ABAX Equipment Control brugervejledning

I denne brugervejledning vil du finde svar på dine spørgsmål angående administrator brugeren for ABAX Equipment Control. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, så er vores kundeservice tilgængelig til at hjælpe dig døgnet rundt. 

Thumbnail

EQ DASHBOARD 

Dashboardet er en ny og nemmere måde at holde styr på dit udstyr ved at give dig en 1-sides oversigt over de vigtigste oplysninger om dit udstyr. Hver administrator i et firma har sit eget unikke dashboard.
Tilgængelige widgets, som støtter ABAX Equipment Control-servicen, er:
 

Navn på widget Beskrivelse     Formål
Enhedsstatus     Oversigt over enhedens strøm- og GPS-status Hjælper at sikre, at enhederne virker korrekt og udnyttes fuldt ud. 

 

eq dashboard dk

Equipment

1. EQUIPMENT

Du finder listen med alle dine enheder ved at klikke på ”Udstyr” i drop-down menuen under ”Equipment Control”. Udstyret vises på samme måde som oversigten over dine kørebøger. Information om udstyret tilføjes ved at klikke på en enhed, og tilføje den ønskede information.

Du kan tilføje følgende information i felterne til dit udstyr:

Navn Det ønskede navn du ønsker at tildele udstyret
Type Her kan du beskrive dit udstyr
Afdeling / Arbejdsplads Du kan tilføje udstyret til en afdeling /arbejdsplads
Serienr Enhedens nummer

1.2. Aktiver/Deaktiver geofence-områdekontrol

Her kan du tilføje eller fjerne geofence-områder. Et geofence-område er et elektronisk hegn som  du kan sætte op, rundt om din enhed. Når enheden går udenfor området vil dette aktivere en alarm som sendes på SMS eller e-mail.

Ved førstegangsoprettelse skal du først opsætte et geofence-område. Dette kan gøres her ved at klikke på «geofence-områder». Du vil så få et kort op, hvor du kan søge på den adresse du ønsker at sætte et område rundt.

Når du har søgt på en adresse og kortet har zoomet sig ind på adressen, klikker du på «Opret geofence område».  Et geofence-område vises så i kortet. Du kan forstørre og skrumpe området ved at klikke og trække med markøren på de hvide prikker. For at flytte på området klikker du og trækker inde i området.

Tilføj information om området og hvilke(t) udstyr som skal være i området, og afslut med gem. Lad adressefeltet stå tomt når du gemmer et nyt område, med mindre at Google Maps kommer med en fejl/manglende adresse for området.

Området vil nu tilføjes i oversigten til venstre i kortoversigten. 

1.3. Varsler

For at blive varslet når udstyr kommer udenfor området skal der indstilles en varslingsmetode under Udstyr > Varsler-Videresending af varsler. Her kan du vælge mellem SMS eller e-mail varsel.

1.4. Aktiv sporingsmodus

Hvis enheden bliver stjålet er det muligt at få hyppigere positioner fra udstyret. Klik på knappen ”Aktiver sporingsmodus”, og enheden vil rapportere oftere. 

1.5. Tags 

Med ABAX Tags kan du tilføje tags til køretøj og udstyr på kort, og i rapporter, hvis du har en Triplog/Equipment Professional pakke. Du kan bruge disse tags til at gruppere, sortere, filtrere og organisere bilparken og udstyr. Dette gør det enkelt at kategorisere og søge efter søgeord som «krog», «dieselbil», «4x4», «minigraver», og til og med projektnummer eller projektnavn. ABAX Tags er utrolig nyttig når du arbejder med rapporter eller når man skal holde oversigt på digitale kort.

Du kan tilføje dine egne tags ved at skrive i feltet “Klik eller skriv i søgelinjen”. Når du begynder at skrive, vil feltet automatisk foreslå tags som du har benyttet tidligere. Hvis det er et nyt tag, så klikker du på «Tilføj» for at oprette det nye tag. Et tag kan fjernes ved at klikke på X ikonet.

Du står frit til at benytte så mange tags som du behøver, for at organisere dine biler og udstyr på en effektiv måde.

Når du har tilføjet tags til dine biler eller udstyr, kan du benytte disse nøgleord/tags når du søger i rapporterne (fritekstsøg). Foreløbig har vi kun lanceret tags i «Turrapporten», men alle rapporterne vil i løbet af kort tid støtte søg baseret på tags. I tillæg vil søgefeltet i det digitale kort, samt statistikken på dit dashboard, også støtte tags. 

Kort 

I kortet vil du finde alle dine udstyrskontroller. Her kan du også søge på adresser, udstyr per afdeling og specifikt udstyr.

Geofence områder

GEO-FENCE AREAS

Her vises alle dine geofence-områder, og man kan oprette nye områder som omtalt tidligere.

Rapporter

4. Rapporter

Her kan du vælge mellem 4 rapporter:

4.1. Typer af rapporter

Brugsrapport:

Kun for udstyr med brugslogging. Viser antal timer udstyret har været brugt.

Varselrapport 

Oversigt over alle varsler på alt udstyr.

Enheder indenfor område

Viser hvilke enheder som har været indenfor områder.

Vedligeholdelse rapport 

Oversigt over vedligeholdelse på udstyr.

Rapport om enheder inden for området

Viser indgangs- og udgangstid for udstyr, samlet tid i området og tiden siden sidste besøg.

eq rapport dk

Notifications

5. NOTIFICATIONS

Geofence - udstyr udenfor område

Dette er et varsel som er knyttet til udstyrskontrollen. Der kan opsættes et geografisk “hegn” på kortet som en enhed skal holde sig indenfor. Hvis enheden fragtes udenfor dette område, vil dette varsel blive indsendt.

 

Ingen GPS position modtaget i 10 dage

Dette varsel gælder også for udstyrskontrol, og kommer hvis en enhed ikke har rapporteret en GPS-position i 10 døgn. Varslet forsvinder når der indsendes en ny position.  

 

Ingen kontakt (GSM) pi 25 dage

Dette varsel gælder udstyrskontrollen, og kommer hvis en enhed ikke har positioneret sig på GSM-nettet i 25 døgn. Varslet forsvinder når en ny position kommer.

 

Lavt batteri

Dette er et varsel om at der skal skiftes batteri på enheden. Enheden skal sendes til ABAX for et batteriskifte og service.

 

Vedligeholdelsesvarsel (under 1 måned til vedligeholdelse)

Hvis man har tilføjet vedligeholdelsesvarsel under indstillingerne af udstyret, vil dette varsel vises når der er under 1 måned til vedligeholdelsen skal udføres.

 

Fælles for alle varslerne ovenfor, er at de antyder, at der kan være noget galt, og at der skal foretages en undersøgelse. Hvis en bil står ubrugt, er parkeret i et garageanlæg eller er på værksted, vil det ofte være naturlige forklaringer til varslet. Men er bilen derimod i daglig brug, skal der følges op på sagen, og få det rettet.

Hvis man mistænker at der er noget galt med selve enheden, kan man tage kontakt med ABAX kundecenter på telefon 72 40 66 00, som vil bistå med fejlsøgningen. 

ABAX Mini

ABAX Mini oversigt

Du finder en oversigt over alle dine ABAX Mini enheder ved at klikke på ABAX Mini, under ”Equipment Control” i hovedmenuen.

I oversigten finder du følgende informationer:

Afdeling / arbejdsplads Her kan du se hvilken afdeling / arbejdsplads, som enheden tilhører
Navn Det beskrivende navn til objektet, hvor ABAX Mini er placeret.
Serienr Et unikt ID-nummer som er trykket på enheden
Sidst set Tidspunktet hvor ABAX Mini sidst blev registreret af en anden ABAX hardware enhed.
Sidst set af Enheden som sidst har registreret ABAX Mini (her vil det enten være en af dine egne enheder, eller ABAX Global Network).

ABAX Mini bruger Bluetooth og ABAX Global Network til at registrere sin position. Dette betyder, at hvis enheden til ABAX Mini  er indenfor en rækkevidde på 35 meter fra en ABAX hardware enhed – enten din egen eller en som tilhører en anden ABAX kunde, vil positionen til ABAX Mini automatisk opdateres i dit system.

Aktivering

ABAX Mini aktiveres ved at trykke på midten af enheden 2 gange i 1-2 sekunder. Første klik tænder enheden, og andet klik aktiverer sporingen.

Visning på kort

Positionen til ABAX Mini, vises på administrators digitale kort, med et rektangulært ikon.

Hvis du har givet enheden et navn, vil det vises med et label. Hvis du ikke har givet enheden et navn, vil du enhedens serienummer vises. Du kan klikke direkte på enheden i kortet for at få flere detaljer frem om enheden. Du kan også søge efter enheden i søgefeltet, hvorefter kortet zoomer ind på området hvor enheden befinder sig, og du vil blive vist et vindue med et gadebilledet til enhedens position, samt information om det er en af dine egne køretøjer eller ABAX Global Network som sidst har registreret ABAX Mini. Du vil også her se information som tid og dato for enhedens sidste position og adressen.