ABAX Equipment Control käyttöopas

Tästä oppaasta löydät tietoa liittyen ABAX Equipment Control -pääkäyttäjän käyttöliittymään. Mobiilisovelluksen ohje on täällä.

Thumbnail

Asennus

ABAX-laite toimii parhaiten, kun sen GPS-antenni saa vapaan yhteyden kohti taivasta. Se voidaan asettaa esimerkiksi muovikoteloon, mutta ei koskaan paksujen metalliosien alle. Silloin laite ei saa GPS-yhteyttä eikä siten myöskään tarkkaa sijaintia.

Käyttölokia tallentava laite liitetään laitteiston akkuun ja virransytytykseen. Musta ja punainen johto kaapelikenkineen asennetaan laitteiston akkuun (punainen plus- ja musta miinusnapaan). Jotta laite voi rekisteröidä käyttöajan, pitää keltainen johto liittää laitteen sytyttimeen tai omaan sulakkeeseensa, joka saa virtaa vain, kun laite on käytössä (<8Vdc). Kun laite on oikein asennettu ja ABAXin Asiakaspalvelun puolesta oikeilla asetuksilla, se rekisteröi käyttötunnit heti, kun virtalukosta väännetään ja lopettaa rekisteröinnin ajoneuvon sammuttamiseen.

Video-ohjeet ABAX Equipment Control -laitteiden asennukseen löydät YouTube-kanavaltamme täältä.

Laitteistojen luominen

Klikkaa päävalikosta Equipment Control > Laitteistot. Varsinaisen laitteiston tyypin, nimen ja kuvauksen (esim. kaivinkone, pyöräkuormain, kippivaunu) lisäksi näytetään listassa ABAX-laitteen sarjanumero, joka laitteistoon on asennettu, jäljellä olevat päivät tai käyttötunnit seuraavaan huoltoon, viimeisimmän sijainnin päivämäärä ja kellonaika.

Laitetta koskevalla rivillä näkyy suorakaiteen muotoinen symboli, jos siihen on aktivoitu aluevalvonta. Puna-sininen symboli ilmaisee, että laitteeseen on aktivoitu lämpötilavaroitus.

Arvio akun vaihdon tai latauksen tarpeesta koskee niitä ABAXin laitteita, joissa on vaihdettava tai ladattava akku. Mikäli seuraavaan huoltoon osoittava kohta on punainen, on päiväys tai käyttötunnit menneet umpeen. Ellei laite ole saanut yhteyttä yli kolmeen päivään, näkyy viimeisimmän sijainnin päiväys punaisella. Tätä esiintyy esimerkiksi, jos laitteisto on GPS-katveessa tai se voi osoittaa laitteessa olevan virheen.

Laitteistojen tietoja voidaan muokata helpottamaan niiden tunnistusta kartalla. Klikkaa valitsemaasi laitteen riviä ja täytä tarvittavat tiedot.

Koosteessa näet laitteiston käyttötunnit, jos laitteesi on asetettu mittaamaan käyttöä sekä käyttötuntimäärä seuraavaan huoltoon. Lisätiedot, kuten ulkoinen jännite, satelliittiyhteyksien lukumäärä, ABAX-laitteen sarjanumero ja tila sekä seuraavan huollon päivämäärä ovat myös käytettävissä. Jos laitetta ei ole liitetty ulkoiseen akkuun, näet lisätiedoissa myös laitteen oman sisäisen akun varaustason. Voit halutessasi deaktivoida laitteen, esim. pitkäaikaisen käytöstä poistumisen takia. Laite ei tuolloin lähetä ilmoituksia eikä se näy kartoissa ja raporteissa.

TIETOJA LAITTEISTOSTA

 

Merkki Laitteiston merkki. Tieto näkyy laitelistauksessa ja kuvausta voi hakea kartan hakupalkissa.
Malli Laitteiston malli tai kuvaus

Nimi

Laitteistoa kuvaava nimi, joka näkyy kartalla, raporteissa sekä ABAX Admin -mobiilisovelluksessa

Sarjanr/PIN/VIN Laitteiston oma sarjanumero tai muu yksilöinti

Rek.nro

Laitteiston yksilöllinen tunniste. Näkyy laitelistauksessa.

Lisätiedot

Vapaa tekstikenttä muille tarvittaville laitteiston tiedoille

Osasto

Valitse pudotusvalikosta aiemmin luomasi osoite

Tunnisteet Merkitse laitteistoja avainsanoilla, kuten kaivuri, perävaunu, diesel, sijainti, projektinumero jne. Voit lisätä tunnisteita niin monta, kuin haluat. Voit suodattaa kyseisillä tunnisteilla laitteistosi kartalla.
HUOLTOTIEDOT  
Viimeisin huolto (päivämäärä) Päivittämällä tähän aina viimeisimmän huollon päivämäärän, laskee järjestelmä seuraavan huollon päivämäärän huoltovälin mukaisesti.

Huoltoväli (kk)

Kirjaa monenko kuukauden välein laitteistossa tulee tehdä määräaikaishuolto. Kun huollon tai tarkastuksen aika on käsillä, saat siitä ilmoituksen sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Seuraava huolto (päivämäärä)

Järjestelmä laskee asettamasi huoltovälin ja viimeisimmän huollon perusteella seuraavan huollon ajan. Näkyy laitelistauksessa.

Tarkastuskommentit

Vapaa tekstikenttä muille tarvittaville huoltoa koskeville tiedoille

Käyttöaikalokilla voi seurata kuinka paljon laitteistoa käytetään. Raportti tehostaa huoltoaikojen seuraamista tuottaen tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja, joita voit käyttää asiakkaittesi laskutukseen. Käyttölokiraporttimme suojaa yritystäsi arvokkaiden laitteistojesi luvattomalta käytöltä. Toiminto edellyttää, että seurattavassa laitteistossa on 12-24 V akku, johon ABAXin laite voidaan liittää, sekä sulake, joka katkaisee jännitteen käytön jälkeen. ABAXin laite liitetään normaalisti akun plus- ja miinusnapoihin ja kolmas, keltainen käyttöaikaa mittaava johto, esimerkiksi sytyttimeen. Kirjaa laitteiston huoltotiedot käyttötunneittain, mikäli laitteella seurataan käyttöaikaa. 

Laitteistonvalvonta - käyttöaikaloki

Otsikon alla näet jäljellä olevan käyttöajan seuraavaan huoltoon

Keltainen johto Kuvaa mihin käyttöaikaa mittaava johto on kytketty
Aikaa seuraavaan huoltoon Jäljellä oleva käyttötuntimäärä ennen seuraavan huollon ajankohtaa

Huoltoväli (tuntia)

Montako käyttötuntia haluat huoltovälien olevan

Muistutus lähestyvästä huollosta (tuntia) Suunnittele huollot etukäteen asettamalla tuntimäärä, jonka verran ennen saat ilmoituksen lähestyvästä huollosta
Käyttötunnit asennushetkellä Laitteistoon kertyneet käyttötunnit sillä hetkellä, kun ABAX-laite kytkettiin siihen

Käyttötunnit viimeisimmän huollon aikaan

Korvaa tämä kohta aina uudella käyttötuntimäärällä huollon yhteydessä

Näet laitteistolistauksessa, montako käyttötuntia on jäljellä seuraavaan huoltoon tai koska se pitää suorittaa. Päivämäärä on punaisena, jos huoltopäivämäärä on ohitettu.

Aktivoi/deaktivoi aluevalvonta

Voit laatia maantieteellisen Geofencen eli aluevalvonta-aidan laitteiston ympärille. Kun laitteisto poistuu tältä alueelta, aktivoi se hälytyksen, joka lähetetään tekstiviestillä tai sähköpostilla. Voit laatia raportteja alueittain.

Aluehallinta

Valitse pudotusvalikosta karttapohjaan luomasi alue, jolta haluat ilmoituksen, mikäli laitteistosi poistuu sieltä. Mikäli et halua aluevalvontaa, valitse listan alin «Aluevalvonta ei käytössä».

Aluehallinta-palkki

Mikäli pudotusvalikossa ei ole vielä haluamaasi aluetta, voit luoda sen Aluehallinta-palkista klikkaamalla.

Ilmoitukset - Ilmoitusten välitys

Järjestelmä hälyttää, jos laite poistuu laatimaltasi alueelta.

SMS

Matkapuhelinnumero mikäli haluat laitetta koskevat ilmoitukset tekstiviestinä. Muista maatunnus +358 ja liittymän numeron ilman ensimmäistä nollaa, kaikki ilman välilyöntejä, esim. +358400123456.

Sähköposti

Sähköpostiosoite, mikäli haluat laitetta koskevat ilmoitukset sähköpostitse

Jos laitteisto katoaa, on mahdollista saada laite lähettämään sijaintia normaalia tiheämmin. Tämä viesti saavuttaa ja aktivoi laitteen jäljitystilaan, kun se herää seuraavan kerran. Paikallaan olevat laitteet heräävät lähettämään paikannustiedon kerran vuorokaudessa, liikkeellä olevat laitteet kerran tunnissa. Tämän takia aktiivisen jäljityksen alkaminen voi joskus kestää jopa 24 h.

Aktiivinen jäljitystila

Normaalitilassa perusasetuksella laite raportoi GPS-sijainnit kerran tunnissa liikkeellä ollessaan ja kerran vuorokaudessa, kun laite on paikallaan.

Käynnistä aktiivinen jäljitystila

Mikäli haluat esim. laitteiston kadottua nähdä sen tuoreimman sijainnin kartalla, voit muuttaa raportointitiheyden 5 minuutiksi kahden tunnin ajaksi painamalla “Käynnistä aktiivinen jäljitystila“ –painiketta. Pidä mielessä, että toistuva käyttö vähentää laitteen akun kestoa.

Kartta

Equipment Control -valikon Kartta osoittaa kaikkien laitteistojen viimeisimmät sijainnit mustilla tai harmailla ratas-symboleilla. Voit valita tarkastelemasi laitteiston klikkaamalla symbolia tai valitsemalla joko kaikki tai vain tietyn laitteen suurennuslasilla merkitystä hakukentästä. Karttaa käytettäessä toimivat kaikki Google Mapsiin liittyvät tavalliset toiminnot, kuten zoomaus, panorointi, katukartta, satelliittinäkymä ja katunäkymä. Avatessasi kartan, zoomaustaso on oletusarvona asetettu näyttämään kaikki paikannettavat laitteistosi. Karttaa voi lähentää ja loitontaa hiiren painikkeita klikkaamalla tai vaihtoehtoisesti sivun oikean alalaidan +/- valitsimista.

Klikkaamalla yhtä laitteistoa kartalla, näet sen kuvauksen, viimeisimmän sijainnin koordinaatit ja signaalin tarkkuuden (tarkka GPS tai epätarkka GSM). Viimeisin tarkka sijainti –kohta näyttää, milloin laite vastaanotti viimeisimmän GPS-sijainnin. Signaalinäyttää viimeisimmän signaalin tyypin. Mikäli laite saa GPS-yhteyden, se näyttää GPS-sijainnin. Mikäli laite ei saa GPS-yhteyttä, kartan musta symboli muuttuu harmaaksi ja listassa lukee Viimeisin epätarkka sijainti. Klikatessa laitesymbolia saat kuitenkin GSM-tukiasematietoihin perustuvan arvoidun sijainnin sinisenä ympyränä. Laitteen tiedoista karttanäkymällä kertovassa yhteenvedossa lukee, että signaali on epätarkka. GSM-tukiasematietojen perusteella ei saa kuitenkaan laitteen täsmällistä sijaintia selville. Jos laitteistosi on ulkona ja se näkyy kartalla harmaana kuvakkeena, kannattaa tarkistaa sen sijainti laitteistoissa. GPS-signaali ei ole riittävän vahva tai tarkka, jos laite on metallin ympäröimänä. Mikäli mahdollista, siirrä laite parempaan paikkaan.

 

Osoite on viimeisimmän paikannuksen osoite ja sen mukainen Googlen karttanäkymä näkyy laitteiston tiedoissa.

Mikäli olet tallentanut laitteistotietoihin laitteistosta vastaavan matkapuhelinnumeron, voit SMS-palkista lähettää hänelle tekstiviestin.

Näytä sijainnit –palkista klikkaamalla voit tarkastella laitteen raportoimat viimeisimmät sijainnit valitsemallasi aikavälillä ja sijaintipisteistä muodostunutta reittiä kartalla.

Luo aluevalvonta-alue –palkista voit laatia maantieteellisen aluevalvonta-aidan laitteen ympärille.

Mikäli kartan alueella on monta laitetta lähellä toisiaan, ne voi päävalikon rataspyörän yritysasetuksissa määritellä näkymään ryhmissä, kunnes klikkaa kyseistä ryhmää sen auetessa tarkemmaksi karttanäkymäksi näyttäen alueella olevat laitteet.

Aluehallinta

Equipment Control -valikon Aluehallinta–näkymässä on luettelo geofence-alueista, jotka pääkäyttäjä on luonut koskemaan laitteistoja. Voit laatia haluamasi alueet, joilla laitteistojen tulee yleensä olla, esim. yrityksen toimiston osoite, varikko, rakennustyömaa tms. Alueen nimeksi voi antaa myös tarkan osoitteen, jolloin se korvaa karttapalvelun antaman osoitteen. Tämä on erityisen hyödyllinen niillä alueilla, joilla kartta on puutteellinen. Jätä osoite-kenttä tyhjäksi, paitsi siinä tapauksessa, että Googlen kartta antaa sille virheellisen tai puutteellisen osoitteen.

Alueita voi käyttää raportoinnissa esimerkiksi tilastoimaan paljonko eri alueilla on ollut matkoja tietyllä aikavälillä.

Uusi alue luodaan kirjoittamalla osoite vapaahakukenttään tai lähentämällä kartta haluamallesi alueelle. Klikkaa Luo aluevalvonta-alue. Vedä hiirellä laatikon kulmia haluamaksesi alueeksi, täytä tarvitut tiedot ja tallenna alue.

Raportit

Equipment Control -valikon Raportit-kohdassa on valittavanasi raportteja koskien laitteistoja.

Käyttöaikaraportti

Laitteille, joihin on tilattu käyttöaikaloki. Näyttää käyttökerrat, käyttötunnit ja –minuutit, kokonaiskäyttöajan ja seuraavan huollon ajankohdan. Tämän raportin saa halutessaan automaattisesti lähetettynä sähköpostiin ajastettuna raporttina joko päivittäin, viikoittain tai kuukausittain valitsemalla päävalikon rataspyörästä Ajastetut raportit.

Käyttötilaraportti Kooste laitteista, joissa on aktivoitu käyttöajan seuranta

Varoitusraportti

Yhteenveto kaikista laitteista saapuneista varoituksista. Valitse päivämäärät, joiden välistä aikaa haluat tarkastella sekä varoitusten tyyppi (’Aluevalvonta: laitteisto alueen ulkopuolella’, ’GPS-sijaintia ei ole vastaanotettu 10 päivään’, ’Ei GSM-yhteyttä 25 päivään’, ’Akun alhainen varaustaso’ tai ’Yhteys poikki’).

Alueella olevat laitteet

Näyttää ajan, jonka laitteistosi on ollut tietyllä määrittelemälläsi alueella. Raportin voi ryhmitellä osastoittain tai alueittain.

Huoltoraportti

Yhteenveto laitteiden huolloista perustuen laitteistojen tietoihin asetetuista huoltoväleistä ja viimeisimmän huollon ajankohtaan. Raportin avulla on helppo seurata ja pitää kirjaa lähestyvistä ja tehdyistä huolloista.

Lämpötilaraportti

Yhteenveto laitteistojen rekisteröimistä lämpötiloista kerran vuorokaudessa. Valitse päivämäärät, joiden välistä aikaa haluat tarkastella.

Laitteiston aika alueella Näyttää laitteistojen alueelle saapumis- ja sieltä poistumisajan, kokonaisajan alueella sekä kuluneen ajan viimeisestä käynnistä kyseisellä alueella perustuen laitteen ensimmäiseen sijaintipäivitykseen alueelle saapumisen tai sieltä poistumisen jälkeen. Ota huomioon laitteen paikannustiheys.

Luodun raportin voi tulostaa, tallentaa tai viedä sen eri ohjelmiin klikkaamalla Tulosta (PDF) –painikkeen pientä kolmiota ja valita haluamasi vientimuodon (PDF, Excel, CSV tai XML). 

ABAX Mini

Kaikkien ABAX Mini –laitteidesi listan saat esille Equipment Control –valikosta pääkäyttäjän tunnuksilla ja niiden sijainti näkyy pääkäyttäjän digitaalisella kartalla neliö-kuvakkeella.  Laitteistoja kuvaavat nimet näkyvät, mikäli olet valinnut karttavalikosta ‘Näytä nimet’.

Voit järjestää ABAX Mini –listan minkä tahansa kolumnin mukaan. Muokataksesi laitteen tietoja, klikkaa riviä. Yksityiskohtaisissa tiedoissa voit muokata laitteistoa kuvaavan nimen ja osaston, jolle se kuuluu. 

Nimi Kuvaava nimi laitteistoon, johon ABAX Mini on kiinnitetty. Nimi näkyy kartalla.

Kuvaus

Lisäkuvaus laitteesta tai esimerkiksi kohta, johon Mini on kiinnitetty/piilotettu

Osasto

Osasto, johon ABAX Mini kuuluu

Sarjanumero

Yksilöllinen sarjanumero kirjattuna ABAX Minin reunassa

Viimeisin havainnoija Sen ajoneuvon kuljettaja tai laitteisto, jonka ajoneuvo viimeksi havainnoi ABAX Minin. ABAX Global Network on viimeisin havainnoija siinä tapauksessa, että havainnoiva laite ei ollut omasi.

Viimeisin havainto pvm klo

Ajankohta, jolloin jokin ABAX-laite viimeksi havainnoi ABAX Minin

Näytä kartalla

Voit päättää ABAX Minin asetuksissa haluatko näyttää sen sijainnin kartalla vai ei

Varoitukset

ABAXin järjestelmä lähettää ilmoituksen, mikäli jokin ei toimi odotetusti tai jokin tapahtuma laukaisee varoituksen. Päävalikon kellon kuvasta avautuu pudotusvalikko, jossa voit nähdä ja muokata varoituksia koskevia asetuksia. Käyttöliittymässä näkyvien varoitusten lisäksi voit halutessasi asettaa hälytyksiä saapumaan sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä. Näin varmistetaan, että saat hälytyksen nopeasti, vaikka et olisi sisäänkirjautuneena järjestelmään.

Uudet varoitukset

Kaikki saapuneet hälytykset kerätään yhteen listaan. Tämän lisäksi käsittelemättömien varoitusten lukumäärä näkyy päävalikossa punaisena numerona. Listassa näkyy kuljettajan/työntekijän numero, nimi ja kyseisen ajoneuvon rekisterinumero tai laitteiston kuvaus sekä päivämäärä ja kellonaika, jolloin hälytys on vastaanotettu. Listassa on ilmoitettu myös varoituksen tyyppi ja mahdollisesti myös laitteen viimeisimmän yhteydenpidon ajankohta.

Klikkaamalla yhtä varoitusta, voidaan sitä kommentoida ja tallentaa päivitetyt tiedot. Varoitus pysyy edelleen uusien varoitusten listassa, mutta lisätietoihin voi kommentoida esim. hälytyksen syyn, ellei sitä poisteta. Tämä voi esiintyä esimerkiksi työntekijän lomaillessa, kun auto on pysäköity paikkaan ilman GPS-kattavuutta. Laite varoittaa, ettei ole saanut yhteyttä kolmeen päivään, mutta asialle ei ole mitään syytä tehdä mitään, auto on vain GPS-katveessa.

Huomaa, ettei käsittelemättömiä hälytyksiä toisteta, vaikka virhe jatkuisi tai uusiutuisi. Ne pitää siksi säännöllisesti käsitellä, jotta uusi varoitus samasta syystä lähetetään. Valitsemalla Merkitse käsitellyksi, ilmoitus häviää listalta, mutta ilmestyy uudelleen vähän ajan päästä, jos varoituksen laukaissutta syytä ei ole korjattu. 

Kaikki varoitukset

Kun hälytys on käsitelty, se siirtyy kaikkien varoitusten luetteloon. Voit selata vanhoja hälytyksiä ajassa taaksepäin muuttamalla aikaväliä. Kaikki varoitukset –listauksesta saa kerättynä esim. tietyllä ajanjaksolla tietyn laitteen kaikki käsitellyt varoitukset. Kun raporttisi on valmis, voit tulostaa, tallentaa tai viedä sen eri ohjelmiin klikkaamalla Tulosta (PDF) –painikkeen pientä kolmiota ja valita haluamasi vientimuodon.

VAROITUSASETUKSET

Käyttöliittymässä näkyvien varoitusten lisäksi voit halutessasi asettaa hälytyksiä saapumaan sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä. Näin varmistetaan, että saat hälytyksen nopeasti, vaikka et olisi sisäänkirjautuneena järjestelmään.

Klikkaamalla varoituksen riviä voit kirjata haluamasi sähköpostiosoitteen ja/tai matkapuhelinnumeron, jonne varoitus lähetetään.

Laitteistonvalvontaa koskevat varoitukset

Akun alhainen varaustaso Tämä varoittaa, että ABAX-laitteen akun varaustaso on alhainen. Laite on lähetettävä ABAXille akun vaihtoa ja huoltoa varten tai siihen on laitteesta riippuen tilattava uusi vaihdettava akku
Aluevalvonta: laitteisto alueen ulkopuolella Varoitus lähetetään, jos laitteisto poistuu aluevalvonnan alueelta.
Ei GSM-yhteyttä 25 päivään Varoitus lähetetään, jos laite ei ole paikantunut GSM-verkkoon 25 päivään. Varoitus häviää, kun uusi paikannus vastaanotetaan.
GPS-sijaintia ei ole vastaanotettu 10 päivään Jos laite ei ole raportoinut GPS-sijaintiaan 10 päivään, se aktivoi hälytyksen. Se häviää, kun laite lähettää uuden sijainnin.
Huoltomuistutus (alle 1 kuukausi huoltoon) Jos olet määrittänyt huoltoilmoituksen laitteen tiedoissa, tämän hälytys ilmestyy, kun huoltoon on alle kuukausi.
Laitteisto on saavuttanut huoltorajan

Jos olet määrittänyt huoltoilmoituksen laitteen tiedoissa, tämän hälytys ilmestyy, kun huoltoraja on saavutettu.

Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä asiakaspalvelu@abax.fi.