ABAX leidt u door de fiscale regelgeving

ABAX leidt u door de fiscale regelgeving 

ABAX Triplog is er met name op gericht om u te ondersteunen wanneer u geen bijtelling wilt betalen en dus door middel van een rittenregistratie aan moet kunnen tonen dat u niet (maximaal 500 kilometer) privé rijdt. Maar niet alleen ons product voldoet aan alle belastingregels; ook onze medewerkers zijn zeer deskundig wat betreft de complexe belastingregelgeving ten aanzien van een sluitende rittenregistratie.

BESTELAUTO

De belastingwetgeving rondom het privégebruik van grijs kenteken voertuigen (bestelauto's) is erg complex door de vele verschillende registratiemogelijkheden. Ongeachte welke oplossing gekozen wordt, te alle tijden is het bijhouden van een sluitende (kilometer) administratie erg belangrijk. Het aantal bedrijven dat de administratie op orde heeft is nihil. Bestelauto's hebben een verbod op privégebruik, dit moet u kunnen aantonen wanneer de belastingdienst hiernaar vraagt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een rittenregistratie. Indien u dit niet kunt dan loopt u kans op een flinke boete.

Kijk hier om te kijken of uw voertuig voldoet aan de eisen van een bestelauto.

ZAKELIJKE PERSONENAUTO

Zakelijke personenauto (geen bijtelling) 

Er rijden in Nederland veel geel kenteken voertuigen (in de volksmond 'lease-auto's') rond. Het belastbare voordeel, de bijtelling, wordt berekend als een percentage van de catalogusprijs van de auto, op de dag voordat deze werd geregistreerd, plus bepaalde accessoires. Dit percentage hangt af van de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) en het type brandstof.

Indien u geen bijtelling wilt betalen, mag er per kalenderjaar maximaal 500 kilometer privé gereden worden. U kunt dit aantonen met behulp van de rittenregistratie van ABAX, deze voldoet aan alle eisen die de Belastingdienst stelt aan een sluitende rittenregistratie.

 

Zakelijke personenauto gelimiteerd privégebruik (bijtelling) 

Het onbeperkt privé rijden van de zakelijke auto is voor werkgevers een grote kostenpost. Daarom worden bij steeds meer bedrijven het aantal privékilometers gelimiteerd. U als werkgever kunt duizenden euro's per jaar besparen als u kiest voor de ABAX Triplog oplossing.

Met deze oplossing krijgt u per maand een overzicht van het daadwerkelijk gereden aantal privékilometers en kunt u optioneel kiezen voor een reminder functie om uw werknemers te waarschuwen als zij het gestelde limiet naderen.

 

 

PRIVÉ VOERTUIGEN

In Nederland worden veel privé voertuigen gebruikt voor werkgerelateerde doelen. Het is een normale gang van zaken dat werknemers een redelijke kilometervergoeding krijgen voor het zakelijke gebruik van hun eigen auto.

Net als voor leaseauto's publiceert de Belastingdienst de toegestane kilometervergoeding. Vooropgesteld dat de werknemer geen tarieven claimt die hoger zijn dan de toegestane kilometervergoeding, hoeft dit niet op de aangifte ingevuld te worden.

De standaard toegestane kilometervergoeding is €0,19 belastingvrij, boven dit bedrag wordt de vergoeding als loon gezien.
Klik hier voor meer informatie over toegestane kilometervergoeding.

NL-ABAX-Road.jpg