Ajopäiväkirja yritysautolle

Osaatko yritysautoille asetetut verotussäännöt? Työajon ja yritysautojen verokohtelu muodostaa monimutkaisen järjestelmän, johon liittyy lainsäädäntöä sekä arvonlisäverosta että ennakonpidätyksestä.

Hymyilevä mies seisoo paketiautojen edessä

Miksi sähköinen ajopäiväkirja yritysautolle?

Jos yritys on esimerkiksi ostohetkellä vähentänyt arvonlisäveron hankkimastaan ajoneuvosta, tarkkaan täytetty ajopäiväkirja on välttämätön. Kirjanpidon laiminlyönti voi johtaa kalliisiin veroseuraamuksiin sekä yritykselle että työntekijälle. Jos ammattiajoneuvoa käytetään yksityisajoon, se on työntekijälle verotettava etuus. Työnantaja taas ei voi vähentää ajoneuvon kustannusten ALV-osuutta yksityisajojen osalta. Ammattiajoneuvon käyttäjän on voitava tarkasti osoittaa, kuinka suuri osa matkoista on työajoa ja yksityisajoa.

Yritysauton verosäännösten mukainen käyttö voidaan todistaa vain ajopäiväkirjan avulla. Todistusvelvollisuus on aina työnantajalla ja työntekijällä, ja ajopäiväkirja on ainoa keino välttää varmasti veroseuraamukset ja taata itselleen hyvät yöunet.

Verohallinnon viesti: Ajopäiväkirja on vähennyksen edellytys.
Lähde: Verohallinnon nettisivut

Sähköinen ajopäiväkirja vähentää manuaalisen työn määrää huomattavasti. Virheet minimoituvat, ja yksityisen ajon osuus usein putoaa hämmästyttävän paljon. ABAX tuo yrityksille vuosittain jopa 15% prosentin säästöt työajassa ja polttoainekustannuksissa. Jo viisi ajoneuvoa omistavalla yrityksellä säästöt nousevat helposti kymmeniin tuhansiin euroihin.

Ajopäiväkirjaan on veroviranomaisten vaatimusten mukaan kirjattava seuraavat tiedot:

  • Ajon alkamis- ja päättymisaika
  • Tarvittaessa ajoreitti
  • Matkamittarin lukema alussa ja lopussa
  • Matkan pituus
  • Ajon tarkoitus
  • Auton käyttäjä

Sähköinen ajopäiväkirja pitää kirjaa ajoista automaattisesti ja sinulla on aina selvitys valmiina veroviranomaisille. Kilometrikorvauksistakaan ei tule sanomista, ja palkkahallinto kiittää.

Jokaisesta työajosta vaaditaan erilliset kirjaukset, joissa on mainittu ylläolevat tiedot. ABAXin sähköinen ajopäiväkirja hoitaa kirjaukset automaattisesti – sinun tarvitsee itse vain määritellä matkan tarkoitus ja kääntää virta-avaimesta!