Befordringsgodtgørelse

dk city

Kørselsgodtgørelse, befordringsgodtgørelse, eller kørepenge kan enten være skattepligtig eller skattefri afhængig af om det er en privat bil eller egen bil og formål med turen. Selv om SKAT hævder at der ikke i bogstavelig forstand behøver at føres en kørebog er der en lang række krav til bogføringbilaget som skal opfyldes og som dårligt kan løftes uden en korrekt ført kørebog.

Få et overskueligt overblik over skattereglerne ved erhvervskørsel.

Læs mer om vår digitale kørebog

Se vores priser

 

PRIVAT BIL

Erhvervsmæssig kørsel kan som nævnt ovenfor foretages i enten din private bil eller firmaets bil. Med begrebet egen bil menes det først og fremmest en bil som er registreret i ejerens navn. Men kan også være.

 • Ægtefælles bil hvis man har fælles økonomi som mange har hvis de er gift.
 • Bil som bruges i et bilkollektiv
 • Leasing af privat bil.

Hvis kørselsgodtgørelse skal udbetales uden at du skal betale skat så er der en række klare betingelser som skal være på plads:

 • Alt skal være erhvervsmæssig kørsel
 • Udbetaling skal kun ske for de faktisk kørte kilometer.
 • Arbejdsgiver skal føre kontrol af kørte kilometer og udbetalt kørselsgodtgørelse
 • Skal følge SKATs fastsatte satser for kørselsgodtgørelse

Mere information om regler og krav til dokumentation og kontrol af kørselsgodtgørelse du lese på skat.dk

SKATs fastsatte satser for 2021-2022:

Kørsel Satser 2022 Satser 2021
Egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år * 3,51 kr./km 3,44 kr./km
Egen bil eller motorcykel over 20.000 km/år * 1,98 kr./km 1,90 kr./km
Egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,55 kr./km 0,54 kr./km

* Grænsen på 20.000 km/år gælder per arbejdsgiver.

 • Du kan både vælge at bruge højere eller lavere satser end dem i tabellen:
 • Højere satser. Får medarbejderen en godtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt - medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.
 • Lavere satser. Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri
 • Kørselsgodtgørelse skal indberettes til SKAT, dette er arbejdsgivers pligt.

Der må ikke udbetales kørselsgodtgørelse uden indberetning

FIRMABIL

Fri firmabil er en bil som bliver stillet til rådighed af firmaet til privat kørsel og er derfor et skattepligtig personalegode uanset i hvor stor grad bilen bliver brugt til privat kontra erhvervsmæssig kørsel.

Dette gælder også i det tilfælde hvor man har flere biler – fuld beskatning af alle bilerne er normen og der bliver ikke givet mængde rabat.

Læs også Omvendt bevisbyrde ved brug af firmabil

Kørebog eller flådestyring - Kørselsdokumentation

Der er krav til registrering/dokumentation af kørsel. Er kørsel ikke registreret og angivet korrekt, kan SKAT angive beløbet som almindelig løn. Registrering af kørsel kan foregå ved hjælp af en kørebog eller flådestyring hvis du har flere biler.

Der findes ingen krav til hvordan en kørebog skal se ud, blot at følgende skal være oplyst.

 • Navn, adresse, cpr-nr. eller arbejds nr.
 • Dato for kørsel
 • Kørslens formål
 • Kørslens mål og evt. delmål
 • Antal kilometer
 • Den anvendte sats
 • En beregning

Læs også Tips til optimering af din virksomhed med GPS tracking

Hvis du har brug for hjælp til skatteregler eller valg af flådestyring  eller kørebog, vil vi med glæde hjælpe dig.