ABAX - Tracking op maat van uw organisatie

ABAX is Europa's snelst groeiende telematicabedrijf met in-house ontwikkelde software en hardware van hoge kwaliteit. Onze diensten helpen klanten hun activiteiten te stroomlijnen en kosten te besparen met een uitstekende SaaS-service (Software as a Service).

morten_strand_ceo_abax_planting_tree

We lossen de dagelijkse problemen van onze 35.000 klanten op met intelligente oplossingen die controle bieden over uw hele wagen- en machinepark.

Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op een SaaS-oplossing. We hebben een volledig geïntegreerd softwareplatform gebouwd dat kan worden aangepast aan de innovatieve diensten van de toekomst. Al onze hardware, systemen en producten zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren.

ABAX heeft ongeveer 350 mensen in dienst in verkoop, klantenservice, marketing, technische ondersteuning, administratie, kwaliteitscontrole en productontwikkeling. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Noorwegen, onze andere kantoren in Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Polen, Belgie en het Verenigd Koninkrijk.

Vision & Values

ABAX Missie:

Een missie beschrijft het algemene doel van de organisatie of het bedrijf en moet het antwoord geven op de vraag: wat is het hoofddoel van ABAX?
ABAX nieuwe missie: Duurzame oplossingen voor een verbonden wereld

ABAX Visie:

Onze visie is bedoeld om te inspireren en een lange termijn doel te zijn binnen het bedrijf.
Onze nieuwe visie is: Simply connected.

Onze waarden:

Enthousiasme is altijd een intrinsieke waarde geweest voor ABAX. We willen verandering met enthousiasme benaderen en het moment grijpen. Of het nu gaat om een ​​klant of een interne meeting, we gaan altijd met een positieve instelling en een open geest de situatie tegemoet.

Innovatief beschrijft een excellent SaaS-bedrijf dat al zijn diensten zelf ontwikkelt. We ontwikkelen voortdurend innovatieve oplossingen om onze klanten te helpen steeds verstandiger en efficiënter te werken.

Duurzaam belichaamt de kern van ABAX als bedrijf. Extern wordt dit weerspiegeld in het feit dat we producten ontwikkelen die klanten helpen milieuvriendelijker te zijn. Binnen het bedrijf is ons doel om in 2022 klimaatneutraal te zijn.

De geschiedenis

Het doel van ABAX is om haar klanten een hoge kwaliteit te bieden en een uitstekende klanttevredenheid te garanderen. Om deze reden hebben we een managementsysteem ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we kunnen voldoen aan de interne eisen van onze klanten en ons bedrijf, de eisen van de overheid en de standaardeisen ISO 9001 (kwaliteit), 14001 (milieu) en 27001 (informatiebeveiliging).

 
KWALITEITSBELEID 

De hoeksteen van kwaliteitswerk in al onze bedrijfsgebieden is de bedrijfsbrede internationale ISO 9001-kwaliteitscertificering. Wij voldoen aan de eisen van ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001 certificeringen. Onze klanten kunnen er zeker van zijn dat ABAX een verantwoordelijk en deskundig bedrijf is dat zorgt voor de behoeften en informatiebeveiliging van zijn klanten, evenals voor productkwaliteit en verantwoordelijkheid voor het milieu.

In ons kwaliteitsdenken leggen we de nadruk op het klantbelang, de tevredenheid van onze klanten en medewerkers en de hoogte van de kosten.

De 4 kwaliteitsdoelen van ABAX:

 1. ABAX streeft ernaar de meest tevreden medewerkers in Europa te hebben, met een tevredenheidsratio boven de 80%
 2. Werksfeer- en werktevredenheidsonderzoeken twee keer per jaar
 3. ABAX klanttevredenheid ruim 80%
 4. jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren

 
MILIEUBELEID

ISO 14001 legt de basis voor ons milieubeleid. Het ABAX-management is er sterk op gericht om de invloed van ABAX op het milieu te verlagen. Via de internationale ISO-certificering hebben we onze inzet voor het milieu bewezen. Bij ABAX proberen we altijd onze negatieve invloed op het milieu te verminderen en het in een positieve richting om te buigen.   

Deze 6 stappen helpen ons met het naleven hiervan:  

 1. Ons bewust te zijn van de invloed van onze activiteiten op het milieu door productontwikkeling, productie, distributie, gebruik en uiteindelijk recycling
 2. Afwegen van milieutechnische kwesties tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 3. Milieukwesties te benadrukken in de logistiek en bij onze partnerkeuze
 4. Onze klanten attent te maken op hun uitstoot van broeikasgas
 5. Te voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten
 6. Onze milieuprestaties te bewaken en steeds nieuwe doelen op te stellen.

Lean and Green

ABAX Nederland heeft een Plan van Aanpak opgesteld met de doelstelling om een 20% CO2-reductie te behalen in 5 jaar tijd. Hiervoor heeft ABAX de Lean and Green Award in ontvangst genomenLean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid, dat wordt uitgevoerd doorConnekt. Connekt stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

VEILIGHEIDSBELEID

 

ABAX dient een hoog niveau van informatiebeveiliging te onderhouden om de persoonsgegevens van klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang en wijzigingen. Daarom heeft het management van ABAX hun toewijding en verantwoordelijkheid bevestigd via certificering van de onderneming volgens ISO 27001, de internationale standaard voor informatiebeveiliging. 

De doelstellingen van ABAX-informatiebeveiliging zijn:

 1. 0 inbreuken die van invloed zijn op persoonlijke gegevens in onze productiesystemen
 2. Up-time in productiesystemen van meer dan 99,5%

Een hoog veiligheidsniveau is essentieel om te voldoen aan de eisen van onze klanten. We voeren risicoanalyses uit, stellen vast wat de mogelijke kwetsbaarheden zijn, stellen eisen op voor onze partners en nemen maatregelen om onze prestaties voortdurend te verbeteren. Met dit beveiligingsbeleid streeft de directie van ABAX ernaar veiligheid de hoogste prioriteit toe te kennen en wordt het werk in het kader van informatiebeveiliging ondersteund. 

ISO-certificeringen

ABAX werkt actief aan het behoud van een hoog niveau van klanttevredenheid. Vandaar dat we een managementsysteem hebben ontwikkeld dat ons ondersteunt in het voldoen aan de wensen van onze klanten, interne eisen, de eisen van de autoriteiten en de eisen die worden gesteld in de ISO-standaarden 9001 (kwaliteitsbehoud), 14001 (duurzaamheid), en 27001 (informatiebeveiliging).  

 
KWALITEITSBELEID 

Als ABAX voldoen we aan de standaardeisen van ISO 9001, 14001 en 27001. ABAX wil hiermee waarborgen dat we constante, hoogwaardige kwaliteit leveren aan onze klanten, waarbij een hoog niveau van klanttevredenheid wordt gewaarborgd. We voldoen aan de ISO- standaards zodat onze klanten zich veilig voelen in de wetenschap dat ze zaken doen met een serieuze en verantwoordelijke leverancier. We houden rekening met de behoeften van onze klanten ten aanzien van de verwachte kwaliteit en we nemen verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de veiligheid van klantgegevens.  

Ons kwaliteitsniveau moet een verstandige balans zijn tussen klanttevredenheid, tevredenheid van de medewerkers en kosten. 

De 4 kwaliteitsdoelen van ABAX:

 1. ABAX streeft ernaar de meest tevreden medewerkers in Europa te hebben, met een tevredenheidsratio boven de 80%
 2. Twee maal per jaar wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd
 3. ABAX streeft ernaar meer dan 80% tevreden klanten te hebben
 4. Een maal per jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd 

 
MILIEUBELEID

ISO 14001 legt de basis voor ons milieubeleid. Het ABAX-management is er sterk op gericht om de invloed van ABAX op het milieu te verlagen. Via de internationale ISO-certificering hebben we onze inzet voor het milieu bewezen. Bij ABAX proberen we altijd onze negatieve invloed op het milieu te verminderen en het in een positieve richting om te buigen.   

Deze 6 stappen helpen ons met het naleven hiervan:  

 1. Ons bewust te zijn van de invloed van onze activiteiten op het milieu door productontwikkeling, productie, distributie, gebruik en uiteindelijk recycling
 2. Afwegen van milieutechnische kwesties tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 3. Milieukwesties te benadrukken in de logistiek en bij onze partnerkeuze
 4. Onze klanten attent te maken op hun uitstoot van broeikasgas
 5. Te voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten
 6. Onze milieuprestaties te bewaken en steeds nieuwe doelen op te stellen.

Lean and Green

ABAX Nederland heeft een Plan van Aanpak opgesteld met de doelstelling om een 20% CO2-reductie te behalen in 5 jaar tijd. Hiervoor heeft ABAX de Lean and Green Award in ontvangst genomenLean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Connekt stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

 
VEILIGHEIDSBELEID

ABAX dient een hoog niveau van informatiebeveiliging te onderhouden om de persoonsgegevens van klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang en wijzigingen. Daarom heeft het management van ABAX hun toewijding en verantwoordelijkheid bevestigd via certificering van de onderneming volgens ISO 27001, de internationale standaard voor informatiebeveiliging. 

De doelstellingen van ABAX-informatiebeveiliging zijn:

 1. 0 inbreuken die van invloed zijn op persoonlijke gegevens in onze productiesystemen
 2. Up-time in productiesystemen van meer dan 99,5%

Een hoog veiligheidsniveau is essentieel om te voldoen aan de eisen van onze klanten. We voeren risicoanalyses uit, stellen vast wat de mogelijke kwetsbaarheden zijn, stellen eisen op voor onze partners en nemen maatregelen om onze prestaties voortdurend te verbeteren. Met dit beveiligingsbeleid streeft de directie van ABAX ernaar veiligheid de hoogste prioriteit toe te kennen en wordt het werk in het kader van informatiebeveiliging ondersteund.