ABAX Fleet Management brugervejledning

I denne brugervejledning vil du finde svar på dine spørgsmål angående administrator brugeren for ABAX Fleet Management. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, så er vores kundeservice tilgængelig til at hjælpe dig døgnet rundt.

Thumbnail

Fleet Management

16. FLEET MANAGEMENT

Med ABAX Fleet Management har du tilgang til køretøjerne på et kort, hvis dette er bestilt. ABAX har to korttyper at vælge mellem; statisk og aktivt kort. Hvis aktivt kort er bestilt vil det vises her.

Aktivt kort er en funktion som er beregnet til virksomheder hvor det at køre bil er hovedopgaven. Dette vil være specielt aktuelt for budfirmaer, transportselskaber og lignende.

I kortvisningen vil du se alle køretøjer og udstyr som har denne funktion. Grøn og rød pil på kortet indikerer om køretøj står stille eller er i bevægelse og viser retning. På navnetagget står der om chaufføren har sat sig som ledig eller optaget. Ikoner med sorte tandhjul indikerer udstyr.

I kortet vil positionen på enhederne blive opdateret efterhånden som bilerne flytter sig. Opdateringsfrekvensen er som standard hvert minut. Kortpositionen bliver imidlertid stående, så man kan opleve at en bil kører ud af kortet. Da må man tilpasse kortvisningen, enten ved at zoome ud, eller ved å flytte positionen på kortet. At flytte positionen på kortet kan gøres ved at holde højre mussetast nede på kortet og flytte kortet med musen. Man kan også markere en bil og følge køretøj ved at vise Google Street View billedet af en position, samtidig med at adresse løbende opdateres.

hvis du f.eks. modtager et indkommende opdrag, og ønsker at finde ud af hvem som er i nærheden, søger du efter adressen i søgefeltet. Du vil så se en liste over de 5 nærmeste køretøjer, og hvor langt disse er fra adressen.

16.1 Map menu

Vis Label:

Man kan vælge om Labels skal vises på køretøjerne. Hvis du ønsker at de skal være synlige, afkrydser du med et flueben i firkanten til venstre for ”Label” som  du finder under firmaindstillingerne i hovedmenuen, og vælger hvad som skal vises på kortet (fører, objektnavn, eller begge dele). Det kan være praktisk hvis der er mange biler indenfor et område.

Grupperinger:

Hvis man har mange biler indenfor et mindre område, kan man vælge at vise dem samlet i en gruppering. Denne funktion aktiveres ved at sætte et flueben ud fra «Gruppering». I eksemplet nedenfor ser vi at der er mange biler i et lille område. I billedet til højre er grupperingsfunktionen slået til. Det viser at der er 5 biler i området. Ved at klikke på grupperingen vil kortet zoome ind og vise de 5 biler.

Trafik:

Ved at aktivere funktionen «Trafik» får man trafik flowet op på kortet. Den grønne streg indikerer at der ikke er trafik, den gule at der er nogen kø, og den røde indikere meget trafik og kødannelse.

Følg valgte køretøjer

Hvis du ønsker at følge et af køretøjerne i flåden, søger du efter det ønskede køretøj, klikker på det valgte køretøj, og markere «Følg udvalgte køretøj». Kortet vil så følge det valgte køretøj.