ABAX Triplog brugervejledning

I denne brugervejledning vil du finde svar på dine spørgsmål angående administrator brugeren for ABAX Triplog. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, så er vores kundeservice tilgængelig til at hjælpe dig døgnet rundt. 

Thumbnail

Installation

1. INSTALLATION

Klik her for at komme til ABAX Installation Guide

Dashboard

Det første skærmbillede, du ser, når du er logget ind, er det brugerdefinerbare dashboard. Dashboardet er den nye, lettere måde at spore din flåde på. Du skal blot vælge de mest værdifulde ‘widgets’ til din virksomhed og du får vist en 1-sides oversigt over de vigtigste oplysninger om din flåde. Hver administrator i et firma har sit eget unikke dashboard.

Tilgængelige widgets, som støtter ABAX Triplog-servicen er:

Navn på Widget Beskrivelse Formål
Ture i år Turstatistikker i år For at holde styr på kørseltrends, samlet kilometerantal i indeværende år og en genvej til ‘Ture’.
Ture sidste år Turstatistikker sidste år Oversigt over kørseltrends i sidste år og en genvej til ‘Ture’.
Ture sidste 30 dage Turstatistikker for de sidste 30 dage For at holde styr på kørseltrends, det samlede kilometerantal i de sidste 30 dage en genvej til ‘Ture’.
Turlogge for godkendelse Liste over turlogge, som afventer godkendelse Opret en ‘to-do’-liste, så administratoren ikke overser nogen turlogge, som afventer godkendelse. Opret en genvej direkte til hver turlog.
Ture udenfor normal arbejdstid Antal ture udenfor normal arbejdstid og uden formål i de sidste 30 dage. Få bedre kontrol over uautoriserede ture ved at disse vises hver gang du logger på, ikke kun i rapporter.
Enhedsstatus Oversigt over enhedens strøm- og GPS-status Hjælper at sikre, at enhederne virker korrekt og udnyttes fuldt ud. 
CO2 emissioner Statistikker over CO2 emissioner For at holde styr på CO2 emissionstrends og understøtte din miljøpolitik og dine miljøprocedurer.
Ture uden chauffør Antal ture uden en tilknyttet chauffør i de sidste 12 måneder Sørg for, at der er en chauffør, som er tilknyttet hver tur for at bevare kontrollen og sikre en flåde, der opfylder skattekravene.
Brug af køretøjet Statistikker over brug af køretøjet Hjælper at sikre, at din flåde udnyttes fuldt ud og opretter en genvej til rapporten ‘Brug af køretøjet’.
Triplog Admin Dashboard DK

2. CHAUFFØRER

Har man allerede chauffører i systemet vil der ligge en oversigt over alle chaufførerne på en liste. Du kan også søge efter chauffører i søgefeltet.Listen af chaufførerne kan findes under ‘Triplog’ og derefter 'Chauffører' menuen.

2.1. Opret en chauffør 

For at oprette en ny chauffør klikker du på «Opret ny chauffør» øverst i højre hjørne. Tilføj relevant information om chaufføren, minimum Navn, Hjemland, og Afdeling/arbejdsplads er obligatoriske felter, som skal udfyldes.

Navn Navn på chaufføreren  
Mobile Chaufførerens mobilnummer
Hjemland Chaufførerens hjemland 
Afdeling/Arbejdsplads Chaufførerens afdeling eller arbejdsplads (afdeling kan oprettes under Indstillinger > Afdelinger)
Fjernbetjening ID Lad dette felt stå tomt. Hvis RFID er bestilt, vil dette felt senere blive koblet til chaufførerens ID 
Skattekommune Kommunen, hvor chaufføreren bliver beskattet 

Når den ønskede information er tilføjet, så afslut med «Gem» øverst i højre hjørne. 

Noter dig, at hvis telefonnummer ikke bliver tilføjet, skal der oprettes et password manuelt. Hvis et telefonnummer tilføjes, vil systemet generere et password og sende det til brugeren når du klikker på ”Send password”. Telefonnummer skal oprettes med landekode først (f.eks. +45). 

Når chauffører er oprettet i systemet, kan du nu tilføje dem til dine køretøjer.

Køretøj 

3. Køretøj 

For at se en liste over alle køretøjerne i din vognpark, klikker du på menuen ‘Triplog’ og derefter vælger du undermenuen ‘Køretøj’.
Listen over køretøjer er kategoriseret som et afdelingshierarki. Når du klikker på en afdeling, vises der en liste med en oversigt over alle køretøjer, som er tilknyttet den valgte afdeling. Hvis der ikke er oprettet nogen afdelingsstruktur, vises der en liste over alle køretøjer. 

Når du klikker på !-symbolet, vises der en oversigt over køretøjsoplysningerne. 

Fordonsuppgifter DK

3.1 Adding a new vehicle

Ved førstegangsoprettelse vil der kun være én liste over alle kørebøgerne i virksomheden, og som kun viser om den er indstillet som en privatbil eller som erhvervsbil.

For at tilføje den relevante information, til hver enkelt køretøj, klikker du på en af bilerne/kørebøgerne. Du vil efterfølgende se et billede nedenfor, hvor du kan udfylde køretøjets relevante information.

Reg.nr. Bilens registreringsnummer, skal tilføjes uden mellemrum.
Køretøjets navn Du kan tildele køretøjet et navn.
Status Her vælges der om køretøjet skal være aktivt eller deaktiveret
Beskrivelse  Fritekstfelt.
Køretøj type Beskrivelse af køretøjet.
Bil til disposition for erhvervskørsel Er markeret, hvis køretøjet er ejet af virksomheden.
Afdeling/arbejdsplads 

Afdeling/arbejdsplads som køretøjet er tilknyttet

Valgt chauffør

Navnet på chaufføren til køretøjet

Her bør alle oplysningerne udfyldes så nøjagtig som mulig. Registreringsnummer på køretøjet skal tilføjes uden mellemrum. Dette for at være konsekvent ved indsendelse af SMS med opdatering af oplysninger (f.eks. kilometerstand).

Privatbil

Felterne «Privatbil» og «Bil til disposition for erhvervskørsel» styrer hvordan kørebogen leverer data.

Hvis der er sat kryds ud for «Privatbil» vil alle kørte turer som standard blive mærket som privat. Denne indstilling bruges til dem som leverer en kørebog til kørselsgodtgørelse, eller skal benytte regnskabet til at fradrag i skat. Turer der køres med en privatbil bliver så ikke vist for arbejdsgiveren, før man har fulgt proceduren for levering af kørebogen. Det er med andre ord kun de turer man aktivt vælger kørt som en del af virksomhedens tjeneste, og som man skal have betalt for, som vises for arbejdsgiver.

For firmabiler kan arbejdsgiver kræve at få tilgang til erhvervsturer kørt i arbejdstiden, og se køretøjet i flådekontrollen, hvis dette er bestilt. Disse adgange sættes op under brugerens indstillinger.

Bil til disposition for erhvervskørsel

Hvis «Bil til disposition for erhvervskørsel» afkrydses, bliver alle kørsler markeret som erhvervskørsler. Alle turer vil derefter også kontinuerligt være tilgængelige for arbejdsgiver.

Når en bil er afkrydset med «Privatbil» er det kun føreren af bilen som kan forandre det til «Bil til disposition for erhvervskørsel». Det er kun virksomhedens administrator som efterfølgende kan forandre det tilbage. Det er gjort således af hensyn til personværn.

I feltet «Valgt chauffør» vises føreren af bilen. Hvis dette felt står tomt, kan man søge efter ledige chauffører i feltet. «Søg efter ledig chauffør til køretøj». For at fjerne en chauffør, klik på X-symbolet til højre for chaufførnavnet. For at tilføje en chauffør, søg efter chaufførnavn i feltet « Søg efter ledig chauffør til køretøj ». Hvis du skal oprette  en ny chauffør, gøres dette under «Chauffører» som omtalt tidligere.

”Reg nr historik” viser en oversigt over hvilke biler enheden har været monteret i, hvis den har været monteret på flere køretøjer. ”Chauffør historik” viser alle chauffører som har kørt bilen, hvis der har været flere chauffører.

Efter den relevante information om bilen er tilføjet skal du tildele bilen en chauffør. Hvis du allerede har chauffører i systemet, tildeler du bilen en chauffør som forklaret ovenfor i vejledningen om køretøjets detaljer.

 

3.2 Kilometerstand

Bilens kilometerstand kan tilføjes under menuvalget “Kilometerstand”. Her udfyldes værdien, efterfulgt af at der klikkes på «Gem». Alle tidligere aflæsninger vil fremkomme i listen.

Det er også muligt for brugeren at tilføje en kilometerstand, ved at indsende en SMS. Beskrivelsen af dette står i brugervejledningen til brugergrænsesnittet. Hvis man har noteret en fejl værdi, kan den slettes ved at holde markøren over den værdi man ønsker slettet, og klikke på det røde X-ikon som vises.

3.3 SERVICE, LEASING, FORSIKRING OG PERIODISK SYN 

Der kan tilføjes yderligere køretøjsoplysninger, som giver mulighed for at overvåge og håndtere krav til service, leasing, forsikring og det periodiske syn i ét system. Når du har tilføjet disse oplysninger, kan du gemme disse værdifulde informationer centralt, generere oversigtsrapporter og modtage automatiske påmindelser via SMS eller e-mail. På den måde overser du aldrig mere en aftale!

Leasing Indtast navn på leasingselskabet, kontraktsnummer, startdato for kontrakt, leasingdistance, leasingperiode og køretøjets kilometerstand ved start af kontrakten.
En leasing-rapport giver en oversigt over din aktuelle leasingstatus.
Forsikring 

Indtast navn på forsikringsselskabet, kontraktsnummer, startdato for kontrakt, kontraktsdistance, forsikringsperiode, og køretøjets kilometerstand ved start af forsikringskontrakten. 

En forsikrings-rapport giver en oversigt over din aktuelle forsikringsstatus.

Service

Opret din serviceplan ved at indtaste datoen for og køretøjets kilometerstand ved sidste service, serviceinterval i km og serviceinterval i måneder, samt hvornår der skal sendes et automatisk varsel. 

Du modtager et varsel via SMS eller e-mail, når den oplyste kilometerstand er nået.

En service-rapport giver en oversigt over din flåde og næste service.

Periodisk syn

Indtast datoen for det sidste periodiske syn og datoen for det næste periodiske syn. Der vises også en liste over historikken for periodiske syn.

En rapport om periodiske syn giver en oversigt over din aktuelle status for periodiske syn.

Leasing DK
Status DK
Försäkring DK
INSURANCE DK
SERVICE DK
SERVICE REPORT DK
PERIODISK INSYN DK
PERIODISK INSYN REPORT DK

Indstillinger 

4. Indstillinger

Indstillingerne giver dig mulighed for at tilpasse funktioner i din administrator grænseflade. 

4.1. Afdelinger 

Under indstillinger (ikonet med tandhjulet) kan du oprette afdelinger. 

For at oprette en ny afdeling, vælger du ”Afdelinger” i menuen, og klikker efterfølgende på  knappen «Tilføje afdeling» øverst til højre.

Når du klikker på ”Tilføje afdeling”, bliver du videresendt til et nyt vindue. Her udfylder du den ønskede information, minimum navn på afdelingen. Afdelingen vil så tilføjes i oversigten over afdelinger. Tildeling af køretøj i en afdeling gøres under køretøjsindstillingerne som omtalt tidligere.

4.2. NORMAL ARBEJDSTID

Under dette valg kan virksomheden definere tidsrummet som virksomhedens biler normalt benyttes i tjeneste. Dette blandt andet for at kunne kontrollere, at bilerne ikke benyttes til privat brug. Ved at udfylde arbejdstiderne, hvor bilerne normalt er i brug til erhvervskørsel, vil man under «Triplog» > «Ture», enkelt få en liste frem over kørsel udenfor den ordinære arbejdstid. Tilsvarende søgning har man i rapporten ”Turrapport”.

4.3. PERIODISKE RAPPORTER

Under periodiske rapporter kan du opsætte et udvalg af rapporter som systemet automatisk sender til en e-mail adresse for at lette administrationen af kørebøgerne. Rapporterne kan sendes dagligt, per uge, eller per måned. Indstillingerne er tilsvarende til indstillingerne for afdelinger. Klik på ”Tilføj ny”, vælg type rapport, frekvens og hvilken e-mail adresse rapporten skal sendes til.

Sæt så rapporten som aktiv og vælg om du ønsker rapporten i HTML eller i PDF. Afslut med «Gem». Rapporten vil så vises i oversigten.

4.4. FORMÅL (oprettelse)

Under formål kan du tilføje de mest benyttede formål for hele virksomheden, eller for en enkelt afdeling. Disse formål vil vises som forslag når man klikker på formål på en tur fra f.eks. turrapporten.

For at tilføje et nyt formål, eller ændre på dem som allerede er oprettet, klikker man på «Tilføj ny». I vinduet som åbnes, kan du tilføje hvilken afdeling formålet gælder for, og hvad formålsteksten skal være.  Klik derefter på ”Gem”.

4.5. FIRMAINDSTILLINGER

Under firmaindstillinger kan du ændre hvad som skal vises i de forskellige funktioner, og forandre hvad som skal vises i de forskellige funktioner. Du kan vælge routing, labelindhold (hvad som vises i flådekontrollen), hvorvidt disse skal være live eller ikke som standard og gruppering. Hvis du markerer for gruppering vil der vises et ikon som fortæller hvor mange biler der er indenfor et område. Hvis man har mange biler indenfor samme område vil dette give dig en bedre oversigt i flådekontrollen.

Under andre indstillinger kan du vælge at vise flere detaljer i kortvisningen.

Ture

5. TURE

Når du vælger “Ture” under menupunktet «Triplog», kommer du til et søgevindue, hvor du tilføjer de søgeelementer som er relevante. Hvis du vil du se turer for en specifik bil eller for en bestemt afdeling, kan du starte et søg i fritekstfeltet. Skriv dele af søgebegrebet (afdelingsnavn, registreringsnummer, brugernavn o.l.).

Efterhånden som du skriver kommer der en liste op med det du søger. Når du ser den enhed eller afdeling som du er ude efter i listen, vælger du denne ved at klikke på den. Dit valg tilføjes så i feltet ”Filter”. Du kan også angive og søge indenfor en ønsket datoperiode og eventuelt tidsrum på døgnet.

Til venstre for hver tur vises forskellige ikoner

E - Erhvervstur

Ur (blåt) - Udenfor arbejdstiden, med formål

Blank cirkel - Indenfor arbejdstiden

P - Privattur

Ur (rødt) - Udenfor arbejdstiden, mangler formål

Har du defineret virksomhedens normale arbejdstid under «INDSTILLINGER», kan du også vælge at søge efter turer kørt udenfor denne ”normale arbejdstid”. Dette gøres ved at klikke på «Filter», hvorefter du får nogle valgmuligheder op.

Her kan du enten vælge at vise turer inden tiden, turer uden for tid og turer uden for arbejdstiden. For at «uden for arbejdstiden» skal fungere, skal normal arbejdstid sættes op under indstillinger.

Hvis du eksempelvis vælger ture uden for tid og sætter klokkeslættet fra 06:00 til 16:00, vil kun turer mellem 16:00 og 06:00 vises. Tilføjes «Mangler formål», vil det kun være turene der ikke har et formål i dette tidsrum, som vises.

Når du har tilføjet de ønskede indstillinger til dit søg, klikker du på «Tilføj filter» og «Søg». Du vil så få alle turene op på en liste der imødekommer dine søgekriterier.

Der to forskellige symboler på turene i tillæg til dem du ser yderst til venstre. En med en vertikal streg over, og den anden uden. Den vertikale streg indikerer at der har været et stop på turen og den er derfor sammenlagt.

Ved at klikke på en af turene, åbnes et vindue med detaljeret oplysninger om turen. Disse oplysninger er også tilgængelige for brugeren, og det er først om fremmest brugeren som skal vedligeholde oplysningerne i dette billede fra sin egen kørebog. Det vil imidlertid være mulig for administrator at tilføje oplysninger under «Formål» og «Kommentar», samt under menupunkterne ”Førergenkendelse” og ”Tillæg”.

TUR PÅ KORT

Denne funktion viser en kortvisning af turen. Du får tillægsinformation om turen øverst i billedet:

Hvis du ønsker at se nærmere på et bestemt punkt på turen, f.eks. stop-adressen, holder du markøren over den gule figur nede i højre hjørne, og placerer figuren der hvor du ønsker at se.

På kortet kan du også ved hjælp af ikonerne plus og minus  som du finder nederst i højre hjørne, zoome ind og ud til ønsket størrelse, for at kunne dokumentere en kørselsrute ved behov. Man kan også zoome ind og ud med hjulet på musen, eller ved at trække en firkant ud i kortet.

Administrer områder

6. Administrer områder

Administrator i en virksomhed kan oprette områder i kortet som bliver gældende for alle kørebøger i virksomheden. Dette gøres under ”Administrer områder”, som du finder i drop-down menuen under Triplog. Områder som er oprettet i kortet kan benyttes til automatisk at udfylde navnet på et område i formålsfeltet, på turer som starter eller slutter indenfor området.

6.1. Create an area

For at oprette nye områder søger man først efter området ved f.eks bynavn i søgefeltet. Så klikker man på knappen “Opret område” i toppen af listen for de eksisterende områder, på venstre side. Efterfølgende kan man trække flytte rundt på firkanten og tække i kanterne, for at definere det område man ønsker. Lad adressefeltet stå tomt, når du gemmer et nyt område, med mindre Google Maps kommer med en fejl/manglende adresse for det.

I tillæg kan områder bruges til at overstyre adresseinformation. Hvis man angiver en specifik adresse for et område, vil denne adresse lægges ind som adressen for turen. Fra kortdata indhentes der f.eks. gadeadresse, men via denne funktion kan man også indhente husnummer.

Områder kan også kategoriseres. Dette kan bruges til statistikker over hvor meget kørsel der er til de forskellige kategorier af områder.

Når “Administrer områder” vælges i menuen, vises et kort hvor alle områderne er markeret med et nummer og området vises som en firkant. Man kan zoome ned i dette kort på samme måde som i øvrige kortvisninger, for at få flere detaljer.

I venstre side af kortvisningen er der en liste over de områder som er oprettet af administrator. Ved at klikke på et af disse, zoomer kortet ind på dette området, samtidig som et indstillingsvindue for området åbnes.

I dette indstillingsvindue vises navnet på området, og her kan der tilføjes en alternativ adresse for at området kan kategoriseres. Hvis man ikke har nogen kategorier fra tidligere, kan de også oprettes her. Ønsker man at slette området findes der også en knap for dette.

I kortvisningen hvor området er markeret, vil man ved at føre musen hen over området få opført information om området, med længde og breddegrad, samt areal.

Leverede kørebøger

7. Leverede kørebøger

Leverede kørebøger vil kun have en funktion for virksomheder med privatbiler, hvor der køres med kørselsgodtgørelse. Her vil du få en oversigt over alle tidligere leverede kørebøger. Ved at klikke på den ønskede chauffør/medarbejder, vil du se en liste over vedkommendes leverede kørebøger.

Ved at klikke på en af de leverede kørebøger, kommer der et billede op med mere information om den leverede kørebog, med ”Detaljer”, ”Godtgørelse og  udgifter”, og ”Ture”. Her kan du også printe kørebogen,  eller ophæve den hvis den ikke er korrekt.

Rapporter

9. Rapporter

Under menuvalget «Triplog» og “Rapporter” kan du vælge fra et udvalg af rapporter. Hvilke rapporter som er tilgængelig afhænger af hvilke ydelser der er bestilt.

Rapporterne er sat op på samme måde, men man kan tilføje flere indstillinger på enkelte rapporter.

Vælg først den rapport du ønsker og tilføj  parametre som til og fra dato, søg på afdeling osv. som beskrevet under «TURER».

9.1 Typer af rapporter

Statusrapport

Denne rapport viser en oversigt over nøgledata for hvert køretøj. Den giver administrator et overblik over bedriftens biler, samt chaufførerne som er knyttet til køretøjerne.

Rapporten kan genereres for hele bedriften, en afdeling, et enkelt køretøj eller en chauffør.

I rapporten har man ansættelsesnummer, navn på chauffør, registreringsnummer på bilen, biltype, tidspunkt for sidste aflæste kilometerstand, tidspunkt for sidste tur, akkumuleret kilometerstand, serienummer på ABAX enheden, samt telefonnummer og e-mail adresse til chaufføren.

Ved at benytte rapporten får man hurtigt et overblik over bedriftens biler, og kan nemt se om data for hvert køretøj er opdateret, samt at ABAX enheden fungerer som den skal. Hvis en af indikatorerne vises i rødt, er det et tegn på at chaufføren har glemt at opdatere information om sit køretøj, eller at ABAX enheden ikke fungerer optimalt. Ved at have telefonnummer og e-mail adresse til chaufførerne i samme rapport, bliver det enkelt for administrator at tage kontakt, således at fejl kan rettes op. Administrator bør også sikre at alle chaufførerne har registreret sit telefonnummer og korrekt e-mail adresse, for at ABAX kan sende varsler direkte til chaufføren, hvis en fejl opstår.

Statusrapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV og XML format, noget som er nyttig hvis rapporten skal distribueres, eller data skal importeres i andre systemer til videre brug. Rapporten er også tilgængelig som en periodisk rapport, således at den automatisk kan sendes direkte til en ønsket e-mail adresse. Rapporten kan sendes hver dag, hver uge eller hver måned.

Turrapport

urrapporten viser en oversigt over turer som er kørt for flåden totalt, per afdeling og per ansat. I turrapporten finder man alle turene som er kørt med firmaets biler. Ved at tilføje de forskellige filtre til listen, vælge sortering, samt foretage et søg, vil turrapporten give  den information man er ude efter.

Hovedformålet med rapporten er at give et hurtigt overblik over alle turene. Ved at filtrere på turer foretaget udenfor normal arbejdstid, vil administrator hurtigt kunne kontrollere at bilparken benyttes indenfor lovgivningen.

Hver tur i rapporten indeholder navnet på chauffører, køretøjets registreringsnummer, start- og stop adresse, i tillæg til tidspunkter, varighed og distance.

De fleste virksomheder ønsker at reducere privat brug af bilparken, særlig udenfor arbejdstiden og i weekenderne. Med turrapporten kontrollerer man hurtigt og enkelt denne brug. Vælg et tidsrum med fra og til dato, tilføj filtreringen «uden for arbejdstiden» og generer rapporten for at se alle turene som er foretaget udenfor arbejdstiden.

Turrapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV og XML format, noget som er nyttig hvis rapporten skal distribueres, eller data skal importeres til andre systemer for videre brug.

Rapporten er tilgængelig som en periodisk rapport, således at den automatisk kan sendes direkte til en ønsket e-mail adresse. Rapporten kan sendes hver dag, hver uge eller hver måned.

Fakturagrundlag

Denne rapport kan bruges til at fakturere kunder for faktisk kørsel og udgifter på turen. Vælg det ønskede beløb, og du vil få en oversigt over hvor meget som skal faktureres per tur, formål, afdeling mm.

Varselrapport

Varselrapporten viser et antal varsler som er modtaget fra systemet per bruger og afdeling. ABAX har udviklet flere kontrol mekanismer der sørge for, at bedriftens system, til enhver tid, fungerer optimalt. Hvis en ABAX-enhed holder op med at fungere, vil systemet umiddelbart give bedriftens administrator samt bilens chauffør, besked om dette. ABAX detekterer også forsøg på sabotage, eller kreative forsøg på at snyde systemet.

I tillæg følger ABAX med på hvordan kørebøgerne vedligeholdes og benyttes af chaufførerne, og kan varsle, hvis kilometerstanden ikke aflæses til den angivne tid, eller hvis et køretøj benyttes uautoriseret, for eksempel udenfor normal arbejdstid. Varslen vil vises i virksomhedens varslingscenter, i tillæg til i denne rapport.

Rapporten giver dig navn på chauffør, registreringsnummer på bilen, samt antal modtagende varsler i en valgt periode. Man kan vælge at generere rapporter på alle type varsler, eller en bestemt type varsler, for eksempel mistet strømtilkobling eller registreret høj fart.

Tilgængelige varsler:

-  Førerløs bil (kun for bedrifter hvor flere chauffører deler bedriftens bilpark)

-  Høj hastighed

-  Stor forskel mellem kørte og aflæste km

-  Ingen ny tur på 14+ dage

-  Mistet kontakt

-  Mistet strømtilkobling

Varselrapporten kan printes eller eksporteres I PDF, Excel, CSV og XML format, noget som er nyttig, hvis rapporten skal distribueres, eller data skal importeres i andre systemer til videre brug.

Kørelængderapport (køretøj)

Kørelængderapporten viser antal kilometer kørt privat, antal private turer, kørelængde erhvervsturer, total kørelængde, antal turer totalt og tid brugt i bilen.

Kørelængderapporten viser den totale kørte distance, total antal turer, og totalt tidsbrug til hver af bilerne, i en valgt periode.

Rapporten egner sig godt til analyse, således at effektiviteten og udnyttelsesgraden kan bedres for virksomhedens køretøj.

I rapporten har man registreringsnummeret til køretøjet, kørelængde private turer, antal private turer, kørelængde erhvervsturer, antal erhvervsturer, den totale kørelængde, antal turer totalt, samt hvor mange timer køretøjet har vært i brug. Det totale antal turer og distancer er også kalkuleret for selskabet , og for hver afdeling.

Man kan søge på afdeling i  rapporten og/eller køretøj.

Resultatet i rapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV eller XML format.

Kørelængderapport (fører)

Viser det samme som forrige rapport, men er her sorteret på fører.

Kørelængderapporten vil vise den totalt kørte distance, totalt antal turer og totalt tidsbrug for hver af førerne i virksomheden, for en valgt periode.

Rapporten egner sig godt til analyse, således at effektiviteten og udnyttelsesgraden kan bedres for bedriftens køretøj og chauffører.

I rapporten er der navn på føreren, kørelængden på private turer, antal private turer, kørelængde på erhvervsturer, antal erhvervsturer, kørelængde totalt, antal turer totalt, samt hvor mange timer chaufføren har brugt på turene. Det totale antal turer og distancer er også kalkuleret for virksomheden totalt, og for hver afdeling.

Man kan søge i rapporten på afdeling og/eller køretøj og fører.

Resultatet i rapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV eller XML format.

Tid i område rapport

Denne rapport viser timer brugt i hvert område per ansat.

Rapporten «Tid i område» viser dig hvor meget tid dine chauffører og/eller køretøj har brugt i et defineret område.

Rapporten egner sig godt som grundlag når du skal fakturere dine kunder, baseret på hvor meget tid som er benyttet i området eller på arbejdspladsen. Rapporten giver også et grundlag for analyse og forbedring af hvordan dine køretøjer benyttes.

I rapporten finder du navn på chauffør, medarbejdernummer, navn på områderne og totalt anvendt tid i hvert område.

Rapporten kan genereres for hele virksomheden, en enkelt afdeling, en chauffør eller et køretøj.

Resultatet i rapporten kan printes eller eksporteres til PDF, Excel, CSV eller XML format.

Stoptidsrapport

Denne rapport viser total stoppetid for flåden og per tur. Stoptidsrapporten giver virksomheden en oversigt over hvor meget tid køretøjerne og/eller chaufførerne har benyttet på hver adresse, for en valgt periode.

Rapporten giver et godt grundlag for fakturering, eller hvis virksomheden ønsker at analysere hvor effektivt bilparken benyttes.

Navn på chauffør eller registreringsnummer på køretøj knyttes til tidspunkt for parkering. I tillæg vises adressen hvor køretøjet var parkeret, og et formål hvis chaufføren har noteret en kommentar i sin kørebog. Rapporten viser også hvor længe bilen stod parkeret, samt en opsummering, som viser den totale tid bilerne har stået parkeret.

Rapporten kan genereres for en valgt periode, sorteret på chauffør eller på køretøj.

Stoptidsrapporten kan printes eller eksporteres i PDF, Excel, CSV og XML format, noget som er nyttig dersom rapporten skal distribueres, eller data skal importeres til andre systemer for videre brug.

Administrator brugslog

Her kan du se hvornår og hvad administrator har brugt ABAX systemet til.

BRUG AF KØRETØJET:

Viser det samlede antal ture, dage et køretøj er blevet brugt og en udnyttelsesprocent. Rapporten fjerner automatisk dage, som ikke er arbejdsdage (i overensstemmelse med virksomhedens arbejdstider) og helligdage. Rapporten er kun tilgængelig for erhvervskøretøjer og firmabiler.  

VEHICLE UTILIZATION DK

TURSTOP-RAPPORT:

Viser en detaljeret turrapport for hver chauffør, inklusive stoppetider mellem ture. 

TRIP STOP REPORT DK

 

Send SMS til fører

11. SEND SMS TIL FØRER

Her kan du sende en SMS til dine chauffører, hvis denne funktion er bestilt. Vælg en eller flere chauffører fra listen, som du ønsker at sende en SMS til – Skriv din besked, og tryk på «send besked» øverst i højre hjørne.

Spotsøg

12. SPOTSØG

I spotsøg kan du se bevægelse indenfor et angivet område. Når du åbner spotsøg får du et kort op med en cirkel på. Alt indenfor cirklen vises i spotsøget. For at flytte på cirklen holdes markøren over dette symbol, og flyt cirklen til et ønsket område. Man kan også søge efter adresser i søgefeltet. For at udvide eller mindske cirklen, klik og træk på symbolet. Det er også mulig at søge efter en bestemt dato i datofeltet. Når størrelsen og dato i søgefeltet er som du ønsker, klik «Søg». Du vil så få en tidslinje op som du selv kan udvide og mindske. Når du har sat rigtig tidsinterval klikker du på play ikonet. Du vil nu kunne se hvornår de forskellige køretøjer kommer ind i området og hvornår de forlader det.

Notifications

13. NOTIFIKATIONER

ABAX Triplog giver varsler hvis der er noget der ikke fungerer som det skal.

Under «Varsler» > «Nye varsler», listes alle indkommende varsler. Man får besked om navn på chaufføren, og registreringsnummer på bilen det gælder. Der står dato og klokkeslæt for hvornår varslet er kommet, samt type varsel og eventuel dato for kommunikation med enheden.

Ved at klikke på et af varslerne, åbnes der et vindue, hvor man kan behandle varslet. Her kan man tilføje en kommentar og gemme den. Varslet bliver fremdeles liggende som værende nyt, men man kan med kommentaren beskrive en begrundelse, hvis denne er grunden til at varslet ikke er fjernet. Dette kan blive aktuelt, hvis f.eks. en ansat er på ferie, og bilen er parkeret uden GPS-dækning

Så vil der komme en varsel om mistet kontakt efter tre døgn, men der er ikke nogen grund til at gøre noget, da dette ikke er nogen fejl, men bilen står fortsat uden GPS-dækning.

Hvis man klikker “Marker som behandlet”, vil varslet forsvinde fra listen, men dukker op igen efter kort tid, hvis årsagen til varslet ikke er fjernet. Når bilen igen tages i brug, vil varslet forsvinde fra listen.

Alle varsler

Under «Alle varsler» kan du søge efter varsler per bil, afdeling eller for hele flåden. Varsler som ikke er behandlet har et i-ikon til venstre på linjen. Behandlede varsler har ikke dette symbol.

13.1. VARSELOPSÆTNING

Du kan man vælge at få tilsendt varsler på e-mail eller SMS. Dette for at sikre, at du modtager varsler hurtigt, selv om man ikke er logget ind i systemet dagligt. Varslerne som er tilgængelige finder du under «Varselopsætning».

Du kan vælge at modtage et varsel via SMS eller e-mail. For at tilføje e-mail adresse eller telefonnummer på varslet, klikker du på det ønskede varsel, og udfylder felterne i vinduet som åbnes.

13.2. Typer varsler

Det er flere typer varsler til både ABAX Triplog og ABAX Equipment Control.

Varsler til ABAX Triplog

Førerløs bil

Dette varsel er knyttet til funktionen med førergenkendelse. Der bliver sendt en varsel, hvis en enhed rapporterer en tur uden at en fører er registreret i bilen.

Høj hastighed – Over 150 km/t

Det er mulig at tilføje et varsel for erhvervsbiler, som varsler arbejdsgiver, hvis en bil kan have kørt en hastighed over 150 km/t. Varslet kan ikke sættes lavere, men det kan sættes højere.

Det anbefales at ABAX kundecenter kontaktes hvis varslet modtages for verificering, da atmosfæriske forhold o.l. kan påvirke varslet.

 • For det første indebærer denne hastighed en betydelig risiko på vejene, arbejdsgiver kan opfordre den ansatte til roligere kørsel.
 • For det andet er det arbejdsgiverens biler, som ofte er profileret med reklame for virksomheden. Denne form for kørsel kan være negativ for virksomhedens omdømme.
 • For det tredje er brugere af erhvervsbiler ofte afhængige af at køre bil for at kunne udføre sit arbejde. Hvis de mister kørekortet, kan jobbet være i fare.

Stor afvigelse mellem kørt og aflæst distance – 10+ procent afvigelse.

Hvis der over 10% afvigelse på aflæst distance og det systemet har beregnet, vil dette varsel vises. Det kan indikere at enheden har været frakoblet således at turer ikke er blevet registreret.

Ingen ny tur på 14+ dage

Hvis der går mere end 14 døgn uden at en enhed har rapporteret en tur, vil dette blive varslet. Varslet forsvinder med det samme, en enhed registrerer og rapporterer en ny tur.

Ingen ny tur på 7+ dage

Hvis der går mere end 7 døgn uden at en enhed har rapporteret en tur, vil dette blive varslet. Varslet forsvinder med det samme, en enhed registrerer og rapporterer en ny tur.

Mistet kontakt

Hvis der går mere end tre døgn uden at enheden har indsendt en GPS-position, vil der blive varslet om mistet kontakt. Dette varsel forsvinder med det samme enheden rapporterer igen.

Mistet strømtilkobling

Hvis enheden i bilen mister strømtilførselen, vil den umiddelbart sende en besked om dette. Enheden har et opladebart batteri internt, som så overtager. Men dette med en begrænset varighed. 

Sådan opdateres administratorens adgangskoder

14. Sådan opdateres administratorens adgangskoder

Øverst til højre under ikonet helt til højre i hovedmenuen, finder du dine profil- og brugerdetaljer. Her finder du en oversigt over alle dine enheder, og du kan ændre kontaktinformationen.

PROFIL

Fra Profilmenuen kan du ændre din administrator e-mail adresse og mobilnummer.

ÆNDRE PASSWORD

Fra «Ændre password» kan du ændre dit administrator password.

ABAX Tags

15. ABAX TAGS

Med ABAX Tags kan du tilføje tags til køretøj og udstyr på kort, og i rapporter, hvis du har en Triplog/Equipment Professional pakke. Du kan bruge disse tags til at gruppere, sortere, filtrere og organisere bilparken og udstyr. Dette gør det enkelt at kategorisere og søge efter søgeord som «krog», «dieselbil», «4x4», «minigraver», og til og med projektnummer eller projektnavn. ABAX Tags er utrolig nyttig når du arbejder med rapporter eller når man skal holde oversigt på digitale kort.

Du kan tilføje dine egne tags ved at skrive i feltet “Klik eller skriv i søgelinjen”. Når du begynder at skrive, vil feltet automatisk foreslå tags som du har benyttet tidligere. Hvis det er et nyt tag, så klikker du på «Tilføj» for at oprette det nye tag. Et tag kan fjernes ved at klikke på X ikonet.

Du står frit til at benytte så mange tags som du behøver, for at organisere dine biler og udstyr på en effektiv måde.

Når du har tilføjet tags til dine biler eller udstyr, kan du benytte disse nøgleord/tags når du søger i rapporterne (fritekstsøg). Foreløbig har vi kun lanceret tags i «Turrapporten», men alle rapporterne vil i løbet af kort tid støtte søg baseret på tags. I tillæg vil søgefeltet i det digitale kort, samt statistikken på dit dashboard, også støtte tags. 

ABAX fleet management

16.  FLEET MANAGEMENT

Med ABAX Fleet Management har du tilgang til køretøjerne på et kort, hvis dette er bestilt. ABAX har to korttyper at vælge mellem; statisk og aktivt kort. Hvis aktivt kort er bestilt vil det vises her.

Aktivt kort er en funktion som er beregnet til virksomheder hvor det at køre bil er hovedopgaven. Dette vil være specielt aktuelt for budfirmaer, transportselskaber og lignende.

I kortvisningen vil du se alle køretøjer og udstyr som har denne funktion. Grøn og rød pil på kortet indikerer om køretøj står stille eller er i bevægelse og viser retning. På navnetagget står der om chaufføren har sat sig som ledig eller optaget. Ikoner med sorte tandhjul indikerer udstyr.

I kortet vil positionen på enhederne blive opdateret efterhånden som bilerne flytter sig. Opdateringsfrekvensen er som standard hvert minut. Kortpositionen bliver imidlertid stående, så man kan opleve at en bil kører ud af kortet. Da må man tilpasse kortvisningen, enten ved at zoome ud, eller ved å flytte positionen på kortet. At flytte positionen på kortet kan gøres ved at holde højre mussetast nede på kortet og flytte kortet med musen. Man kan også markere en bil og følge køretøj ved at vise Google Street View billedet af en position, samtidig med at adresse løbende opdateres.

hvis du f.eks. modtager et indkommende opdrag, og ønsker at finde ud af hvem som er i nærheden, søger du efter adressen i søgefeltet. Du vil så se en liste over de 5 nærmeste køretøjer, og hvor langt disse er fra adressen.

Label

Man kan vælge om Labels skal vises på køretøjerne. Hvis du ønsker at de skal være synlige, afkrydser du med et flueben i firkanten til venstre for ”Label” som  du finder under firmaindstillingerne i hovedmenuen, og vælger hvad som skal vises på kortet (fører, objektnavn, eller begge dele). Det kan være praktisk hvis der er mange biler indenfor et område.

Gruppering

Hvis man har mange biler indenfor et mindre område, kan man vælge at vise dem samlet i en gruppering. Denne funktion aktiveres ved at sætte et flueben ud fra «Gruppering». I eksemplet nedenfor ser vi at der er mange biler i et lille område. I billedet til højre er grupperingsfunktionen slået til. Det viser at der er 5 biler i området. Ved at klikke på grupperingen vil kortet zoome ind og vise de 5 biler.

Trafik

Ved at aktivere funktionen «Trafik» får man trafik flowet op på kortet. Den grønne streg indikerer at der ikke er trafik, den gule at der er nogen kø, og den røde indikere meget trafik og kødannelse.

Følg valgte køretøjer

Hvis du ønsker at følge et af køretøjerne i flåden, søger du efter det ønskede køretøj, klikker på det valgte køretøj, og markere «Følg udvalgte køretøj». Kortet vil så følge det valgte køretøj.

 

ABAX Driving Behaviour

Hvad er det?

ABAX Driving Behaviour er en tjeneste, som giver dig mulighed for at overvåge dine chaufførers kørsel og kørselsadfærd. Tjenesten er nyttig til at sørge for sikker kørsel og til at nedbringe antallet af ulykker. Tjenesten er også nyttig til at spare omkostninger og fokusere på miljøet!

ADMINISTRATOR
Kom i gang

Hvis du har købt tjenesten ABAX Driving Behaviour, også kendt som Kørselsadfærd på dansk, vil du få vist en ekstra menu i din brugerflade. Klik på ABAX Driving Behaviour for at komme i gang. Du kan også gå direkte til tjenesten fra modulerne på startsiden. 
 
Når du navigerer rundt i systemet vil du finde en del information i selve tjenesten. Informationsfelterne er markeret med små "I" – ikoner, som du blot kan klikke på for at få mere information. 


Oversigt

I oversigten får du vist virksomhedens gennemsnitlige pointsum pr. dag for dine aktive chauffører. 
 
Pointsummen i eksemplet herunder er baseret på de sidste syv dage med kørsel. Hvis nogle af dine chauffører ikke har turer, vil den sidst tilgængelige pointsum blive brugt.  100 point er den højeste pointsum du kan opnå, og den angiver fantastisk kørsel uden nogen hændelser. 0 point er den laveste pointsum. Hvis der køres en tur uden at nogen hændelser bliver registreret, opnår man den højeste pointsum på 100 point.


Chaufførpoint

Som administrator i en virksomhed har du sikkert en del at se til. Derfor har vi hos ABAX samlet alle data om dine ansattes kørselsadfærd. Det forenkler hverdagen således, at du som administrator slipper for at skulle gennemgå rådata for hver eneste ansatte. ABAX Driving Behaviour måler fire parametre:
•    Acceleration
>0,35 g – som svarer til 0 -100 km/t på 8,09 sekunder i fx en Golf 7/ 150 HK med speederen i bund.
Her bliver chaufføren presset bagud i sædet, og det føles lidt, som når man sidder i et fly, der letter.
•    Kraftig nedbremsning
>0,37 g – som svarer til en opbremsning fra 100 til 0 km/t på 43,7 meter. Porsche 911 skal bruge 31,3 meter for at nå 0, og en gennemsnitlig moderne bil skal bruge 36,4 meter for at nå 0. 
Her bliver chaufførens hoved presset ned mod rattet.
•    Hurtige højresving og/eller venstresving
>0,36 g – kører 40 km/t i rundkørsler. 
Her kan løse genstande blive slynget omkring, hvis de ikke er fastgjort ordentligt. Chaufføren kan også høre hjulene bremse. 
•    Tomgang
Tomgang defineres som en bil, der holder stille i mere end 2 minutter.
 


Hvad sker der, når det er myldretid, og jeg holder i kø?


Nu er der er sikkert mange som tænker, hvordan denne måling af tomgangskørsel fungerer, hvis man holder i kø. Tomgangskørsel bliver målt, når der er gået 2 minutter. Derudover vil al bevægelse over 4 km/t tælle som kørsel og ikke som tomgang. Sandsynligheden for at du kører med over 4 km/t over 2 minutter er høj, selvom du sidder i kø, men hvis du holder stille i mere end 2 minutter registreres det som tomgangskørsel. 
 
Hvad betyder chaufførpointene, og hvordan giver man tips til sine ansatte?
 

Acceleration

 •  Point mellem 81-100: Du accelererer som regel jævnt!

Godt kørt! Din kørestil er miljøvenlig, sikker og økonomisk og bidrager til at holde køretøjet i god stand. Husk at køre forsigtigt i kraftig regn, sne og is. 

 • Point mellem 41-80: Du accelererer som regel hurtigt! 

Bevar et jævnt tryk på bremsen. Slip forsigtigt speederen, når du har nået den ønskede hastighed. Slip forsigtigt speederen lidt efter lidt, i stedet for at slippe den abrupt. Brug et par minutter ekstra på at køre turen. Husk at køre forsigtigt i kraftig regn, sne og is. 

 • Point mellem 0-40: Du accelerer ofte alt for hurtigt!

Forsøg at undgå et for højt omdrejningstal. Accelerer jævnt og støt uden abrupte bevægelser. Undgå at træde speederen helt i bund. Undgå kraftig acceleration, som kan få hjulene til at snurre. Advarsel: Aggressiv eller usikker kørsel øger risikoen for ulykker.

 
Opbremsning
 

 • Point mellem 81-100: Du bremser som regel jævnt!

Godt kørt! Din kørestil er sikker og bidrager til at holde køretøjet i god stand. Husk at køre forsigtigt i kraftig regn, sne og is. 

 • Point mellem 41-80: Du bremser sommetider for hårdt op!

Prøv at holde et jævnt tryk på bremsen, og brug motorens bremseeffekt til at justere hastigheden en smule. Hold sikker afstand til bilen foran, så du får større reaktionstid. Forsøg at tilpasse hastigheden ved at fjerne foden fra speederen i stedet for at bremse. Slip bremsen lidt efter lidt, i stedet for at slippe den abrupt.

 • Point mellem 0-40: Du bremser som regel for hårdt op!

Bevar et jævnt tryk på bremsen, og hold afstand til bilen foran dig. Brems gradvist ned, og sørg for at holde en god afstand til andre, og følg trafikflowet. Vær opmærksom på skilte med nye hastighedsangivelser. Advarsel: Kraftig opbremsning eller usikker kørsel øger risikoen for ulykker.

 
Hurtige højresving og venstresving
 

 • Point mellem 81-100: Dine højre- og venstresving er ofte jævne. 

Godt kørt! Din kørestil er sikker og bidrager til at holde køretøjet i god stand. Husk at køre forsigtigt i kraftig regn, sne og is. 

 • Point mellem 41-80: Dine venstresving og højresving er sommetider for hurtige!

Vælg det rigtige gear, før du svinger eller kører ind i en rundkørsel. Brug kun speederen til at bevare hastigheden, når du er midt i svinget. Accelerer forsigtigt og jævnt på vej ud af svinget. Husk at køre forsigtigt i kraftig regn, sne og is. 

 • Point mellem 0-40: Dine højre- og venstresving er ofte for hurtige!

Brems ned, så du har den rette fart, inden du kører ind i svinget. For høj hastighed under sving slider mere på køretøjet. Advarsel: Aggressiv og usikker kørsel øger risikoen for hændelser. Hold øje med skilte, som angiver skarpe sving. Husk at køre forsigtigt i kraftig regn, sne og is. 

 
Tomgang
 

 • Point mellem 81-100: Du har sjældent tomgangskørsel (faktisk næsten aldrig)!

Godt kørt! Din kørestil er miljøvenlig, sikker og økonomisk og bidrager til at holde køretøjet i god stand.

 • Point mellem 41-80: Du har tit tomgangskørsel. 

Brug køretøjets start-/stop-system. Sluk for køretøjets tænding, hvis du holder i kø i tæt trafik. Varm køretøjet op med at køre i stedet for at sætte det i tomgang. 10 minutters tomgang svarer til et udslip på 500 g kuldioxid. 

 • Point mellem 0-40: Du lader motoren gå i tomgang hele tiden. 

Sluk for motoren, når du er nået frem. Brug ikke tomgang, men varm køretøjet op og brug aircondition. Tænk på miljøet! Tomgang fører til uren luft, når du bruger varmen samtidig. Tomgang i et minut kan fylde 150 balloner med skadelige kemikalier. 

 
Flådestyring (kortet)

På kortet kan du se køretøjer, som er i bevægelse, holder stille og er i tomgang.
 
For at få vist alle hændelser under en køretur på kortet, skal du gå ind på menufunktionen Triplog – Ture. Eller du kan vælge et køretøj på kortet, som viser køretøjsflåden (Fleet Management), og klikke på SNAILTRAIL for at få adgang til alle turoplysningerne. Hvis der hændelser, som påvirker chaufføradfærden, markeres disse hændelser med et ”!” på kortet.
 
Tendens

Det kan være nyttigt for dig at få vist virksomhedens tendenser med hensyn til kørsel og kørselsadfærd. Du kan vælge, hvilke hændelser du vil tilføje eller fjerne i højre side. 
Dataene, som vises for tendensen er kun baseret på dage med aktiv kørsel, ikke faktisk kalenderdage. Har bilen stået stille vises der ingen kørsel eller data. Dette betyder, at de seneste 7 dage er dage med reel kørsel. 30 dage svar til 30 dage med kørsel, og et helt år er baseret på reelle arbejdsdage i et kalenderår med reel kørsel. 
 
 
Sammenligne

Sammenligningsfunktionen er baseret på virksomhedens gennemsnitspoint. Gennemsnittet for Danmark er baseret på alle vores danske kunder, som har ABAX Driving Behaviour. Her kan du igen tilføje og fjerne elementer efter behov. 
 
 
Chauffører

Du kan klikke videre til ”Chauffører” for at få vist flere detaljer pr. ansat. 
 
I denne oversigt kan du sortere kolonner og på en nem og enkel måde finde frem til den virksomhedens bedste chauffør. Pointsummen, du får vist, er baseret på de sidste 7 dage med aktiv kørsel. 
Du kan udvide rækken ved at klikke på pilen. I denne oversigt får du vist alle detaljerne for den enkelte chauffør. Husk, at du altid kan klikke på informationskortet for at få uddybende oplysninger.
 
Rapporter

Der gives tre forskellige rapporter i tjenesten ABAX Driving Behaviour:

 • Chaufførpoint
 • Hændelser
 • Tomgang

Rapporterne er yderste værdifulde for dig som administrator, og kan bruges som grunddokumentation for eksempel i forbindelse med Gamification. 
 
Periodiske rapporter

Du kan også vælge at opsætte periodiske rapporter. Ved at opsætte dette kan du få tilsendt en rapport for et ønsket tidsinterval.
Du kan opsætte en periodisk rapport ved at gå ind under ”Indstillinger”, dernæst ”Periodiske rapporter” og ”Vælg ny” øverst til højre. Her kan du vælge, hvilken rapport der er relevant for dig, og du kan angive det interval og den e-mailadresse, som du ønsker at rapporten skal sendes til. Tidsintervallet er baseret på kalenderdage og ikke på aktiv kørsel. 


CHAUFFØRER


Er du chauffør og har du ABAX Driving Behaviour i dit abonnement? I så fald kan du se noget af det her. 
Når du klikker på kørsel vises et analyseværktøj for din kørselsadfærd. Her kan du se dine gennemsnitspoint, og hvilken position du har i virksomheden. I eksemplet herunder kan du se, at positionen er 26. pladsen blandt 63 ansatte.
 
Du kan klikke på en af hændelserne for at få tips til, hvordan du kan forbedre kørselsadfærden. Hvis du også klikker på bremsning vises en forklaring med tips i forbindelse med din pointsum. Hvis du klikker på en anden hændelse, f.eks. sving, vises der tips til din kørselsadfærd i forbindelse med højre- og venstresving.