Tietopankki > Käyttöoppaat > ABAX Driving Behaviour

ABAX Driving Behaviour -ajotapapalvelu

SISÄLTÖ

Yleiskatsaus

ABAX-ajotapapalvelun yleiskatsaus

ABAX-ajotapapalvelu tarjoaa sinulle mahdollisuuden kuljettajien päivittäisen ajotavan seuraamiseen ja parantamiseen. Tehokkaasti ja turvallisesti käytetyn kaluston polttoaine- ja huoltokustannukset ovat alhaisemmat, ympäristövaikutukset vähäisemmät ja onnettomuuksia sattuu vähemmän.

ABAX-ajotapapalvelun avulla seurataan viittä keskeistä ajamiseen liittyvää tekijää – kiihdytystä, jarrutusta, kaarreajoa oikealle ja vasemmalle ja tyhjäkäyntiä. Kullekin tekijälle annetaan enintään 100 pistettä. Mitä suurempi pistemäärä, sitä turvallisempaa ja taloudellisempaa ajaminen on. Kutakin pistemäärää voi tarkastella yksittäisen kuljettajan tasolla tai koko ajokaluston yhteispistemääränä. Voit myös verrata ajotapaa joltakin ajanjaksolta sisäisesti tai suhteessa kansalliseen keskiarvoon.

Ajotapapisteillä on yhteys ajoneuvon kuluihin, ympäristövaikutukseen, turvallisuuteen, yrityskuvaan ja onnettomuuksien todennäköisyyteen , joten pyri saamaan mahdollisimman korkeat pisteet!

Ylläpitäjä voi seurata ajotapaa Driving behaviour -valikosta, kohdista Raportit ja Ajastetut raportit tai suoraan matkoista Kartta.

Kuljettajat voivat myös seurata omia pisteitään ABAX Driving -sovelluksen kautta. He saavat sovellukseen intuitiivisia vinkkejä tavoista, joilla he voivat parantaa ajotyyliään.


Yrityksen pisteet

Kuinka saan yleiskuvan kuljettajien ajotavasta?

 • Avaa Driving Behaviour -valikko https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Yrityksen pistemäärä muodostuu kaikkien kuljettajien keskimääräisestä pistemäärästä.
 • Pisteet lasketaan käyttäen kunkin kuljettajan kohdalla viittä ajotavan avaintekijää viimeisen 7 päivän osalta. Suurin mahdollinen pistemäärä kutakin tekijää kohti on 100.

Huomaa: kun yrityksen pistemäärä kasvaa, sillä on positiivinen vaikutus ajoneuvon kuluihin, ympäristöön ja kuljettajien turvallisuuteen.


Kuinka voin nähdä nopeasti, onko kuljettajieni ajotapa parantunut?

 • Avaa Driving Behaviour -valikko https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Selaa ”Trendi”-valikkoon.
 • Jos haluat nähdä nopeasti, onko toiminnallasi positiivinen vaikutus, voit seurata yrityksen pisteitä viimeisen 7 päivän, 30 päivän tai 1 vuoden ajalta. (Mukaan ei lasketa päiviä, jolloin matkoja ei ole.)
 • Kukin tekijä voidaan aktivoida tai deaktivoida.

Kuinka tiedän, sijoittuuko ajokalustoni keskimääräistä paremmin?

 • Avaa Driving Behaviour -valikko https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Mene ”Vertailu”-valikkoon.
 • Jotta saat käsityksen siitä, miten pisteesi sijoittuvat, voit verrata niitä kansalliseen keskiarvoon viimeisten 7 päivän, 30 päivän tai 1 vuoden ajalta.

Kuljettajapisteet

Kuinka saan yleiskuvan kuljettajan ajotavasta?

 • Avaa Driving Behaviour -valikko https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Mene ”Kuljettajat”-välilehdelle.
 • Listassa näkyy yleiskatsaus kaikista kuljettajista ja heidän ajotapapisteistään kunkin avaintekijän osalta viimeisen 7 päivän ajalta. Jos haluat ajotapapisteet pidemmältä ajalta, käytä ”Ajotapapisteet” -raporttia tai napsauta painiketta ”Go to report” oikeassa yläkulmassa.
 • Voit hakea tiettyä kuljettajaa, hakea kuljettajan nimen listasta tai valita jonkin sarakkeen napsauttamalla sen nimeä.
 • Kun olet löytänyt kuljettajan, napsauta painiketta , jotta näet kuljettajan pistemäärän.
 • Kerätyt tiedot ovat samat kuin yrityksen tasolla. Pisteet lasketaan käyttäen viittä ajotavan avaintekijää viimeisen 7 päivän osalta. Suurin mahdollinen pistemäärä on 100.
 • Välilehdellä ”Driver’s position in the company” näkyy, kuinka kuljettaja sijoittuu verrattuna yrityksen muihin kuljettajiin.
 • Voit napsauttaa myös kuvaketta kunkin ajotapatekijän oikealla puolella, jos haluat lisätietoja siitä, minkälaiset pisteet kuljettaja saa tietystä tekijästä.

Kuinka voin nähdä nopeasti, onko kuljettajan ajotapa parantunut?

 • Avaa Driving Behaviour -valikko https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Mene ”Kuljettajat”-välilehdelle ja sitten ”Trendi”-valikkoon.
 • Jos haluat nähdä nopeasti, onko toiminnallasi positiivinen vaikutus, voit seurata yrityksen pisteiden trendiä viimeisen 7 päivän, 30 päivän tai 1 vuoden ajalta. (Mukaan ei lasketa päiviä, jolloin matkoja ei ole.)
 • Kukin tekijä voidaan aktivoida tai deaktivoida.

Kuinka tiedän, sijoittuuko kuljettaja keskimääräistä paremmin?

 • Avaa Driving Behaviour -valikko https://abax.cloud/triplog/drivingbehaviour
 • Mene ”Drivers”-välilehdelle ja sitten ”Comparison”-valikkoon.
 • Jotta saat käsityksen siitä, miten kuljettajan pisteet sijoittuvat, voit verrata niitä yrityksen ja kansalliseen keskiarvoon viimeisten 7 päivän, 30 päivän tai 1 vuoden ajalta.

Raportit

Mikä on ”Ajotapapisteet” -raportti?

"Ajotapapisteet" -raportista saat yhteenvedon jokaisen kuljettajan ajotapapisteistä valitulta ajanjaksolta.

 • Aloita täyttämällä kohdat ”Alkaen”’ ja ”Päättyen”’ – esimerkiksi koko elokuu.
 • Voit käyttää myös tekstihakua tietyn kuljettajan tai osaston hakemiseen.
 • Napsauta "Laadi raportti”, kun olet valmis.
 • Voit valita tietyn osaston ja mikä tahansa sarakkeen napsauttamalla sarakkeen nimeä tai viedä tiedot PDF-, Excel-, CSV- tai XML-muodossa.

Vinkki: Lajittelu ajotapapisteiden perusteella on hyvä tapa arvioida parhaimmat ja huonoimmat kuljettajat. Näin voit palkita parhaat kuljettajat tai kiinnittää huomiota huonoimpiin kuljettajiin, jotta he voivat muuttaa ajotapaansa. 

 • Tämä raportti on myös saatavana ”Ajastetut reportti” -muodossa.

Mikä on ”Tyhjäkäyntiraportti”?

”Tyhjäkäyntiraportti" saat kunkin kuljettajan yksityiskohtaiset tiedot jokaisesta tyhjäkäyntitapauksesta tietyltä ajanjaksolta. Raportti sisältää tyhjäkäynnin keston, polttoainekulut ja tapahtumapaikan.

 • Aloita täyttämällä kohdat ”Alkaen”’ ja ”Päättyen”’ – esimerkiksi koko elokuu.
 • Voit käyttää myös tekstihakua tietyn kuljettajan tai osaston hakemiseen.
 • Napsauta "Laadi raportti”, kun olet valmis.
 • Voit valita tietyn osaston ja mikä tahansa sarakkeen napsauttamalla sarakkeen nimeä tai viedä tiedot PDF-, Excel-, CSV- tai XML-muodossa.

Vinkki: Voit asettaa tyhjäkäyntiin liittyvät polttoaineenkulutusarvot valikossa ”Yritysasetukset” https://abax.cloud/triplog/settings/company

Oletusarvot ovat kansallisia keskiarvoja.

 • Tämä raportti on myös saatavana ”Ajastetut reportti” -muodossa.

Mikä on ”Ajotapahtumaraportti”?

"Ajotapahtumaraportti" sisältää listan kaikista ajotapatapahtumista ja niiden tapahtumapaikoista tietyltä ajanjaksolta.

 • Aloita täyttämällä kohdat ”Alkaen”’ ja ”Päättyen”’ – esimerkiksi koko elokuu.
 • Voit käyttää myös tekstihakua tietyn kuljettajan tai osaston hakemiseen.
 • Napsauta "Laadi raportti”, kun olet valmis.
 • Voit valita tietyn osaston ja mikä tahansa sarakkeen napsauttamalla sarakkeen nimeä tai viedä tiedot PDF-, Excel-, CSV- tai XML-muodossa.
 • Tämä raportti on myös saatavana ”Ajastetut reportti” -muodossa.

Vinkki: Voit myös nähdä jokaisen ajotapahtuman kartalla. Katso kohtaa ”Miten käytän ajotapapalvelua kartalla?” Lue lisää.


Kartan käyttö

Miten käytän ajotapapalvelua kartalla?

Miten käytän ajotapapalvelua kartalla?


Usein kysyttyä

Kuinka ajotapapisteet lasketaan ja mitä ne tarkoittavat?

Ajoneuvoon asennettu ABAXin laite käyttää laajasti testattuja algoritmeja ja yksityiskohtaisia parametreja, jotta havaitaan kuhunkin viiteen keskeiseen ajotavan tekijään liittyvät ajotapatapahtumat. Nopeaa kiihdytystä, äkkinäistä jarrutusta ja jyrkkiä kaarroksia mitataan laitteen sisällä olevalla kiihtyvyysmittarilla, joka mittaa g-voimaa. Tyhjäkäyntiä mitataan liikeanturin ja GPS:n yhdistelmällä.

Tulos, joka on välillä 81–100, merkitsee johdonmukaista, hyvää ajotapaa. Tällainen ajotapa on hyvä esimerkki ympäristöystävällisestä, turvallisesta ja taloudellista ajamisesta ja ajoneuvon kunnon ylläpidosta. Suosittelemme tämän kuljettajan palkitsemista.

Tulos, joka on välillä 41–80, merkitsee ajoittaista huonoa ajotapaa.  Ajotapa on usein ympäristöystävällinen ja taloudellinen ja auttaa pitämään yllä ajoneuvon kuntoa. Kuljettaja voi parantaa ajotapaansa olemalla johdonmukaisempi. Suosittelemme, että kannustat kuljettajaa käyttämään Driving Analyser -toimintoa Driver-sovelluksessa.

Tulos, joka on välillä 0–40, merkitsee jatkuvaa huonoa ajotapaa. Ajotavan parantamisella on selvä yhteys ajoneuvon kuluihin, ympäristövaikutukseen, turvallisuuteen ja yrityskuvaan. Tämä tulos voi myös olla osoitus aggressiivisesta tai vaarallisesta ajotavasta, jonka vaikutuksesta onnettomuuksien todennäköisyys kasvaa. Suosittelemme, että opastat kuljettajaa ja varmistat, että hän käyttää Driving Analyser -toimintoa Driver-sovelluksessa.


Mikä on ajotapapisteiden suhde ajokaluston kustannuksiin ja turvallisuuteen?

Pistemäärä
Ajotapatekijä0-4041-8081-100
Kiihdytys Lisää merkittävästi polttoaine- ja huoltokuluja.

Tulos voi myös olla osoitus aggressiivisesta tai vaarallisesta ajotavasta, jonka vaikutuksesta onnettomuuksien todennäköisyys kasvaa.
Lisää jonkin verran polttoaine- ja huoltokuluja.Hyvä esimerkki ympäristöystävällisestä ja taloudellisesta ajamisesta sekä ajoneuvon kunnon ylläpidosta.
JarrutusLisää merkittävästi huoltokuluja.

Tulos voi myös olla osoitus myöhäisestä jarruttamisesta tai vaarallisesta ajotavasta, jonka vaikutuksesta onnettomuuksien todennäköisyys kasvaa.
Lisää jonkin verran huoltokuluja. Hyvä esimerkki turvallisesta ajamisesta sekä ajoneuvon kunnon ylläpidosta.
Kaarreajo Lisää merkittävästi huoltokuluja.

Tulos voi myös olla osoitus aggressiivisesta tai vaarallisesta ajotavasta, jonka vaikutuksesta onnettomuuksien todennäköisyys kasvaa.
Lisää jonkin verran huoltokuluja.Hyvä esimerkki turvallisesta ajamisesta sekä ajoneuvon kunnon ylläpidosta.
TyhjäkäyntiLisää merkittävästi polttoainekuluja ja hiilidioksidipäästöjä.

Liiallinen tyhjäkäynti voi myös lisätä merkittävästi huoltokuluja.
Lisää jonkin verran polttoainekuluja ja hiilidioksidipäästöjä. Hyvä esimerkki ympäristöystävällisestä ja taloudellisesta ajamisesta sekä ajoneuvon kunnon ylläpidosta.

Miksi kuljettajan pisteet eivät näy?

Kestää muutamia päiviä, ennen kuin ajotapatiedot on kalibroitu ja tulos on näkyvissä. Mikäli tämä aika on jo kulunut, voi olla joitakin muita syitä siihen, että kuljettajan tulos ei näy. Ehdotamme, että toimit seuraavasti:

 • Tarkista, onko laite aktiivinen hakemalla raportoitu sijainti tai rekisteröity matka.
 • Tarkista, onko ajoneuvolle nimetty kuljettaja.

Miksi oma pistemääräni on niin huono?

Katso tietoa siitä, miten pistemäärä lasketaan kohdasta ”Kuinka ajotapapisteet lasketaan ja mitä ne tarkoittavat?"

Jos arvelet, että laite raportoi vääriä tietoja, ehdotamme, että toimit seuraavasti:

 • Tarkista, että laite on asennettu oikein.
 • Jos olet hiljattain vaihtanut laitteen paikkaa, tee asennus uudestaan.