Kaupungit ja kunnat osana kestävää kehitystä

Älykaupunkien suunnitteluun lisätään jatkuvasti lisää voimavaroja, koska ennusteiden mukaan 70-80% ihmisistä tulee asumaan urbaanissa kaupunkiympäristössä vuoteen 2050 mennessä. Kaupunkien suunnittelussa tulee ottaa huomioon kestävä kehitys, tiivis rakentaminen, palveluiden keskittäminen sekä turvallisuus.


Kalustonhallintajärjestelmät ovat osana tätä kehitystä, tuoden mukanaan mahdollisuuden optimoida kaluston käyttöä, säästää ympäristöä sekä parantaa palveluiden saatavuutta kaupunkiympäristössä.

Kodin terveydenhuolto osana kehittyvää palvelua

Kodissa tapahtuvat terveydenhuoltopalvelut ovat merkittäviä teemoja kunnille ja kaupungeille. Näiden palveluiden arvo on merkittävä ja niillä voidaan parantaa kansalaisten elämänlaatua. Palveluiden hallinnointi ja työntekijäresurssit asettavat merkittävän haasteen kunnille ja kaupungeille. Koska heidän pitää tuottaa yhä laajemmin palveluita alati vähenevillä työvoimaresursseilla. Telematiikkapalveluiden avulla on mahdollista käyttää olemassa olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ja kohdentaa niitä sinne missä kulloinkin tarvitaan.

 • Optimoi kaluston käyttöaste välttääksesi turhia leasing-kuluja
 • Vähennä huolto- ja korjauskuluja ajotapapalvelun avulla
 • Suunnittele vuorot ja aikataulut hyödyntämällä historiatietoja
 • Turvaa työntekijöiden turvallisuus kentällä reaaliaikaisesti
 • Sitoudu ympäristöystävälliseen ajotapaan kalustosi osalta
 • Mahdollisuus parantaa ja optimoida päivittäiseen logistiikkaan liittyviä toimintoja

Katso hinnat Ota yhteyttä


Paranna kalustonhallintaa apuvälinekeskuksissa

Kunnat ja kaupungit lainaavat merkittävän määrän erilaisia apuvälineitä loukkaantuneille henkilöille. Valitettavasti apuvälineitä jää vuositasolla palauttamatta huomattava määrä. Kun lainattua apuvälinettä ei pystytä paikantamaan joudutaan sen tilalle hankkimaan uusi, jotta loukkaantuneita henkilöitä pystytään palvelemaan asianmukaisella tavalla.

Kaluston paikannuksen avulla apuvälinekeskukset pystyvät säästämään merkittäviä summia, jotka voidaan resursoida muihin tarpeellisiin toimintoihin.

 • Tiedät apuvälineiden sijainnin reaaliajassa
 • Uusien apuvälineiden tarve vähenee
 • Hankintabudjettien käyttö tehostuu

 • Vastaa alueellisiin vaatimuksiin ja jaa tarvittaessa lisäresursseja toisaalle
 • Tee selkeät säännöt apuvälineiden palauttamisesta
 • Toimi kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti


Tekninen osasto johtaa tiedon avulla  

On havaittu että kalustonhallintapalveluiden avulla on helpompi johtaa ja saada kokonaiskuva organisaation päivittäistoiminnoista. Voidaankin todeta että kuntien ja kaupunkien koosta riippumatta haasteet ovat hyvin samankaltaisia, ja niiden ratkaisemiseksi voidaan soveltaa yhteneviä keinoja.

 • Reittien optimointi ja taloudellinen ajotapa vaikuttavat merkittävästi ympäristön kuormittumiseen
 • Voit verrata reaaliaikaista tilannetta historiatietoihin ja muuttaa toimintatapoja tarvittaessa
 • Pidennä kaluston elinkaarta oikea-aikaisella kunnossapidolla
 • Uuden kaluston hankintatarve vähenee käyttöasteen optimoinnin myötä
 • CO2-päästöraportti
 • Mahdollisuus seurata alihankkijoiden kalustoa


Riskienhallinta paranee kriisitilanteissa

Kriisinhallintatilanteissa telematiikkajärjestelmien avulla voidaan tuottaa reaaliaikaista ja todenmukaista tietoa kriisin jokaisessa vaiheessa.
Kriisinhallintaryhmillä tulee olla pääsy myös kalustonhallintajärjestelmiin, jotta voidaan saada reaaliaikainen kuva kentällä vallitsevasta tilanteesta.

 • Kaikki tieto yhdellä alustalla mistä kukin riskienhallintaan liittyvä taho voi sitä tarkastella
 • Kriisinhallintaan liittyvän kaluston sijainti on aina reaaliaikaisesti hallittavissa
 • Kaluston paikantamiseen ei kulu aikaa  
 • Pidä pelastussuunnitelmat ajantasalla
 • Kriisin jälkeisessä vaiheessa kaluston resursointi helpottuu

Katso hinnat Ota yhteyttä

Ehdottomasti suosittelisin ABAXia mikäli yritysten tai organisaatioiden tulee seurata kaluston käytön tehokkuutta. Asiakaspalvelu on toiminut meidän tapauksessa erinomaisesti ja siitä on ainoastaan positiivista sanottavaa.

Antero Mäkilä ja Jari Salminen, Rauman kaupunki