ABAX WORKER | Gebruikershandeiding mobiele app

ABAX WORKER | Gebruikershandleiding mobiele app

 

Login

Log in met gebruikersnaam en wachtwoord die u in My ABAX heeft aangemaakt. Denk eraan de landcode (+31) in te geven voorafgaand aan het telefoonnummer.

App overzicht

Mijn taken

Voordat we een specifieke taak gaan bekijken, kijken we naar hoe de taken weergegeven worden in de app. Een taak verschijnt in een van de drie categorieën, afhankelijk van de status. Deze categorieën ziet u onderin het scherm: Mijn taken, Beschikbare taken en Voltooide taken.

Mijn taken wordt weergegeven als u de app voor het eerst opent. In deze tab ziet u een lijst met taken die u toegewezen zijn. Klik op een taak om deze te openen. Als u de taak indrukt en schuift, krijgt u snelkoppelingen te zien:

Als u het beeld naar rechts schuift:

  1. Een taak voltooien (V-symbool)

Als u het beeld naar links verschuift:

  1. Uren toevoegen
  2. Checklist/document toevoegen
  3. Foto toevoegen

Beschikbare taken

Beschikbare taken bevat een lijst met taken die beschikbaar zijn voor alle medewerkers in uw bedrijf. U kunt de takenlijst bekijken en een taak kiezen waarmee u wilt werken. Om een taak aan uzelf toe te wijzen, opent u de taak, gaat naar Toewijzen en antwoord JA op de vraag Wilt u toegewezen worden aan deze taak?

De taak wordt nu verplaatst van Beschikbare taken naar Mijn taken. De taak blijft echter zichtbaar voor andere medewerkers onder Beschikbare taken. Dit maakt het mogelijk om met meerderen tegelijk aan een taak te werken.

Voltooide taken

Voltooide taken bevat een lijst met de status ‘Voltooid’. Documenten onder taken op deze lijst kunnen echter nog steeds gelezen en gewijzigd worden.

Bouwplaatsen

Bouwplaatsen laat alle medewerkers zien voor de verschillende taken, evenals alle projecten en adressen.  U ziet of/op welk project u bent ingecheckt en geeft u de mogelijkheid uit te checken.

Klik op een project om een overzicht te zien van medewerkers op deze locatie. Klik op de blauwe knop met het plusteken om uzelf of een niet-medewerker in te checken.

Met Check mij in kunt u uzelf handmatig inchecken.

Met Check in niet-medewerker kunt u iemand inchecken die geen toegang heeft tot de ABAX Worker app. Denk eraan deze medewerker ook weer te verwijderen van de medewerkerslijst.

NB: U kunt zowel handmatig inchecken als automatisch inchecken zonder iets te hoeven doen. Vraag uw werkgever welke manier uw bedrijf gebruikt. De automatische manier gebruikt de GPS van uw telefoon om uw locatie te bepalen en u in- en uit te checken van de bouwplaats, zolang de app draait op de achtergrond.

Taken

De lijst met taken is gesorteerd op basis van deadline (kortste deadline bovenaan). Door op een taak te klikken, krijgt u meerdere opties.

Taakgegevens

In een taak ziet u bovenin het scherm 3  tabbladen:

VELD

OMSCHRIJVING

Medewerkers op locatie

Laat alle medewerkers zien die ingecheckt zijn op deze bouwplaats

Inchecken

Check in op de bouwplaats

Navigeren

Opent de route naar de bouwplaats

 

Verder ziet u op dit scherm:

VELD

OMSCHRIJVING

Afspeelknop

Klik om in- of uit te checken

Naam van de taak

Naam van de taak

i-icoontje

Hier kan extra informatie toegevoegd worden

Taakvoortgang

Voortgang in percentage, onafhankelijk van het aantal geregistreerde uren

Document

Documenten die aan de taak toegevoegd of ingevuld zijn

Materialen

Materiaalgebruik voor deze taak

Personen 

Personen die betrokken zijn bij de taak, zowel medewerkers als niet-medewerkers.

Registreer uren

Om uren te registreren, klikt u op het afspeel-icoon en houdt deze ingedrukt. Er verschijnt vervolgens een klokje en de tijd begint te lopen.

Om het klokje te stoppen, opent u de taak en klikt op de stopknop. Door op de stopknop te drukken kunt u het aantal uren zien dat u geregistreerd heeft. U heeft nu een aantal opties:

VELD

OMSCHRIJVING

Begin- en eindtijd

U kunt de begin- of eindtijd wijzigen

Duur

Totaal geregistreerde tijd

Pauzes

Kies uit geen lunch, 15, 30, 45 of 60 minuten

Salaris

Selecteer het type salaris voor deze registratie

Taakvoortgang

De voortgang van de taak in percentage kan hier aangegeven worden

Voeg een opmerking toe

Opmerkingen/commentaar voor deze registratie

Om uw totale tijd voor de dag te zien, klikt u op Mijn uren en kiest voor week- of maandweergave.

Kaart

Als u een taak opent, ziet u een kaart met 3 opties: Medewerkers op locatie, Check-in en NavigeerMedewerkers op bouwplaats laat zien wie er op medewerkerslijst voor deze locatie staan.

Met Check-in  kunt u inchecken op de medewerkerslijst voor deze locatie. Deze knop wijzigt vervolgens in check-out en als u hierop klikt wordt u uitgecheckt.

Navigeer opent de GPS-applicatie (Google Maps of Apple Maps) met een routebeschrijving naar de taaklocatie.

NB: De applicatie is onafhankelijk en niet gekoppeld aan ABAX Worker.

Documenten

De vijf laatst toegevoegde documenten zijn zichtbaar. Klik op ‘toon alles’ om alle documenten te zien zien die betrekking hebben op de taak, zoals checklists, foto’s en overige documenten.

Elk document heeft een icoontje in de linkerhoek onderaan. Als u hierop drukt, ziet u wie een bepaald document heeft toegevoegd.

Materiaal

De vijf laatst toegevoegde materialen zijn zichtbaar. Klik op ‘toon alles’ om alle materialen te zien.

Er zijn twee manier om materiaal toe te voegen. De eerste manier is door een taak te openen en Voeg materiaal toe te kiezen via de blauwe knop met het plusteken. Kies het gewenste materiaal en hoeveelheid en klik op opslaan.

U kunt ook materiaal toevoegen via de tab Materiaal onderaan de pagina. Eerst krijgt u een lijst te zien van materialen die gebruikt zijn voor deze taak. Kies Voeg materiaal toe. Als u materiaal toevoegt, kunt u zoeken naar reeds ingevoerde materialen, of een nieuw materiaal toe te voegen door op Nieuw te drukken. Als u een nieuw materiaal toevoegt, moet u het eerst invoeren door de Materiaalnaam en eenheid aangeven. Dan kunt u kiezen Voeg gebruiksmateriaal toe.

KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu)

Hier ziet u een lijst met alle toegevoegde KAM-documenten, zoals checklists die afgehandeld moeten worden en artikelen die gelezen moeten worden. Er kunnen ook nieuwe documenten toegevoegd worden.

U ziet de volgende velden:

VELD

OMSCHRIJVING

In te vullen

Een lijst met documenten die ingevuld voor dit project moeten worden

Artikelen

Een lijst met documenten die voor dit project gelezen moeten worden

Selecteer ander document uit bibliotheek

Opent de KAM- bibliotheek om nieuwe documenten toe te voegen aan het project

Personen

Personen ziet u onderin de taakweergave. Kies ‘toon alles’ om alle mensen te zien die met deze taak te maken hebben. Hier ziet du de namen van de projectmanager, contactpersoon voor de klant en andere medewerkers die aan de taak toegewezen zijn.

Het is mogelijk om direct een sms te sturen of te bellen.

De blauwe knop met het plusteken

Deze knop laat u de meest gebruikelijke snelkoppelingen zien:

VELD

OMSCHRIJVING

Voeg materiaalverbruik  toe

Voeg materiaal toe dat voor deze taak gebruikt wordt

Voeg een extra taak toe

Voeg een taak toe aan dit project

Rapporteer uren

Registreer tijd voor deze taak

Melding non-conformiteit

Rapporteer een afwijking voor deze taak

Maak een foto

Maak een foto en voeg deze toe aan de taak

Foto- en videobibliotheek

Selecteer foto of video uit de bibliotheek en voeg deze toe aan de taak

Voltooi checklist

Kies een checklist die u wenst te voltooien

Lees artikel

Kies een artikel dat u wenst te lezen

Voeg materiaalverbruik toe

Kies het gewenste materiaal en voeg dit toe, evenals het bedrag . Druk op Opslaan om een overzicht te zien van al het materiaalgebruik voor deze taak.

Voeg een extra taak toe

Met deze functie kan een werknemer een nieuwe taak toevoegen aan het project waar ze momenteel aan werken

VELD

OMSCHRIJVING

Taaknaam

Geef de taak een naam. Verplicht veld

Omschrijving

Maak een omschrijving voor de taak. Verplicht veld

Beschikbaarheid

Geef aan om de taak toegevoegd is aan Beschikbare taken of Mijn taken

Schatting

Geef een schatting voor de tijdsduur van deze taak

Begindatum

Geef de startdatum aan

Deadline

Geef de deadline aan

NB: Als u de taak van Beschikbaar naar Mijn taken verplaatst, is de taak niet zichtbaar voor andere medewerkers met niveau Worker. Als u een taak van Mijn taken naar Beschikbare taken verplaatst, is deze zichtbaar voor alle Workers in Beschikbare taken.

Rapporteer uren

Onder Rapporteer uren ziet u hetzelfde als eerder beschreven. Het grootste verschil is dat deze optie de mogelijkheid geeft uren te registreren zonder een live check-in te starten. U geeft eenvoudig een start- en eindtijd in.

Melding non-conformiteit

Om een non-conformiteit rapport te maken en in te sturen kiest u Non-conformiteit in het hoofdmenu en klikt u op het plusteken.

VELD

OMSCHRIJVING

Datum en tijd

Selecteer en datum en tijd voor de gebeurtenis

Categorie

Selecteer een categorie

Prioriteit

Selecteer de prioriteit. Deze keuze bepaalt de deadline voor het oplossen van de zaak. Hoe hoger de ernst hoe korter de deadline.

Omschrijving    

Omschrijf de gebeurtenis

Locatie

Geef de locatie van de gebeurtenis aan

Betrokken personen

Voeg de personen toe die betrokken zijn bij de gebeurtenis

Tijdelijke oplossing

Omschrijf de tijdelijke oplossing, indien mogelijk

Avies

Voeg een voorgestelde oplossing toe

Onderaan ziet u een tweede tab, genaamd Afbeeldingen, om documenten (bijvoorbeeld foto’s) te uploaden.

Als een non-conformiteit-zaak aangemaakt is, krijgt deze de status ‘Wacht op bevestiging’ en de zaak wordt gedelegeerd aan degene die verantwoordelijk is voor non-conformiteit binnen uw bedrijf. Zolang de zaak deze status heeft, kan deze persoon gegevens toevoegen en wijzigen. Als deze verantwoordelijke meer informatie wenst, krijgt de werknemer die de zaak heeft ingediend dit onder Mijn taken te zien. Alle wijzigingen worden opgeslagen, zodat iedere stap terug te vinden is.

Checklist toevoegen / Artikel lezen

Hier kunt u een checklist kiezen die u wenst te voltooien en in te sturen, of een artikel dat u wilt lezen. Ook kunt u snel een document toevoegen (Selecteer ander document uit bibliotheek).

Er zijn twee weergaves:

VELD

OMSCHRIJVING

Voltooien

Een lijst met documenten die afgehandeld moeten worden voor dit project

Lezen

Een lijst met documenten die gelezen dienen te worden voor dit project

Selecteer ander document uit bibliotheek

Opent de KMA bibliotheek, zodat u een document kunt toevoegen aan het project

Maak een foto

Opent de camera van uw telefoon. Als u een foto neemt, wordt deze automatisch opgeslagen bij de huidige taak.

Foto- en videobibliotheek

Voeg een bestaande foto of video toe uit bibliotheek toe, of een foto/video van uw eigen telefoon.

Hoofmenu

Het hoofdmenu wordt zichtbaar als u op de streepjes links bovenaan klikt. U ziet de volgende titels:

Mijn uren

In Mijn uren ziet u uw geregistreerde uren per week of maand. U kunt de tabs onderaan gebruiken om te wisselen tussen week- en maandweergave.

Week Laat de geregistreerde tijd zien per dag en week. Bovenaan kunt u scrollen door de weken. Als u een dag van de lijst selecteert kunt u uren toevoegen.

Maand toont de geregistreerde tijd per maand. U ziet de werkdagen tot nu toe, hoeveel dagen met geregistreerde uren, en hoeveel dagen zonder geregistreerde uren. U kunt uren ook toevoegen.  

Non-conformiteit

Hier ziet u een overzicht over afwijkingen die ingestuurd zijn, hetzij voor een project, hetzij voor het hele bedrijf. U ziet de status van oude en nieuwe zaken. Hier kunnen ook nieuwe zaken toegevoegd worden.

Mijn profiel

Mijn Profiel laat de informatie zien die over u bekend is in ABAX Worker. Uzelf en de administrator kunnen deze informatie aanpassen. Er zijn drie tabbladen onderaan in deze weergave: Mijn persoonsgegevens, Adres en Noodcontacten.

Bibliotheek

U kunt een document uit de bibliotheek kiezen om in te zien, of toe te voegen aan een taak. Ook vindt u hier diverse checklists.