanpassen en zelfs de gereden route afspelen. Als u slechts één voertuig wilt zien klikt u op dat voertuig in het menu aan de linkerkant.

14. Meldingen

Nieuwe meldingen

Het meldingen-icoon (de bel rechtsbovenin) geeft aan dat er nieuwe, nog niet afgehandelde meldingen zijn. De ABAX unit geeft een melding als iets niet naar behoren werkt. In dit voorbeeld zijn er vijf niet-afgehandelde meldingen. Alle binnengekomen meldingen worden in deze lijst gezet met de naam van de bestuurder en het kenteken. De datum en het tijdstip van de meldingen worden getoond, evenals het type melding en het serienummer van de unit.

Door op één van de meldingen te klikken, wordt een scherm geopend met meer details. U kunt een opmerking toevoegen en deze opslaan, bijvoorbeeld “batterij gewisseld”. Vervolgens wordt er een nieuwe melding aangemaakt. Bij opmerkingen kunt u aangeven waarom u de melding niet verwijderd heeft. Dit kan bijvoorbeeld als een medewerker op vakantie is en het voertuig wordt in een garage geparkeerd, waardoor deze geen GPS verbinding heeft. Dan krijgt u na drie dagen de melding ‘contact verloren’.

Als u klikt op “Markeren als afgehandeld”, verdwijnt de melding van de lijst, maar verschijnt opnieuw als de reden niet is opgelost. Wanneer het voertuig vervolgens wel weer wordt gebruikt, verdwijnt de melding automatisch uit de lijst. U kunt ook alle meldingen markeren als afgehandeld door in het hoofdmenu van de meldingen te klikken op “Alle meldingen als afgehandeld markeren”.

Alle meldingen

Als een melding is afgehandeld, wordt deze verplaatst naar de lijst “Alle meldingen”, met informatie over wie deze melding heeft afgehandeld. De laatste 20 gebeurtenissen van die periode worden getoond. Als u meer gebeurtenissen wilt zien, kunt u dit aantal aanpassen.

15. Meldingsinstellingen

Wij raden iedereen aan om het emailadres of mobiele nummer in het systeem te zetten, zodat gewaarschuwd wordt als er iets misgaat. U kunt dit instellen bij “Meldingsinstellingen”. Wij raden u aan om de meldingen goed in de gaten te houden.

Bron stroomuitval

 

Als de unit in de auto zijn stroomtoevoer verliest, stuurt deze direct een melding. De unit heeft een interne batterij, maar die heeft een levensduur van ongeveer vier uur. Bij deze melding adviseren wij u om direct actie te ondernemen. Controleer of de unit nog goed is aangesloten en neem indien nodig contact op met onze klantenservice.

 

Contact verloren

 

Als er drie dagen geen GPS-positie wordt doorgestuurd, wordt er een melding “Contact verloren” verstuurd. De melding verdwijnt zodra de unit weer signalen verstuurt.

Al 7+/14+ dagen geen nieuwe rit geregistreerd

 

Deze melding wordt verstuurd als de unit meer dan 7 of 14 dagen geen rit heeft geregistreerd. De melding verdwijnt zodra de unit weer een rit registreert.

 

Hoge snelheid

 

De werkgever kan een melding ontvangen als een bedrijfsvoertuig harder rijdt dan 136 km/u (standaardinstelling). Dit aantal is gebaseerd op de maximumsnelheid in Nederland van 130 km/u, op basis van GPS is dit 136 km/u. Zie tevens onder ‘Melding bij overschrijden maximumsnelheid’.

 

Rit zonder bestuurder

Deze melding is gekoppeld aan de bestuurdersidentificatie. Deze melding wordt getoond als een unit een rit heeft zonder geregistreerde bestuurder, dus bijvoorbeeld als de bestuurder is vergeten zich te identificeren.

 

Te groot verschil tussen gereden en gemeten afstand

 

Indien de afwijking  tussen de gereden en gemeten afstand, groter is dan 10%. Kunt u hiervan een melding ontvangen, het is belangrijk dat u bij deze melding nakijkt of de ingevoerde kilometerstanden kloppen, wellicht is hier een typefout in gemaakt.

 

Melding bij overschrijden maximumsnelheid

 

De werkgever kan een melding ontvangen als een bedrijfsvoertuig harder rijdt dan 136 km/u (standaardinstelling). Dit aantal is gebaseerd op de maximumsnelheid in Nederland van 130 km/u, op basis van gps is dit 136 km/u. U kunt dit ook verhogen of verlagen door “hoge snelheid” te selecteren.

Het gebruik van deze melding is gebaseerd op drie factoren:

 • Hoge snelheden brengen een hoger risico op ongelukken met zich mee, de werkgever kan de werknemer vragen om langzamer te rijden.
 • Het zijn bedrijfsvoertuigen waar het bedrijf vaak op adverteert. Te snel rijden kan de reputatie van een bedrijf beschadigen.
 • Bestuurders van bedrijfsvoertuigen zijn vaak afhankelijk van het voertuig om hun werk te doen. Als ze hun rijbewijs verliezen kunnen ze ook hun baan verliezen.

De werkgever mag deze informatie niet gebruiken om de bestuurder te straffen, maar mag dit gebruiken om veiliger rijden aan te moedigen.

 

Meldingen beheren

16. RFID

Als u gebruik maakt van een RFID-lezer, dan kunt u de activiteiten van uw bestuurders volgen. Dit rapport toont u wanneer een persoon inlogt en uitlogt in een voertuig. Voor meer informatie over de bestuurdersidentificatie verwijzen wij naar de handleiding RFID.

 • Installatievideo ABAX Driver ID
 • ABAX Driver ID - resetten

17. ABAX Fleet Management (kaart)

Met Fleet Management heeft uw bedrijf een volledig inzicht in het gebruik van de voertuigen. Er zijn twee verschillende varianten,  de statische kaart en de actieve kaart. U kunt inloggen in het systeem via www.abax.nl. Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord die u heeft ontvangen. Om uw wagenpark efficiënt te beheren gaat u naar het menu “Fleet Management”.

VELD

OMSCHRIJVING

Statische kaart (optie)

 

Hier ziet u bijvoorbeeld welke collega het dichtstbijzijnde collega is als er een opdracht binnenkomt. Het doel is om sneller te kunnen te reageren, service naar klanten te verhogen en de gereden kilometers te verlagen. Klik op “kaart vernieuwen” (F5) om de pagina te vernieuwen. In geval van privévoertuigen of bedrijfsvoertuigen waarover bijtelling wordt betaald, wordt de locatie van het voertuig alleen getoond als de werknemer hiermee akkoord gaat. De bestuurder kan dit in zijn eigen beheeromgeving instellen door middel van de werkuren.

Als u op een in de kaart klikt, ziet u links meer informatie over het voertuig en wie hierin rijdt. U kunt een SMS versturen naar de bestuurder (optie).

Als u op de pijl naast de zoekbalk klikt, wordt er een menu geopend. Hier kunt u instellen wat u wilt zien in de kaart, kunt u de kaart vernieuwen, etiketten tonen en de verkeersdrukte inzien.

U kunt inzoomen in de kaart door een “dubbelklik”, scrollwieltje of de zoomoptie rechts.

Live kaart

 

Deze kaart is gericht op bedrijven die het besturen van een voertuig als hoofdactiviteit hebben, zoals bijvoorbeeld koeriersbedrijven, aannemers, transportbedrijven en salesorganisaties.

Met de extra symbolen op de live kaart, kunt u zien of een voertuig rijdt of stilstaat. Als het voertuig rijdt, ziet u ook in welke richting het voertuig rijdt. Ook heeft u hier dezelfde functies en informatie over de unit en dezelfde zoommogelijkheden als de statische kaart.

Elke keer als het voertuig beweegt, wordt de positie geüpdatet in de kaart. De update frequentie is standaard iedere minuut of als een voertuig meer dan 25 graden draait. Maar u kunt de pagina natuurlijk ook gewoon vernieuwen (F5).

Adres zoekfunctie

 

In de zoekbalk aan de linkerkant kunt u een plaats of specifiek adres invoeren. Als u een adres intypt, dan genereert het systeem een lijst met de vijf dichtstbijzijnde voertuigen. Als u vervolgens op een unit klikt, zoomt de kaart in op die specifieke unit en toont meer informatie.

Tonen voertuigen/ materieel

 

Geef hier aan wat u in de kaart wilt zien; alle voertuigen binnen het bedrijf en/of het materieel van het bedrijf.

Tonen Etiket

 

Geef aan of u de etiketten (labels) wilt zien in de kaart, behorende bij de voertuigen en/of het materieel.

Clustering

 

Als u veel voertuigen heeft binnen een klein gebied, in het geval dat veel voertuigen op dezelfde (werk)locatie staan bijvoorbeeld, is de functie clustering erg handig. Als u vervolgens op het cluster klikt, krijgt u een gedetailleerd beeld van deze locatie.

Tonen verkeer

 

Toont inzicht in de huidige verkeersdrukte. Groen betekent normale verkeersdrukte, oranje is redelijk druk en rood is een grote verkeersdrukte.

Volg geselecteerde voertuigen

 

Wilt u een voertuig volgen uit uw wagenpark? Klik dan op het gewenste voertuig en selecteer de optie “volg geselecteerde voertuigen”. Nu wordt van het geselecteerde voertuig, continu de locatie en google maps kaart geüpdatet.

Kaart 

VEELGESTELDE VRAGEN

De antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hier kunt u onze overige veelgestelde vragen met antwoorden vinden.